Hybride werken verandert het werkveld van facility managers

09 februari 2023 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De coronapandemie en de nasleep daarvan heeft ook het werkveld van facility management op de schop gegooid. Omdat hybride werken ook de komende jaren de norm blijft, is het voor facility managers zaak om hun facilitaire dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de veranderde wensen vanuit de markt. Dat blijkt uit onderzoek van HEYDAY en Markteffect.

Voor hun onderzoek ondervroegen HEYDAY (een facilitaire management-organisatie) en Markteffect (een onderzoeksbureau) meer dan 300 professionals werkzaam bij facilitaire dienstverleners. Centrale thema’s van het onderzoek waren: in welke mate hybride werken zich ontwikkelt, welke impact dit heeft op de manier van werken, en hoe facility managers hierop kunnen inspelen.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek: hybride werken zal voorlopig niet meer weggaan. Respondenten verwachten het komende jaar weinig veranderingen in waar er gewerkt wordt, waarbij de meesten verwachten dat ook de verdeling grofweg gelijk blijft: de helft van de tijd zal men op kantoor werken, en de rest van de tijd thuis of op een externe locatie.

Wat zijn de pijlers van het beleid rondom hybride werken?Het onderzoek stipt aan dat een hybride vorm van werken om een andere werkomgeving vraagt dan hoe dat voor de coronapandemie gebruikelijk was.

Dat begint bij het hebben van een strategie voor hybride werken en een (thuiswerk)beleid. “Het succes van hybride werken valt of staat met onder meer het maken van duidelijke (werk) afspraken”, zegt Remko Stolk, algemeen directeur van HEYDAY.

Een ruime meerderheid van de facility-professionals zegt dat hun organisatie zo’n beleid heeft. Deze richt zich met name op een thuiswerkvergoeding (69%), thuiswerkfaciliteiten (66%) en de mate van aanwezigheid van medewerkers op kantoor (63%). Andere thema’s die worden meegenomen zijn governance (overlegstructuur) en de mobiliteitsregeling.

De nieuwe rol van het kantoor

Een van de belangrijkste onderdelen van de werkomgeving – het kantoor – krijgt volgens het onderzoek een nieuwe rol toebedeeld. “We zien een verschuiving van het kantoor van traditionele werkplek naar een ontmoetingsplek”, legt Stolk uit.

Hoe belangrijk is het kantoor voor een organisatie?

In deze ontmoetingsplek leggen medewerkers meer nadruk op samenwerking of het uitwisselen van ervaringen (zoals leren en brainstormen) en zien zij het kantoor als een plek voor ontmoeting en verbinding en om plezier te hebben. Het kantoor vervult hiermee een belangrijke rol in de totale mix: 96% van alle respondenten laat aan HEYDAY weten dat het kantoor een (zeer) belangrijk onderdeel is van het succes van het hybride-werkenbeleid.

De verwachting is dan ook dat organisaties meer gaan investeren in diensten/aspecten die zo’n ‘experience’ op kantoor mogelijk maken, zoals catering, ICT (middelen en structuur), werkplekken en design.

Verder lezen: Hoe ziet het kantoor van de toekomst eruit?

Hybride werken als een talentpropositie

Een extra voordeel volgens het onderzoek is dat facilitaire diensten hierdoor een grotere rol spelen in de ‘employer value proposition’ ten opzichte van jaren geleden. “Organisaties kunnen zich van andere organisaties onderscheiden dankzij de faciliteiten die zij bieden”, zegt Stolk, en dat is vooral interessant in de huidige tijd van grote krapte op de arbeidsmarkt.

Wat vinden professionals belangrijk op kantoor?Sterker nog, volgens recent internationaal onderzoek van jobsite Indeed, kijkt anno 2023 meer dan de helft van de kandidaten specifiek naar vacatures waar hybride werken wordt ondersteund.

En dat is de reden dat werkgevers (van iedere omvang) vandaag de dag volop investeren in onderwerpen als vitaliteit, mentale gezondheid (denk aan yoga op kantoor), sportactiviteiten (denk aan een gym), gezonder eten in kantines, of ruimtes waar mensen kunnen ontspannen of elkaar kunnen ontmoeten.

Al met al geeft Stolk aan dat de transitie naar hybride werken nog in de kinderschoenen staat, niet zo verwonderlijk aangezien het nog relatief kort gelden is dat de coronapandemie ons land en de hele wereld trof.

Waar in het begin van de crisis de focus vooral lag op het snel reageren door bedrijven om ervoor te zorgen dat de continuïteit niet in het geding kwam, zo wordt werkgevers in deze fase vooral geadviseerd om een meer strategische en lange termijn-gerichte benadering er op na te houden, als het gaat om hun HR-beleid en de uitvoering daarvan.

“Er wordt nog volop onderzoek gedaan naar de impact van hybride werken op facilitaire dienstverlening en de werkomgeving van de toekomst. Als expert in de werkomgeving vinden wij het belangrijk dat het vakgebied zich blijft ontwikkelen, met dit onderzoek dragen we ons steentje bij. Eén ding is zeker: het is een interessante periode om facility manager te zijn.”