Nederlandse bureaus brengen waarde van farmaceutische innovatie in kaart

29 maart 2023 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) heeft twee Nederlandse adviesbureaus ingeschakeld om de positieve impact van farmaceutische innovatie in kaart te brengen. Vintura en Equalis namen vier use cases onder de loep.

Het in Brussel gevestigde EFPIA is de Europese overkoepelende organisatie voor de farmaceutische industrie. Zo’n 40 grote farmabedrijven en zo goed als alle landelijke verenigingen zijn lid van de EFPIA.

Een van de taken die de EFPIA voor de sector verzorgt is het verrichten van onderzoek. Om de positieve impact van farmaceutische innovatie in kaart te brengen, deed de organisatie een beroep op Vintura en Equalis.

Demonstrating the power of innovation in Europe

De twee Nederlandse adviesbureaus, beide gespecialiseerd in de zorg en life sciences, namen vier use cases onder de loep: baarmoederhalskanker, reumatoïde artritis, hepatitis C en huidkanker. Voor elk van de use cases hebben de onderzoekers van de twee bureaus in kaart gebracht welke vooruitgang er de afgelopen decennia is geboekt.

Baarmoederhalskanker

Neem baarmoederhalskanker als voorbeeld. Ongeveer 30.000 vrouwen in de EU worden jaarlijks gediagnosticeerd met baarmoederhalskanker. Alvorens er (rond 2006) vaccins tegen HPV werden ontwikkeld, stierf bijna de helft van de vrouwen met een diagnose voor baarmoederhalskanker binnen tien jaar na de vastgestelde diagnose.

Door de introductie van het HPV-vaccin zijn de vooruitzichten voor vrouwen met baarmoederhalskanker sindsdien aanzienlijk verbeterd. Volgens de berekeningen van Vintura en Equalis kunnen door het gebruik van het vaccin jaarlijks tot 27.000 gevallen en 12.000 doden vermeden worden.

More than 27,000 cervical cancer cases and 12,000 deaths can be prevented by HPV vaccination, each year

Daarmee redt het vaccin niet alleen levens en biedt het veel betrokkenen niet alleen een veel hogere levenskwaliteit, maar het bespaart de samenleving in haar geheel bovendien heel veel maatschappelijke kosten. “Vaccins voorkomen de behoefte aan screenings op kanker en het leed dat met het behandelen van baarmoederhalskanker gepaard gaat.”

Reumatoïde artritis

Nog een voorbeeld. Reumatoïde artritis is een auto-immuunziekte, waarbij de gewrichten van mensen ontstoken raken. Hierdoor kunnen mensen bijvoorbeeld moeilijk buigen, strekken of bewegen.

Tot circa de eeuwwisseling was het behandelen van reumatoïde artritis slechts weggelegd voor een kleine groep patiënten (rond een derde). In 1998 kwam een belangrijk medicijn op de markt: biologische reumaremmers (DMARDs). Dit medicijn helpt bij het verminderen van de symptomen van de ziekte: het belooft minder pijn, minder gewrichtsschade en een betere algehele gezondheid.

Absolute improvement of patients scoring DAS28 score

Patiënten hadden flink baat bij het gebruik van DMARDs. Binnen een jaar na het gebruik ervan ervoer 75% van de patiënten geen verergering van hun conditie. Ter vergelijking: bij een alternatieve behandeloptie, beter bekend als methotrexaat, lag dit percentage slechts op 21%.

Op basis van hun analyses concluderen de onderzoekers dan ook: “De introductie van biologische DMARDs heeft geleid tot een radicale verandering in de ervaring van patiënten en een sterk verbeterde kwaliteit van leven. Voor de samenleving als geheel heeft het geleid tot grote economische voordelen, onder meer door verminderd ziekteverzuim en een verhoogde productiviteit.”

Meer lezen over de use cases? Het volledige 70-pagina’s tellende onderzoeksrapport van Vintura en Equalis kan worden gedownload op de website van EFPIA.

De analyse van de Nederlandse bureaus is goed ontvangen door EFPIA. Volgens de opdrachtgever overtrof het zelfs alle verwachtingen. “Vintura en Equalis toonden een uitstekend begrip van de onderwerpen en waren uiterst professioneel in alle facetten van het project.” Met als resultaat: een NPS-score van 10.

Casper Paardekooper, partner bij Vintura, kijkt tevreden terug op het traject. “De uitgewerkte cases bevestigen de waarde die innovatieve geneesmiddelen kunnen bieden aan individuen en de samenleving.”