B&C: Duurzaamheidsbeleid gemeenten versnipperd

23 juli 2012 Consultancy.nl

Duurzaamheidsdoelen van gemeenten zijn versnipperd en daardoor over de hele linie minder effectief. Dat blijkt uit een marktanalyse van Boer & Croon. De consultants constateren dat de aanpak verschilt per gemeente – ze hebben ieder hun eigen doelstellingen en de manieren waarop die behaald moeten worden lopen sterk uiteen. Het advies? Gemeenten moeten een meer regisserende rol innemen.

Ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen
Gemeenten zijn ambitieus als het gaat om energietransitie. Ze plannen uiteenlopende projecten op het gebied van retail, industrie, kantoor en particuliere woningen. Samen moet dit leiden tot een duurzamer leefklimaat. Zo heeft Rotterdam zichzelf ten doel gesteld de CO2-uitstoot in 2025 met 50 procent te verlagen ten opzichte van 1990. Amsterdam streeft over diezelfde periode naar een afname van 40 procent, terwijl Den Haag inzet op 100 procent duurzame energievoorziening in 2040.

Boer & Croon - Duurzaamheid (1)

20 steden
De marktanalyse heeft de prestaties van twintig Nederlandse steden onderzocht. Jan Gerben van den Berg, Senior Consultant bij Boer & Croon: “We hebben ons beperkt tot de grote steden omdat daar de meeste impact in het bijdragen aan de klimaatdoelstellingen valt te verwachten. Ook zijn dit gemeenten die meer budget tot hun beschikking hebben om een actief beleid te voeren op het regisseren van het halen van de klimaatdoelstellingen”.

Regisserende rol
Volgens het adviesbureau kunnen gemeenten effectiever optreden door een meer regisserende rol in te nemen. “We zien dat inspanningen van gemeenten op klimaatgebied nog veel te beperkt leven bij de burger. Ook constateren we dat provincie en gemeenten geregeld verschillende belangen hebben, waardoor brede initiatieven nog onvoldoende van de grond komen” aldus de Boer & Croon adviseur. Hij vervolgt: “Door projecten op een logische wijze te clusteren creëer je meer zichtbaarheid en kunnen verschillende partijen eenvoudiger met elkaar worden verbonden. Hierdoor neemt het rendement van de initiatieven toe en wordt de zichtbaarheid voor de burger vergroot.”

Vier clusters
In het rapport adviseert Boer & Croon gemeenten om een clustering van vier categorieën te gebruiken: smart home, smart kantoor, smart wijk en energie-innovatie algemeen.

Boer & Croon - Duurzaamheid (2)

Nieuws