Kinderpostzegels laat de kinderen meedenken over besteden van opbrengst

07 juni 2024 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Er wordt in Nederland elk jaar minder post verstuurd. Toch blijft de kinderpostzegel een begrip dat steeds op de envelop terugkeert. Onlangs besloot Stichting Kinderpostzegels een volgende stap te zetten in haar werk: de kinderen mogen meebeslissen over de jaarlijkse bestemming van de opbrengst. ConsultingKids ondersteunde het traject.

Het is alweer honderd jaar geleden dat in Nederland voor het eerst kinderpostzegels werden verkocht. Meerdere generaties kunnen zich nog goed herinneren dat zij langs de deuren gingen op de laatste woensdag van september. Toch ziet de actie er tegenwoordig op verschillende punten anders uit dan vroeger.

Een voorbeeld hiervan is de manier waarop mensen voor de postzegels betalen: nog niet zo lang geleden kreeg men een acceptgiro opgestuurd, nu heeft een QR-code vaak de voorkeur. Ook de filosofie van de stichting gaat met de tijd mee. Zo besloot de stichting in 2022 de manier waarop het goede doel van het jaar wordt gekozen te veranderen: de kinderen bepalen mee.

Kinderpostzegels laat de kinderen meedenken over besteden van opbrengst

Dit jaar hebben meer dan 1000 kinderen uit heel Nederland meegedacht over hoe een groot deel van het met de kinderpostzegelactie opgehaalde geld kan worden besteed. Onder begeleiding van ConsultingKids zijn deze kinderen – zowel uit speciaal als regulier onderwijs – actief betrokken bij het ontwikkelen van creatieve oplossingen en nieuwe initiatieven.

ConsultingKids (onderdeel van PRCS) is een adviesbureau dat kinderen op jonge leeftijd laat kennismaken met consultancy door middel van interactieve workshops en educatieve programma’s. Het doel is om hun probleemoplossende vaardigheden en creatief denken te stimuleren.

Dit project sluit dus uitstekend aan op de doelen en idealen van het bureau. Terwijl kinderen meedenken over het werk van Kinderpostzegels, leren ze over belangrijke thema’s zoals armoede, eenzaamheid en een onveilige thuissituatie, en wordt hun denkkracht aangewakkerd tijdens energieke brainstormsessies. Maar hoe pak je dat als stichting aan?

Kinderportemonnee

Uit de brainstorm kwamen meer dan 1500 ideeën voort die de basis vormden voor de aanpak. Samen met een aantal basisschoolklassen werd de ‘Kinderportemonnee’ ontwikkeld, een vereenvoudigde wereld waarin de kinderen ideeën konden bedenken en oplossingen konden aandragen.

Het jaar daarop startte de pilot. Bijna 500 kinderen dachten mee over waar kinderen in Nederland hulp bij nodig hebben. In co-creatie met deze kinderen is maar liefst €500.000 aan opbrengst verdeeld onder doelen die zij belangrijk vinden.

Een van de thema’s die naar voren kwam was ‘scheidingen’, en de effecten hiervan op kinderen. Dit was een onderwerp waar Kinderpostzegels tot die tijd nog niets mee deed – maar nu dus wél.

Van 500 naar 1000

Op basis van de ervaringen in 2023 is de methodiek verfijnd. Medewerkers van Kinderpostzegels zijn dit jaar getraind om zelf sessies in de klassen te kunnen leiden. Dit gebeurt via een programma onder leiding van Bas Warmerdam van ConsultingKids.

Dit jaar zullen meer dan 1.000 kinderen uit regulier en speciaal basisonderwijs hierbij betrokken zijn. En niet zonder succes: in mei zijn de laatste sessies afgerond en is meer dan €850.000 toebedeeld aan partners en nieuwe interventies, gebaseerd op de ideeën van de kinderen.