Kersverse B Corp P2 wil zich blijven verbeteren

19 september 2019 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Al ruim 25 jaar zet P2 zich in voor maatschappelijke verbetering. Deze zomer is het bureau erkend als B Corporation. Met deze certificering is P2 toegetreden tot het wereldwijde B Corp-netwerk, dat zich richt op het creëren van duurzame en sociale impact. Consultancy.nl sprak met P2-consultant Martijn Visser over de toelating tot het netwerk. Is er veel veranderd, of is de B Corp-titel vooral een erkenning voor wat P2 altijd al deed?

Amsterdam helpen bij de overstap op elektrische stadsbussen, veteranen meer regie bieden over hun eigen zorg, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk krijgen en een voormalige mergelgroeve transformeren tot natuurgebied: het zijn enkele van de maatschappelijke projecten waar P2 de afgelopen jaren bij betrokken was. Het in 1993 opgerichte bureau – gelegen in Rossum, ingeklemd tussen de Waal en Maas – biedt een combinatie van proces- en projectmanagement, waarbij het zich richt op strategie-, realisatie- en ontwikkelopgaven. 

“We doen vooral veel projecten op het gebied van duurzame bedrijfsvoering en samenwerkingsrelaties”, vertelt Martijn Visser, die begin dit jaar startte bij P2. “Daarbij proberen we vaak uitdagende maatschappelijke problemen op te lossen. We richten ons op vijf markten: stad, energie, land & water, mobiliteit en voedsel.” 

“Zelf ben ik momenteel betrokken bij een project rond de natuur-inclusieve energietransitie”, vervolgt hij. “Nederland wil én versnellen naar duurzame energie én zorgvuldig met natuur omgaan. Vogels en vleermuizen kunnen last hebben van windturbines en hoogspanningslijnen, bijvoorbeeld doordat ze er tegenaan vliegen. Als we in de toekomst meer windmolens krijgen, moeten we ook een oplossing vinden voor vogels en vleermuizen. Overheden, windontwikkelaars en groene organisaties zitten samen aan tafel om die oplossingen in kaart te brengen. Een oplossing waar de natuur beter van wordt en waarmee de energietransitie op tempo blijft.”

Kersverse B Corp P2 wil zich blijven verbeteren

Toelatingsexamen

Daarnaast richtte Visser – die eerder twee jaar lang VN-jongerenvertegenwoordiger was op het gebied van duurzaamheid, en in 2017 de Duurzame Jonge 100-lijst haalde – zich in zijn eerste half jaar bij P2 op het verkrijgen van de B Corp-certificering. Hiervoor moet een assessment worden doorlopen waarin de gehele organisatie wordt getoetst op duurzaamheid. “We hebben het assessment een aantal jaar geleden voor het eerst ingevuld. Toen scoorden we nog niet hoog genoeg. Daarna hebben we interne veranderingen doorgevoerd zoals de verduurzaming van ons pand en ons mobiliteitsbeleid. Dit jaar hebben we ons opnieuw aangemeld voor de certificering, nu met positief resultaat.”

“Het assessment kijkt naar alle aspecten van de organisatie”, legt Visser uit, “zoals de bedrijfsvoering, de governance, wat je doet voor de lokale gemeenschap, hoe je je eigen medewerkers behandelt en uiteraard je ecologische footprint. Na het beantwoorden van alle vragen wordt je gekoppeld aan een auditor waar je een gesprek mee hebt en documentatie bij aanlevert ter onderbouwing van de gegeven antwoorden. Het toelatingsproces duurde al met al zo’n vijf maanden.” 

Juist de strenge toelatingscriteria vormden volgens Visser een belangrijke reden om te kiezen voor de B Corp-certificering: “B Corp werkt vanuit een holistische benadering. Vele anderen, zoals fair trade-keurmerken, concentreren zich op een beperkt gebied. B Corp kijkt niet alleen naar een product of dienst maar naar het hele bedrijf. Dat vinden wij heel krachtig aan de certificering.”

Missie-gedreven

B Corp zag in 2006 het levenslicht toen drie vrienden hun carrière in het zakenleven en de private equity achter zich lieten om een organisatie op te richten die missie-gedreven bedrijven helpt hun impact op de wereld te verbeteren. Het netwerk opereert vanuit de overtuiging dat de inzet van overheden en nonprofits niet voldoet om een oplossing te bieden voor de meest uitdagende hedendaagse problemen. In 2007 behaalden de eerste 82 B Corps hun certificering, vandaag de dag zijn het er al bijna 3.000. 

Bekende B Corps zijn Ben & Jerry’s en Patagonia, en in Nederland Triodos Bank, Tony’s Chocolonely en Dopper. Binnen de Nederlandse adviesbranche hebben onder meer Alfa Accountants en Adviseurs, BeBright, Copper8, CPI, Dutch, Kirkman Company en NewForesight een certificering.

