5 aandachtspunten voor het gebruik van data & analytics

29 maart 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Steeds meer organisaties ontdekken de kracht van data analytics. Maar omdat het vakgebied nog relatief nieuw is worstelen sommige organisaties met hoe ze dit in de praktijk kunnen brengen. Experts Simon Bolhuis en Ana Miličević delen vijf aandachtspunten voor het gebruik van data & analytics.

1: Formeer multidisciplinaire teams

Multidisciplinaire teams bestaan uit verschillende specialisten met een eigen expertise die werken aan één gezamenlijk doel. Als je succesvol wilt zijn met data en analytics moet je teams inrichten waarin de verschillende expertises van de gehele data- en waardeketen meedoen.

Bij Cmotions noemen we dit de 4D’s: data, decisions, design & delivery. Rollen waaraan je dan moet denken zijn respectievelijk data engineers, marketeers en data scientists, designers en developers. Geef hen mandaat en maak ze gezamenlijk verantwoordelijk voor de realisatie van de verbeterinitiatieven en het resultaat ervan.

De 4D’s van Data – Cmotions

2: Think big, start small, scale up

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Onze klanten ook. We kunnen het ons daarom niet meer permitteren om maanden te werken aan een verbeterinitiatief dat we in één keer lanceren. We moeten naar deelopleveringen die we continu doorontwikkelen.

Dit betekent dat we veel meer minimum viable products (MVP’s) moeten ontwerpen en leveren – proposities die we onze klanten aanbieden en die hen een betere ervaring leveren dan de huidige situatie. Het vertrekpunt is niet meer een 100% perfecte oplossing, maar een verbetering voor vandaag. Een behoorlijke verandering in de mindset van specialisten die gewend zijn voor de best mogelijke oplossing te gaan.

3: Maak op de juiste manier gebruik van klantinput

Als je echt ‘customer centric’ werkt, dan is klantfeedback de enige waarheid voor je team.

Toets je MVP’s daarom zo snel mogelijk met de klant en verzamel zijn input. Het liefst op basis van zijn gedrag, maar onderzoek kan ook een prima eerste aanzet vormen. Zorg ervoor dat je verschillende versies kunt testen en hierop kunt doorontwikkelen. Waarbij nogmaals geldt: wat is de huidige situatie van de klant? Wat ziet, hoort of leest hij nu in onze interacties en hoe meten we verbetering?

4: Ga écht datagedreven werken

Datagedreven werken betekent feiten gebruiken als startpunt van alle vraagstukken en als (tussentijds) meetpunt van alle output om verbeteringen door te voeren.

Het gaat hier om cijfermatige onderbouwingen zodat er geen discussie kan ontstaan over nut en noodzaak, aanleiding, bijsturing en succes of over go-/no-go beslissingen. Zorg ervoor dat je je inspanningen kunt onderbouwen, bouw meetpunten en -momenten in en definieer wanneer je succesvol bent en wanneer niet. En vergeet niet de voorwaarden te definiëren om succes verder op te schalen.

Verder lezen: De juiste organisatiestructuur voor datagedreven werken.

5: Zorg voor structurele en schaalbare oplossingen

Haal je datagedreven verbeterinitiatieven uit de experimentele sfeer en push de professionals die hieraan werken om schaalbare oplossingen te leveren.

Dit houdt in dat succesvolle oplossingen breed in de organisatie uitgerold moeten kunnen worden en zo duurzame waarde leveren voor klant en de business. Verbind elk initiatief dus aan een doelstelling: Waarom doen we dit? Voor wie doen we dit? Wat willen we bereiken? Wat zijn de risico’s? En wanneer zijn we succesvol en wat hebben we nodig als we dit structureel willen leveren?

Over de auteurs: Simon Bolhuis is een specialist in data science, Ana Miličević is product marketeer bij Underlined.