AbbVie zoekt de verbinding in de zorg met nieuw innovatieproces

04 april 2023 Consultancy.nl 7 min. leestijd

De zorg staat voor grote uitdagingen. Hoe kunnen farmaceuten bijdragen aan het toekomstbestendig maken van het zorgsysteem? Een gesprek met Tim Rombouts en Thomas Vedder van het Healthcare Innovation Team van AbbVie. Hoe werken zij aan de broodnodige innovaties? En hoe heeft Been Management Consulting daarbij geholpen?

AbbVie is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op moeilijk te behandelen ziekten in immunologie, neurologie, virologie, oogzorg en oncologie. Het bedrijf zet zich in om de zorg voor veelal chronische patiënten te verbeteren.

Door vergrijzing, maar ook door levensstijl, zal 40% van de Nederlanders in 2030 één of meer chronische aandoeningen hebben. Wat betekent deze ontwikkeling voor AbbVie? Tim steekt van wal: “Wij doen ons best om in samenwerking met overheden, ziekenhuizen en andere partijen te zorgen voor optimale gezondheidsuitkomsten. Met name door de ontwikkeling en het toegankelijk maken van innovatieve geneesmiddelen en behandelingen die de levenskwaliteit bevorderen.”

AbbVie zoekt de verbinding in de zorg met nieuw innovatieproces

“We zien dat we daarnaast een nog grotere rol kunnen spelen in het duurzaam toegankelijk houden van ons zorgsysteem. Dat is nodig vanwege de toenemende druk op het systeem, personeel en kosten; simpelweg door meer patiënten. Om de zorg haalbaar en betaalbaar te houden, moeten we echt anders gaan denken.”

Dat is precies waar de afdeling van Tim en Thomas aan wil bijdragen. “Wij denken dat een goede samenwerking tussen alle partijen in de zorg cruciaal is. In de rol van kennispartner, verbinder en facilitator wil onze afdeling, overigens in samenwerking met alle disciplines binnen AbbVie, die samenwerking realiseren. Dat stelt ons in staat te werken aan innovaties met directe impact op de zorg voor de patiënt. Want: patiëntenzorg verbeteren ook betekent zorgzaam zijn voor de omgeving waarin we wonen en werken.”

Samenwerken per therapeutisch gebied

Thomas vult aan: “We richten ons inmiddels al zo’n zes à zeven jaar op een andere manier van samenwerken, met name met ziekenhuizen. Een jaar geleden is dat geëvolueerd naar de oprichting van onze Healthcare Innovation-afdeling met meer focus op de indicatiegebieden waarin wij actief zijn.”

“Wat is er nodig om de zorg binnen die therapeutische gebieden toekomstbestendig te maken? Wat staat het leveren van de beste zorg voor patiënten in de weg? En hoe kan AbbVie eraan bijdragen deze barrières te slechten? Dat zijn vragen die onze Healthcare Innovation Managers, die zich focussen op één of twee indicatiegebieden, bezighouden.”

“Zo heb ik veel binnen reumatologie gedaan en werk ik nu op het vlak van hematologie en inflammatoire darmziekten. Daar hebben we verschillende samenwerkingen met ziekenhuizen en netwerken op het vlak van patient-gerapporteerde uitkomsten en het implementeren en evalueren van nieuwe zorgprocessen.”

Tim Rombouts en Thomas Vedder - AbbVie

Een nieuw soort innovatieproces

Dit is waar Been Management Consulting om de hoek komt kijken. Tim: Been Management Consulting heeft veel ervaring met patiëntgericht samenwerken tussen farmaceuten en zorginstellingen. Dus vroegen we hen om deze manier van werken samen met ons op te zetten bij AbbVie.”

”Daarbij speelt de Healthcare Innovation-afdeling een faciliterende en verbindende rol in het betrekken van alle relevante disciplines binnen AbbVie. Twee consultants van Been Management Consulting hebben samen met ons het innovatieproces uitgedacht, ontwikkeld en ons geholpen met de implementatie ervan.”