Martijn Visser, Consultant bij P2

Gemeenschap

Gezien de visie van P2 ziet Visser het als een logische stap dat nu ook P2 deel uitmaakt van het netwerk. “Wat grappig was om te merken toen ik bezig was met het assessment, is dat we niets meer hoefden te veranderen om genoeg punten te behalen: we deden het allemaal al. Het documenteren van alles wat je doet is wel heel belangrijk om inzicht te krijgen in je activiteiten en in de ruimte voor verbeteringen. Dat hebben we nu dus ook gedaan.”

De toekenning van de B Corp-status is ook meer dan alleen maar een officiële bevestiging van P2’s maatschappelijke inzet: “Los van dat je een certificaat krijgt, wat heel waardevol is, is het B Corp-netwerk ook echt een actieve community. We hebben nu maandelijks contact met andere B Corp-bedrijven in de Benelux om te kijken hoe we kunnen samenwerken, hoe we van elkaar kunnen leren en hoe we het gedachtegoed verder kunnen verspreiden. Doordat we een gezamenlijk belang hebben en de krachten bundelen, creëren we een sneeuwbaleffect om zo sneller een duurzame samenleving te maken. Dat is heel waardevol.” 

“Het leuke is ook dat vanuit B Corp wordt benadrukt dat het de bedoeling is dat echt alle P2’ers een actieve rol spelen binnen het netwerk”, vervolgt Visser. “Iedereen kan naar de events bij B Corp en ook langsgaan bij andere organisaties binnen het netwerk.” 

Blijven verbeteren

Dat de B Corp-certificering nu binnen is betekent uiteraard ook niet dat P2 op zijn lauweren kan rusten. “Je moet je elke drie jaar opnieuw certificeren. Dat is voor ons alleen maar heel mooi: we willen gewoon hoger scoren. Daarvoor zullen we een aantal dingen anders moeten gaan doen. Bijvoorbeeld als we kijken naar de interne organisatie: meer dan de helft van ons management is vrouw en dat is goed, maar onze partners zijn nog allemaal man. Dat moet veranderen.”

“Verantwoord ondernemen betekent ook dat je opdrachten weigert, ook al heeft dat soms financiële gevolgen.” 

“Daarnaast willen jong talent in onze organisatie tot bloei brengen en onze CO2-uitstoot terugbrengen tot nul. We hebben een beroep waarbij we veel onderweg zijn, en stimuleren reizen met het ov. Het is ook leuk om te zien dat alle jonge mensen in onze organisatie – waaronder ik – geen leaseauto hebben. En de auto’s die we nog wel hebben worden allemaal elektrisch. Daarnaast stellen we per team duurzaamheidsdoelstellingen op om te kijken: Hoe kan ik mijn footprint verkleinen en mijn impact vergroten?” 

Impact meten

Ook Visser zelf heeft zich al op een verbeterproject gestort: “Wat lastig is voor een consultant is het meten van je eigen impact. We werken aan maatschappelijke uitdagingen, maar jouw persoonlijke bijdrage aan het uiteindelijke resultaat – bijvoorbeeld een concrete CO2-reductie – is natuurlijk heel moeilijk meetbaar. Een andere jonge P2’er en ik hebben dit thema nu opgepikt samen met iemand uit het management. We grijpen daarbij ook het B Corp-netwerk aan om daar met andere consultants naar te kijken: Hoe kunnen we onze impactmeting verbeteren?” 

Visser legt uit dat het meetbaar maken van de eigen impact onder meer belangrijk is in het bepalen of een bepaalde opdracht wel of niet wordt aangenomen: “Verantwoord ondernemen betekent ook dat je opdrachten weigert, ook al heeft dat soms financiële gevolgen. We kijken nu ook of we aan ‘de voorkant’ een meting te kunnen doen om zo goed mogelijk vast te stellen of een opdracht genoeg bijdraagt aan onze duurzaamheidsdoelen.” 

Constante afweging

Desondanks ontkom je er niet aan dat je voor lastige keuzes komt te staan. “We doen ook opdrachten voor grote corporates. Sommige daarvan hebben een hele duidelijke duurzaamheidsvisie en handelen daar ook naar. Er zijn echter ook corporates waar duurzaamheid inmiddels wel is geland, maar waar nog niet alle projecten daaraan bijdragen. Kunnen wij deze projecten uitdagen om dat extra stapje in duurzaamheid te doen? Of trekken we onze handen hier van af? Dat is een constante afweging die we moeten maken.” 

Ook hierin ziet Visser een rol weggelegd voor het B Corp-netwerk: “We kunnen bijvoorbeeld kijken hoe andere B Corps hiermee omgaan. Daarnaast kun je ook zelf het initiatief nemen om klanten een zetje in de goed richting te geven. Zo hebben we iemand aangetrokken met toonaangevende expertise op het gebied van ‘green projectmanagement’: Hoe stuur je binnen de kaders van een opdracht zoveel mogelijk op duurzaamheid? Ook die rol willen we steeds meer gaan spelen. Al met al is er dus nog genoeg te doen. We hoeven ons voorlopig niet te vervelen.”