North Sea Port kan uitgroeien tot ​​Europese hub voor schone waterstof

12 mei 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd

North Sea Port is uitstekend gepositioneerd om te functioneren als hub voor schone waterstof, zo concluderen CE Delft en Buck Consultants International in een nieuwe studie. Het havengebied op de grens van Nederland en België heeft al de grootste waterstofcluster, beschikt over passende infrastructuur, heeft een strategische ligging en voldoende beschikbare grond.

Ten zuiden van de Westerschelde ligt de North Sea Port, een havengebied dat zich uitstrekt over meer dan 60 kilometer, 9.100 hectare en twee landen. De haven is bereikbaar voor zeeschepen en functioneert dankzij zijn centrale ligging als logistiek knooppunt voor alle hoeken van Europa en zelfs China.

Het gebied bevat 550 bedrijven – samen goed voor zo’n 100.000 banen – waarvan er veel actief zijn in energie- en grondstof-intensieve sectoren. Denk aan grote bedrijven uit de chemie-, staal-, energie- en foodindustrie. Een deel daarvan heeft zich verenigd in Smart Delta Resources (SDR), dat zich in het kader van de hoognodige verduurzaming richt op CO2-reductie, duurzame grondstoffen en groene energie.

North Sea Port kan uitgroeien tot ​​Europese hub voor schone waterstof

In het verduurzamen van de zware industrie is een centrale rol weggelegd voor schone waterstof. Eén van de belangrijkste programma’s van SDR is dan ook het Hydrogen Delta Programma. Het doel van het programma is om het grootste waterstofcluster van de Benelux – gelegen op de North Sea Port – te helpen met verduurzamen door grijze waterstof uit te faseren door middel van investeringen in schone waterstof.

Uitstekend gepositioneerd voor waterstofhub

Het door CE Delft en Buck Consultants International (BCI) uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek is onderdeel van dit programma en het compensatiepakket Wind in de Zeilen. Uit de studie komt naar voren dat North Sea Port “uitstekend gepositioneerd” is om een ​​belangrijke hub voor schone waterstof te worden.

Ten eerste beschikt de haven dus al over het grootste waterstofcluster in de Benelux. Jaarlijks wordt er door bedrijven 580 kiloton waterstof geproduceerd en geconsumeerd. De komende jaren zal de vraag naar duurzame waterstof naar verwachting bovendien flink toenemen – zowel als grondstof en brandstof in sectoren als staal, chemie, kunstmest, raffinage, voeding, bouwmaterialen en transport.

Volgend op een eerder onderzoek naar grootschalige groene waterstofproductie in de regio zijn verschillende waterstofproductieprojecten al in een vergevorderd stadium van planning. Ook zijn er verschillende veelbelovende projecten voor het opvangen, gebruiken of opslaan van koolstof gericht op de productie van koolstofarme waterstof in de regio.

Daarnaast noemen de onderzoekers de strategische ligging ten opzichte van de geplande ‘waterstofbackbones’ in Nederland en België. North Sea Port werkt samen met leidingbeheerders Gasunie (NL) en Fluxys (BE) aan de ontwikkeling van dit waterstofleidingnetwerk, dat de belangrijkste producenten en verbruikers van waterstof binnen het cluster zal verbinden met elkaar én – via nationale backbones – met andere regio’s.

Verder kan bestaande infrastructuur binnen de regio worden gebruikt voor veelbelovende waterstofdragers. Dat zijn vloeibare, organische stoffen – zoals bijvoorbeeld ammoniak – die het mogelijk maken om waterstof te transporteren op normale druk en temperatuur.

Tot slot heeft North Sea Port voldoende betaalbare grond beschikbaar – benodigd voor waterstofontvangst en -conversieassets – en beschikt de haven over “uitstekende nautische omstandigheden” met ruimte voor hubontwikkeling op locaties met voldoende diepgang en bereikbaarheid.

Industrie en transport fundamenteel anders

Al met al maakt dit de haven volgens CE Delft en BCI een uitgelezen plek voor een schone waterstofhub. Bovendien laten de kostenraming en onderzoek naar kansrijke exportlanden zien dat het economisch haalbaar is om de importketen in de regio te ontwikkelen, terwijl import door extra flexibiliteit kan helpen de lokale groene productieketen te versterken. Ook kan de hubfunctie zorgen voor honderden nieuwe banen.

Smart Delta Resources en North Sea Port zijn uiteraard blij met de uitkomsten van het onderzoek. Onlangs presenteerde de haven al zijn waterstofstrategie – ‘Connect 2025’ – waarbij werd benadrukt hoe cruciaal de waterstoftransitie is voor de regio. De toepassing van (onder meer) duurzame waterstof moet de industrie en de transportsector fundamenteel veranderen.

“North Sea Port zet met haar waterstofstrategie hiervoor de bakens uit, als belangrijke uitwerking van het strategisch plan ‘Connect 2025’ voor wat energie en klimaat betreft”, aldus Daan Schalck, CEO van North Sea Port. “Zo groeit North Sea Port uit van de grootste waterstofhub van de Benelux naar een waterstofhub op Europese schaal.”