Rol van Cultuur op Lean Implementaties

Scenter

Hoe komt het dat lean implementaties in veel Nederlandse bedrijven op veel weerstand stuiten? Volgens adviesbureau Scenter ligt het antwoord in ons denken: de Nederlandse cultuur.

Rapporten