Scenter: NL cultuur bedreiging voor lean implementaties

27 augustus 2012 Consultancy.nl

Hoe komt het dat lean implementaties in veel Nederlandse bedrijven op veel weerstand stuiten? Volgens adviesbureau Scenter ligt het antwoord in ons denken: de Nederlandse cultuur. Nederlandse bedrijven moeten daarom tijdens een implementatie meer aandacht geven aan de ‘people’ kant.
 
In het rapport ‘De rol van nationale cultuur op lean implementaties’ onderzoekt Scenter in hoeverre het succes van lean implementaties afhankelijk is van de cultuur binnen een organisatie. Het adviesbureau gebruikt de 5 bekende cultuurdimensies van Hofstede als kapstok:
 
Scenter - Cultuurdimensies Hofstede
 
De Scenter adviseurs koppelen vervolgens de belangrijkste lean aspecten, zoals de drang om continu te verbeteren, kaizen, samenwerken in de keten, aan de verschillende cultuurdimensies. Wanneer ze de cultuurdimensies, gebaseerd op de relevante lean aspecten, vergelijken tussen Japan en Nederland dan constateren de consultants dat deze sterk uiteenlopen.
 
Scenter - Nederland vs Japan
 
Kijkend naar de gewenste dimensie score kan geconstateerd worden dat Nederland op vier van de vijf cultuurdimensies een score heeft die afgezet tegen de lean aspecten niet constructief is. Met andere woorden, het laten slagen van een lean implementatie in Nederland vergt veel aandacht op deze culturele aspecten.
 
Advies
Op basis van het onderzoek concluderen de Scenter adviseurs dat het niet vanzelfsprekend is dat “lean denken werkt binnen binnen de Nederlandse cultuur”. Ze adviseren klanten ook om voldoende aandacht te geven aan de ‘culturele transitie’ die lean implementaties met zich meenemen.

Nieuws

Meer nieuws over