P2 is al bijna 4 jaar B Corp. Wat heeft het opgeleverd?

17 maart 2023 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Sinds 2019 mag P2 zich een ‘B Corp’ noemen, samen met bekende voorlopers in duurzaam ondernemen als Patagonia, The Body Shop, Tony’s Chocolonely en Dopper. Maar wat brengt het B Corp-label? Heb je wel een keurmerk nodig om duurzaam te zijn? We gingen in gesprek met Marinda Gaillard, nauw betrokken bij het B Corp-gedachtegoed binnen P2.

B Corp is een wereldwijde beweging van bedrijven die de filosofie ‘business as a force for good’ onderschrijven. Organisaties die het label ‘B Corp’ hebben, willen met hun activiteiten bijdragen aan een betere toekomst voor de planeet en de mensen die erop leven.

Om B Corp te worden, moeten bedrijven een strenge audit ondergaan. Wereldwijd hebben inmiddels zo’n 6.200 bedrijven de status van B Corp, waarvan zo’n 440 in Nederland.

P2 is al bijna 4 jaar B Corp. Wat heeft het opgeleverd?

Vooral de laatste tijd gaat het hard met de nieuwe B Corps: sinds begin 2022 kwamen er alleen al in Nederland ruim 210 nieuwe bij. Toen P2 in juni 2019 toetrad tot het netwerk, waren er pas net iets meer dan 100 Nederlandse B Corps.

Hoi Marinda, wat was destijds voor P2 de aanleiding om het B Corp-certificaat te behalen?

“Bij P2 geloven we dat onze huidige manier van leven onder druk staat en echt anders moet. Onze planeet kan ons gedrag niet aan. En de kansongelijkheid tussen mensen op onze planeet vinden we te groot. We willen een betere toekomst en we geloven dat we daar als bedrijf aan kunnen bijdragen.” 

“De B Corp-filosofie ‘business as a force for good’ past naadloos in ons DNA. De match zit hem in de brede blik van B Corp op duurzaamheid, specifiek het uitgangspunt dat iedereen mag en kan meedoen.”

“Dit past bij ons uitgangspunt dat wij als regisseurs pas een duurzaam resultaat realiseren als we vanuit het brede perspectief naar de opgave kijken en de belangen van alle betrokkenen geborgd worden. We doen veel multi-stakeholderprojecten, waarbij we alles en iedereen met elkaar verbinden om zo te borgen dat iedereen echt mee kan doen.”

Lees ook: Betrek burgers bij de realisatie van de regionale energiestrategie.

Waar zit de echte meerwaarde van het B Corp certificaat voor P2?

“B Corp helpt ons om onze ambities waar te maken. B Corp is voor ons geen doel op zich maar een middel om echt regisseurs van een betere toekomst te kunnen zijn. B Corp maakt dat we heel bewust kijken en kiezen naar onze aanpak binnen de categorieën governance, goed werkgeverschap, maatschappelijke rol, milieu footprint en klanten.”

“Als startpunt gaat de certificering in op het Business Impact Model. Met andere woorden: waar maak je als bedrijf nou echt het verschil en wat vraagt dat aan acties? Je kunt je voorstellen dat er andere vragen gesteld worden aan bedrijven in de maakindustrie dan aan consultancydienstverleners als P2.”

Wat betekende ‘business as a force for good’ de afgelopen jaren in de praktijk?

“We zijn stevig aan de bak gegaan. Zowel onze huisvesting, mobiliteitsbeleid en eigendomsmodel wilden we grondig aanpakken. Zo zijn we verhuisd van een schattig oud maar totaal niet duurzaam pand in Zaltbommel, naar een gloednieuw, circulair gebouwd houten kantoorpand in Utrecht.”

“Onze collega’s reizen nu of met het openbaar vervoer of rijden elektrisch. Volgend jaar gaan de laatste benzineauto’s eruit. Dat lijkt een druppel op de gloeiende plaat, maar het vraagt een wezenlijke gedragsverandering. Het dwingt tot een nieuwe kijk op vervoer: ga maar eens met een elektrische auto op zomervakantie.”

