Been Management Consulting helpt Eriks met kickstarten waterstofnetwerk

09 november 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd

In een industriële sector die hard moet verduurzamen is waterstof misschien wel hét toverwoord voor de komende decennia. Als wereldwijde industriële dienstverlener wil Eriks daarom vooroplopen in waterstofenergie. Been Management Consulting hielp de multinational bij het opstarten van een bedrijfsbreed innovatienetwerk.

Waar de wereld stapje voor stapje fossiele brandstoffen inruilt voor duurzaam opgewekte elektriciteit, biedt dit niet voor alle toepassingen een oplossing. Met name de industriële sector werkt met processen die zo’n hoge temperatuur vereisen dat elektriciteit tekortschiet.

Daarom wordt ook waterstof – oftewel H2 – gezien als een onmisbaar puzzelstukje van een CO2-neutrale economie. Met waterstof kunnen zware processen – zoals staalproductie – plaatsvinden zónder dikke zwarte rook. Het enige dat na de verbranding van waterstof overblijft is zuiver water.

Been Management Consulting helpt Eriks met kickstarten waterstofnetwerk

Niet verwonderlijk dus dat Eriks vol wil inzetten op waterstofenergie. Het 80 jaar geleden in Alkmaar opgerichte bedrijf bedient wereldwijd vele industriële klanten, van automotivespelers tot de agrarische industrie en de afvalverwerking en waterzuivering – stuk voor stuk segmenten waar waterstof van grote betekenis kan zijn.

Lees ook: Nederland op poleposition voor marktleiderschap in groene waterstof.

Daarom werken bij Eriks verschillende deskundigen over de hele wereld om de innovatie van H2-producten te versnellen. Om te zorgen dat deze deskundigen optimaal van elkaar leren, synergieën vinden en nieuwe mogelijkheden ontdekken, besloot het bedrijf een eigen innovatienetwerk op te richten, het Hydrogen Ambassadors Network.

Wereldwijde aftrap

Binnen het netwerk staat verbinding centraal. Daarbij is het mondiale bereik – de ambassadeurs komen van over de hele wereld, van Nederland tot Singapore – zowel een kracht als een uitdaging. Om de verbinding meteen goed op gang te brengen wilde Eriks het netwerk een vliegende start geven.

Been Management Consulting werd gevraagd hier een handje bij te helpen. In nauwe samenwerking met Onno Sminia, global innovation manager van Eriks, organiseerde het bureau een tweedaagse kick-offsessie voor het netwerk.

In het Kiwa Hydrogen Experience Centre te Apeldoorn – Nederlands eerste waterstofdemowoning – kwamen alle waterstofambassadeurs samen – fysiek en online. Nadat de zestien leden van het netwerk kennis hadden gemaakt, deelden ze hun inzichten en ervaringen zodat ieder kon leren van elkaars markten.

“In twee dagen tijd hebben we de basis gelegd om een sterk netwerk van ambassadeurs op te bouwen voor de lange termijn.”

“Elke deelnemer presenteerde de kansen, uitdagingen en specifieke kenmerken van zijn markt”, licht Been Management Consulting toe. “Wat kunnen we leren van ontwikkelingen in andere landen? Welke oplossingen bleken succesvol, en welke niet? Hoe kunnen we lokale successen wereldwijd reproduceren?”

Klaar om de industrie beter te maken

De kickoff leidde volgens Been Management Consulting al direct tot veel nieuwe inzichten en ideeën. Ook hielp het bureau de groep met het opstellen van een lijst met kansen en het prioriteren daarvan per gebied: Wat moeten we meteen aanpakken? En wat heeft meer tijd nodig?

Zo had de groep aan het einde van de bijeenkomt een overzicht van concrete acties en volgende stappen. Vanuit Been Management Consulting wordt dik tevreden teruggeblikt op de bijeenkomst.

“In twee dagen tijd hebben we de basis gelegd om een sterk netwerk van ambassadeurs op te bouwen voor de lange termijn. Een netwerk waarin de ambassadeurs zich verbonden, geïnspireerd, uitgedaagd en gemotiveerd voelen om samen complexe vraagstukken op te lossen. Een netwerk met veel positieve energie. Klaar om de industrie beter te maken met waterstof!”

Ook Innovation Manager Onno Sminia is blij met de vliegende start en prijst de rol van het adviesbureau. “Zonder de consultants van Been Management Consulting hadden we niet tot dezelfde resultaten kunnen komen.”