PRCS betrokken bij arbeidsmarktproject in Noord-Holland

20 juli 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel

In het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord werkt een groot aantal publieke en private organisaties samen aan een duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt in de regio. PRCS helpt de vele partijen bij het verder versterken van hun samenwerkings- en uitvoeringskracht.

In de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord (NHN) helpen 18 gemeenten, het UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties samen aan één duidelijke ambitie: om te zorgen dat iedereen in de regio die kan werken daadwerkelijk werkt.

De afgelopen jaren hebben de samenwerkingspartners een krachtig netwerk opgebouwd, waarin de partijen elkaar steeds beter weten te vinden. Ondernemers, onderwijs en overheid werken steeds effectiever samen.

PRCS betrokken bij arbeidsmarktproject in Noord-Holland

En met succes: de projecten uit de Uitvoeringsagenda 2019-2020 hebben concrete resultaten opgeleverd. Zo staat NHN in de top 3 van arbeidsmarktregio’s in het realiseren van extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is de eerste werkgever gestart met het concept Open Hiring en hebben meer dan 200 werkenden een werkvermogensscan gedaan.

Desondanks is er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering in de samenwerking, zeker aangezien het gaat om de uitvoering van een uitdagende agenda met veel belanghebbenden. PRCS helpt hierbij. Het veranderkundig adviesbureau begeleidt daartoe het Strategisch Overleg.

Dit is de tafel waaraan alle uitvoerders en stakeholders voor de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord zitting hebben. Afspraken en besluiten worden er gevolgd, genomen en doorvertaald naar uitvoering in de eigen organisatie, regio en achterban.

PRCS levert een bijdrage aan het versterken van het strategisch vermogen van het team en de organisatie.

Maaike Bakker en Michiel Kochen, die beide betrokken zijn bij de opdracht: “Daarbij ligt de focus op inzicht in en het versterken van het samenspel aan tafel en met andere belanghebbenden, zodat wordt toegewerkt naar een cultuur van scherpte én vertrouwen.”

Daartoe begeleidt PRCS een aantal bijeenkomsten met een “interactieve en robuuste dialoog”. In de eerste ontmoeting werden de verschillende facetten van netwerksamenwerken verkend. In de tweede samenkomst ging het over de context van de achterbannen, taken, rollen en besluitvorming.

“We voeren het nog niet gevoerde gesprek, zoomen in op wat wenselijk is in ons samenspel en bouwen aan de slagkracht van het team”, aldus Bakker en Kochen.