“B Corp is voor ons geen doel op zich maar een middel om echt regisseurs van een betere toekomst te kunnen zijn.”

“Deze veranderingen zijn kleine dingen die van grote meerwaarde kunnen zijn omdat ze een keten in werking zetten. Daarnaast hebben we naar de markt toe onze positionering aangepast en daarmee een statement gemaakt waar we voor staan.”

“Tot slot kan elke P2’er nu eigenaar worden. Voor nu waren dat de belangrijkste knoppen waar je als bedrijf aan kunt draaien. En dat hebben we allemaal bereikt binnen drie jaar!”

En voor de people?

“Inclusiviteit is een groot onderdeel van de filosofie, niet zozeer vanuit diversiteit maar vanuit de vraag of iedereen mee mag doen. Leid je als werkgever je mensen voortdurend op, investeer je in ieders ontwikkeling?”

“Dit deden we al en we zijn inmiddels van eigendomsstructuur veranderd. P2 telt nu 39 eigenaren. Elke medewerker mag mede-eigenaar worden. We geloven in de kracht van het collectief. Wij geloven in delen: als het goed gaat, profiteert iedereen mee.”

“Onze medewerkersparticipatie is niet alleen een aandelenconstruct: want waarom zouden slechts een paar mensen weten hoe het moet? Een strategieverandering leggen we dus voor aan de certificaathouders, ook hier zit de gedachte achter: samen kom je verder dan alleen.”

“Het leuke is dat we de waarde van B Corp één op één terugzien, namelijk bij nieuwe medewerkers. Die willen bij ons werken omdat we B Corp zijn. Het is voor hen het bewijs dat we echt doen wat we zeggen op de site.”

Wat merken jullie klanten ervan?

“De aanpassingen die ik net noemde zijn voornamelijk gericht op onze eigen organisatie. De grootste impact maken we samen met onze klanten. Als we door ons werk met hen de uitstoot van stikstof drie jaar eerder kunnen beperken, hebben we veel meer impact dan wanneer drie P2’ers elektrisch rijden.”

“Als wij gewoon doen wat er gevraagd wordt, laten we echt kansen liggen.”

“We zien dat P2’ers steeds actiever zoeken naar de impact die we bij de klant maken. Hoe we klanten inspireren om groener en duurzamer te worden. En vooral: hoe kunnen we in de projecten, processen en programma’s waar we aan werken laten zien dat een betere toekomst nu al mogelijk is? Dat betekent dat we niet altijd de makkelijke route volgen.”

“Als wij – gedreven mensen die claimen realisatiekundigen te zijn – gewoon doen wat er gevraagd wordt, laten we echt kansen liggen. Wij willen maximale stappen zetten voor duurzaamheid.”

Wat staat er de komende drie jaar op het programma?

“We horen begin volgend jaar wanneer we opnieuw gecertificeerd zijn. Met zijn allen hebben we onlangs een mooie bijeenkomst gehouden over onze volgende stappen. Eerst zijn we geïnspireerd door Kees Klomp over de betekeniseconomie. Daarna zijn we in deelsessies met diverse thema’s aan de slag gegaan.”

“Een van de thema’s was de vraag hoe we onze winst definiëren. Dat is niet alleen wat je elke maand aan euro’s overhoudt, maar is ook uit te drukken in waardes als inspiratie, gelukkige P2’ers en maatschappelijke bijdrage.”

“Andere thema’s waren ‘effectief altruïsme’ en ‘wat hebben we nodig om meer impact te maken’. We zijn realisatiekundigen en willen maximale stappen zetten voor onze klanten én voor de maatschappij.”

“Niet iedere klantvraag is automatisch optimaal voor de planeet dus zoeken we de ruimte op om het daar met onze klanten over te hebben. Wij willen die betere toekomst en die duurzame maatschappij creëren. Daar geloven we in en daar zetten we de komende drie jaar op in.”