Nolan, Norton & Co. breidt Competing on Information uit

01 juni 2012 Consultancy.nl

Geïnspireerd door het recente succes van zowel startups als gerenommeerde bedrijven in het creëren van informatiegedreven business modellen, lanceert Nolan, Norton & Co. (NNC) een blog over Competing on Information. Dit blog is een aanvulling op reeds lopende initiatieven binnen dit thema, waaronder een webapp en diverse activiteiten op Social Media. Met deze initiatieven wil NNC traditionele ondernemingen inspireren om op een onconventionele manier naar hun informatiepotentieel te kijken.

Digitalisering en nieuwe business modellen
De afgelopen twee decennia heeft praktisch iedere onderneming te maken gehad met vormen van digitalisering die hebben geleid tot flinke aanpassingen in hun business model. Recente ontwikkelingen tonen aan dat we aan het begin staan van een nieuw digitaal tijdperk. De hoeveelheid informatie die door bedrijven verwerkt en bewaard wordt neemt exponentieel toe. Daarnaast wordt de technologie die deze grote hoeveelheid informatie omzet in waardevolle assets steeds toegankelijker. Steeds meer ondernemingen weten handig in te spelen op deze ontwikkelingen. Nieuwe business- en verdienmodellen worden gecreëerd waarbij informatie een steeds belangrijkere rol speelt. Deze bedrijven zijn begonnen met ‘Competing on Information’.

Informatiegedreven ondernemingen outperformers van de toekomst
Vanuit de overtuiging dat ook traditionele bedrijven in toenemende mate, de informatie waarover zij (kunnen) beschikken zullen inzetten binnen hun waardeproposities, is NNC in de loop van 2011 begonnen met een verkenning van literatuur, onderzoek en beschrijving van case studies van informatiegedreven ondernemingen. Gedurende deze verkenning worden businessmodellen, best practices, kernthema’s en ontwikkelpaden om ondernemingen additionele omzet en winst te laten genereren uitgebreid bestudeerd en beschreven. Dit heeft onder andere geleid tot een raamwerk waarbinnen de ontwikkeling van een traditionele onderneming richting een informatiegedreven onderneming wordt beschreven. NNC gelooft dat bedrijven die deze ontwikkeling succesvol doorlopen, de outperformers van de toekomst zullen zijn.

Nolan, Norton & Co. - Competing on Information

Webapp en Blog
In de webapp tref je een dynamisch overzicht van het gedachtegoed rondom Competing on Information aan. Er is rijke informatie te vinden over de trends, kansen en uitdagingen, nieuwe business- en verdienmodellen, maar ook de implicaties voor data, techniek en organisatie. Daarnaast tref je in de app een infohub aan met een overzicht van relevante artikelen en links van andere partijen.

De blog voegt hier een nieuwe dimensie aan toe. In de blog worden specifieke thema’s binnen het thema Competing on Information verder uitgelicht en wordt de relevantie voor sectoren nader geduid. En dit alles in een vlotte en hedendaagse stijl die een breed publiek zal aanspreken. De “do’s and don’ts” rondom privacy, de potentie van Big Data voor private banking en de impact en belang van API technologie, zijn slechts een kleine greep uit de onderwerpen waarover al gepubliceerd is.

Voor meer informatie kun je Competing on Information volgen via de volgende

Social Media:
Twitter: @CompetingonInfo  
Linkedin: LinkedIn Group
Blog: http://blog.competingoninformation.com
Webapp: www.competingoninformation.com

Nieuws