Arthur D. Little onderzoekt grootschalige waterstofproductie in Schelde-Deltaregio

17 december 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De Schelde-Deltaregio is uitermate geschikt voor de grootschalige productie en gebruik van groene waterstof. Dat blijkt uit een studie van Arthur D. Little in opdracht van het Smart Delta Resources (SDR)-consortium. 

Smart Delta Resources (SDR) is een internationaal samenwerkingsverband van energie- en grondstofintensieve bedrijven in de Schelde-Deltaregio, bestaande uit Dow, Yara, Zeeland Refinery, PZEM, ENGIE, ArcelorMittal, Ørsted en havenbedrijf North Sea Port. Het consortium zet zich in voor een duurzame toekomst voor de industrie, bijvoorbeeld door het gebruik van groene waterstof (‘green hydrogen’). 

Een voorbeeld van de concrete, innovatieve projecten van SDR is het ambitieuze Hydrogen Delta-programma dat zich richt op grootschalige productie van groene waterstof. Hier liggen enorme kansen om de bestaande op aardgas gebaseerde waterstofconsumptie uit te faseren en CO2-uitstoot te reduceren (de huidige uitstoot van de SDR-regio bedraagt ruim 22 Mton per jaar).

Schelde-Deltaregio biedt groot potentieel aan groene waterstof

De studie van Arthur D. Little – een internationaal strategisch consultancybureau – bevestigt dat de Schelde-Deltaregio een sterke uitgangspositie heeft voor grootschalige, snelle implementatie van groene waterstofproductie. Het huidige waterstofgebruik (580 kton H2/jaar) in de regio beslaat meer dan een derde van de Nederlandse industrie. 

Volgens de onderzoekers heeft de productie en vraag naar industriële waterstof een doorgroeipotentieel naar meer dan 1,2 Mton/jaar in 2050, wat vergelijkbaar is met de totale Nederlandse waterstofproductie in 2020. 

De hechte samenwerking tussen industrie, haven en overheden maakt directe toepassing van waterstof als grondstof mogelijk. De regio beschikt reeds over een grootschalig, flexibel aanbod van steamreformers (SMR’s) om niet-continue groene waterstofoutput van elektrolysers ‘glad te strijken’. Ook de tijdens de elektrolyse geproduceerde zuurstof kan lokaal afgezet worden bij onder meer staalproducent ArcelorMittal, Zeeland Refinery, Dow en Yara. 

Hoogwaardige infrastructuur

De regio ligt gunstig nabij diverse hernieuwbare energievoorzieningen. Door snelle aanlanding van wind-op-zee krijgt de regio direct toegang tot duizenden megawatts windenergie (windpark Borsele I-II-III-IV en mogelijk IJmuiden Ver Alpha). Daarnaast is er toegang tot CO2-neutrale elektriciteit voor de productie van waterstof middels de kerncentrale in Borsele. 

Bovendien beschikt de regio op dit moment al over een hoogwaardige gas/380 kV-elektriciteitsinfrastructuur in het Sloegebied (Vlissingen) en Rodenhuize (Gent) met grensoverschrijdende mogelijkheden voor balancering van elektriciteit (België en Nederland). Ook zijn er uitstekende mogelijkheden voor aansluiting op een landelijke H2-backbone en voor realisatie van een waterstofhub in het havengebied van North Sea Port met kansen voor import, opslag en doorvoer van waterstof.

Inmiddels zijn vier locaties reeds voortvarend van start gegaan met de plannen voor groene waterstof, waaronder locaties in Vlissingen, Rodenhuize en in Sluiskil. 

Ambitie green energy en waterstofcluster

Al in een vroeg stadium heeft de SDR-regio gekozen voor de ontwikkeling van het transitiepad inzake waterstof (SDR Roadmap 2018) en dit is concreet gemaakt in het Hydrogen Delta-programma. SDR wil de regio positioneren als grootste green energy- en groen waterstofcluster van Nederland, Vlaanderen én Europa, en hiermee bijdragen aan een klimaatneutrale industrie in de regio in 2050. 

De ambitie om internationaal koploper te blijven in de industriële waterstofeconomie heeft ondersteuning nodig van regionale en internationale overheden: tot 2030 is het niet mogelijk om zonder subsidie kosteneffectief groene waterstof te produceren (dat geldt overigens wereldwijd).