Hoe ziet dat innovatieproces eruit? Thomas legt uit: “We starten met een brede analyse van het therapeutisch gebied, uitgevoerd door een multidisciplinair team. Wat zijn de ontwikkelingen en uitdagingen? Dat levert een aantal issues op die in de meest belangrijke stap van het proces – de validatie met artsen, verpleegkundigen, andere zorgverleners én patiënten – worden getoetst. Vervolgens kijken we met wie en hoe we de grondoorzaken van bepaalde issues kunnen aanpakken.”

Interne en externe professionals aan tafel

Hoe gaat het proces vervolgens verder? Tim: “Ons team speelt in eerste instantie een faciliterende rol en brengt verschillende interne en externe zorgexperts bijeen. Samen brengen we bijvoorbeeld zorgpaden in ziekenhuizen in kaart. Waar zitten de problemen of de gaten? Komen die overeen met wat we eerder hebben geobserveerd en kunnen we de grondoorzaken verhelpen?”

“Daarna kijken we of en hoe een samenwerking kan bijdragen aan de oplossing. Wij hebben hiervoor skills en expertise in huis. Een voorbeeld daarvan zijn de verschillende Green en Black Belts in lean die AbbVie rijk is.”

“Bij innovatie denken we al snel aan nieuwe tools. Maar het kijken naar de hele zorgketen en samenwerken om schaalbare ideeën te realiseren is ook echt vernieuwend.”

Zijn er al concrete voorbeelden uit de praktijk? Thomas: “Jazeker, in verschillende fases. Zo zijn er meerdere rondetafelsessies georganiseerd met artsen binnen reumatologie, hematologie, Parkinson en dermatologie, waar deze gestructureerde aanpak goed lijkt te resoneren. Dan heb je het vooral over de beginfase van het proces. Dat resulteert later in allerlei initiatieven: van de implementatie van onderdelen van een nationaal plan tot analyses van een zorgproces in een ziekenhuis met de focus op één bepaald thema.”

Patiënt centraal via zorgpaden

Het gestructureerd denken in zorgpaden levert de zorgverleners, maar ook de patiënten veel op, zegt Thomas: “Waar wij voorheen een goed sponsorverzoek van een ziekenhuis zouden honoreren, gaan we nu eerst op zoek naar de vraag achter de vraag. Vaak blijkt het louter honoreren van zo’n verzoek niet de oplossing te zijn en is hulp bij implementatie van een innovatief idee in het zorgpad veel waardevoller.”

“Het proces wordt daardoor structureel efficiënter en de zorg meer passend voor een patiënt. Als we dan ook nog kunnen helpen om die ‘oplossing of innovatie’ beschikbaar te stellen aan andere specialismen en/of ziekenhuizen, dan is het echt een duurzame investering in het verbeteren van de zorg.”

Maar wat is hier nou precies zo innovatief aan? Thomas: “Bij innovatie denken we al snel aan nieuwe tools, apps of het ontwikkelen van nieuwe innovatieve therapieën. Met name dat laatste zijn we binnen AbbVie natuurlijk al lange tijd gewend en daar zijn we ook goed in. Maar het kijken naar de hele zorgketen en samenwerken om schaalbare ideeën te realiseren is ook echt vernieuwend. We willen continu verbeteren en innoveren door samen te leren.”

Interne voorloper

Tim vult aan: “Met onze aanpak is de Nederlandse tak ook binnen AbbVie een voorloper. Geen losstaande innovatieprojecten als antwoord op één probleem. Nee, we gebruiken de kennis en kunde die we al in huis hebben en werken samen met alle specialismen binnen AbbVie vanuit een eenduidige ambitie.”

Met als ambitie om patiënten en de samenleving vooruit te helpen. Tim: “Ziekte heeft een enorme impact. Veel mensen met een chronische aandoening vallen geheel of gedeeltelijk uit op de arbeidsmarkt, enorm zonde. Want werk biedt inkomen, sociaal contact en zingeving. Mee kunnen blijven doen aan de maatschappij, dát is wat ertoe doet voor veel mensen die chronisch of ernstig ziek zijn. Dus als we de zorg voor die mensen kunnen verbeteren, dan is de impact enorm.”

Thomas sluit af: “Ja, 100% eens. En als we daar in samenwerking met elkaar mee aan de slag gaan, dan moet het ons toch lukken om dat voor patiënten voor elkaar te krijgen!”