Recordjaar voor M&A in de zorg en life sciences (en private equity)

14 maart 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Het aantal fusies en overnames in de Nederlandse zorg en life sciences-markt is afgelopen jaar wederom gestegen, vooral met dank aan private equity-partijen en hun portfoliobedrijven. Dat blijkt uit een marktanalyse van Deloitte.

Het aantal transacties in de sector stijgt sinds 2014 flink. Ook de afgelopen twee jaar was dit niet anders: vonden er in 2020 96 deals plaats met een ondernemingswaarde van meer dan €5 miljoen, vorig jaar waren dat er maar liefst 116.

Het aantal transacties in de sector stijgt hiermee voor het zesde jaar op rij. De totale waarde van fusie- en overnametransacties in de zorg en life sciences bedroeg in 2021 ongeveer €2,7 miljard, zo becijferen de onderzoekers.

Aantal transacties gesplitst in transacties inclusief exclusief PE 2010-2021De opwaartse trend binnen ligt in lijn met de prestatie van de algehele M&A markt. Wereldwijd zijn verschillende records gesneuveld en ook in ons land ging 2021 de boeken in als een topjaar.

Aan de groei lijkt voorlopig ook geen einde te komen, zo kwam eind vorig jaar naar voren in een ander onderzoek. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat dit onderzoek plaatsvond voordat Rusland Oekraïne binnenviel. Het is onzeker welke impact de oorlog zal hebben op de honger van potentiële kopers.

Meer internationale kopers

Het nieuwe onderzoek van Deloitte laat zien dat het aantal internationale kopers fors is gestegen. 47 van de in totaal 116 transacties hadden een internationale koper, versus 35 een jaar eerder. Deze groep bestaat zowel uit internationale strategische kopers als buitenlandse investeringsmaatschappijen.

Transacties door internationale kopers

Deze stijging van 34% schrijven de onderzoekers deels toe aan de aanwezigheid van enkele consolidatieplatforms, die veelal toebehoren aan pan-Europese investeerders. Voorbeelden van investeerders die op de Nederlandse markt opereren zijn Nordic Capital, Veonet/Ober Scharrer Gruppe (oogklinieken) en Equipe (onafhankelijke medische klinieken).

Enkele spraakmakende deals in de zorg en life sciences-markt in het afgelopen jaar waren onder meer de overname van Bergman Clinics door Triton, de aankoop van kinderopvangorganisatie BLOS door het Franse Babilou Familiy, het inlijven van Batavia Biosciences door het Zuid-Koreaanse CJ Group en de overnames van Medireva en Stöpler door Onemed/Asker Healthcare Group.

De opmars van private equity

Al jaren constateert Deloitte dat private equity-partijen bezig zijn met een opmars. In 2020 nam het aandeel van financiële kopers toe vanwege het groeiende potentieel in de sector als gevolg van een toenemend aantal aantrekkelijke overnamedoelen.

% transacties in kern van de zorg en % PE als koper (2010–2021)

Ook in 2021 keken private equity-firma’s volop naar de zorg en life sciences-sector – 64% van het totale aantal transacties binnen het segment werden gesloten door financiële kopers.

De onderzoekers van Deloitte verwachten dat het aantal transacties door investeerders ook dit jaar verder zal blijven groeien. “De meeste transacties van investeerders zullen te zien zijn bij overige zorgaanbieders, waarbij het veelal zal gaan om ketenvorming van onder andere tandartsen, dierenartsen, fysiotherapeuten, dienstverlening, toeleveranciers en life sciences”, voorspellen de auteurs.

De verwachte toekomstige toename in het aantal private equity-deals is niet verrassend, want volgens de onderzoekers hebben veel investeerders “onverminderd veel fondsen beschikbaar om te investeren”, een beeld dat overigens al jaren zichtbaar is. De interesse in het zorg en life sciences-segment is daarbij vooral ingegeven door het “sterke marktfundament” en “vanuit diversificatieoogpunt”, geven de onderzoekers aan.

Transacties per sector - aantallen

De verwachte verhoogde transactieactiviteit in het segment is verder toe te schrijven aan zowel het groeiende aantal platformondernemingen als het groeiende aantal (buitenlandse) investeerders en hun portfoliobedrijven.

Bovendien heeft de coronapandemie geleid tot een flinke digitaliseringsimpuls binnen het zorg en life sciences-segment, waardoor de komende jaren veel digitale zorgverleners/e-health-bedrijven zullen investeren om (internationaal) op te schalen.

Het ‘Life Science & Healthcare M&A’ onderzoek van Deloitte Corporate Finance wordt al sinds 2008 jaarlijks uitgevoerd. Deze editie van het onderzoek stond onder leiding van Dagmar Enklaar, Managing Partner Corporate Finance, en Matthijs van Thiel de Vries, Director Corporate Finance.