Aan de M&A-hausse komt voorlopig nog geen eind

03 november 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Wereldwijde zakelijke dienstverlener Baker Tilly heeft de nieuwste editie van zijn ‘Global M&A Outlook’ uitgebracht. Het rapport biedt diepgaand inzicht in de stand van zaken binnen de fusie- en overnamemarkt en de verwachtingen voor het komende jaar. Een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit het rapport in vijf grafieken.

Sinds het begin van dit jaar is voor ongeveer $3 biljoen aan deals gesloten, waarmee de eerste helft van 2021 geldt als een van de beste halfjaren ooit. Vooral de dealwaarden zijn enorm gestegen, terwijl de volumes licht achterbleven – vooral in vergelijking met de niveaus van vóór de pandemie.

Global M&A

De dealwaarde van grensoverschrijdende deals is ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019 aanzienlijk gestegen (een stijging van 63%) en komt in het eerste halfjaar van 2021 uit op $771 miljard. Bijna de helft van de dealmakers (49%) richt zich vandaag de dag vanuit hun post-pandemische strategieën op ontwikkelde Westerse markten zoals Noord-Amerika en Europa.

Where will your company/firm look for investment opportunities in the year ahead

Het aanpassen aan veranderend consumentengedrag en het bereiken van nieuwe klanten blijven voor veel dealmakers belangrijke prioriteiten (beide 39%) bij het voorbereiden van hun toekomstige dealstrategieën. Daarnaast beseffen veel dealmakers (ook 39%) dat er ook digitale transformaties nodig zijn om zich succesvol te kunnen positioneren in het huidige digitale tijdperk.

Which of the following best describes the main strategic driver of

Veel dealmakers zijn het erover eens dat nieuwe tech-oplossingen essentieel zullen zijn om veranderingen op organisatorisch en sectorniveau door te voeren. Meer dan de helft (55%) van de respondenten heeft dergelijke overnames al gedaan als onderdeel van hun digitale transformatiestrategieën.

Vooruitzichten per regio

De vooruitzichten voor de Noord-Amerikaanse fusie- en overnamemarkt zijn volgens de respondenten veelbelovend: 68% geeft aan dat het aantal deals het komende jaar zal toenemen en 39% verwacht een sterke toename van fusies en overnames. In Europa zegt een kleine twee derde van de respondenten (62%) dat het aantal fusies en overnames het komende jaar zal toenemen.

Ook ruim meer dan de helft (59%) van de dealmakers verwacht goede vooruitzichten voor de Aziatisch-Pacifische regio. Hieraan ten grondslag liggen met name de lagere waarderingen van overnamedoelen (in vergelijking met meer volwassen markten) en de economische langetermijnvooruitzichten in de regio.

Vooruitzichten per sector

Vanuit een sectorperspectief wordt de verwachting uitgesproken dat vooral de financial services-sector het grootste M&A-potentieel herbergt. Digitale transformaties vormen immers een broeinest voor deals, aangezien de sector in toenemende mate inzet op een sterkere digitale aanwezigheid.

De sector energie, mijnbouw en nutsvoorzieningen komt op de tweede plaats, omdat organisaties in deze sector hun strategieën willen aanscherpen en hun portefeuilles willen herbeoordelen om zo hun operaties te stroomlijnen.

Which of the following sectors do you think will be most attractive over the next 12-24 months for general M&A and specifically mid-market transactions

Door de pandemie en de daaropvolgende crash van de olieprijzen moeten energie- en grondstoffenbedrijven hun financiën op orde brengen, waardoor het aantal desinvesteringen en verkopen toeneemt.

Duurzaamheid is een andere belangrijke oorzaak van desinvesteringen – door de focus op duurzaamheidsdoelstellingen zullen bedrijven activa gaan afstoten die niet stroken met hun ESG-raamwerken.

Uit eerder onderzoek van KPMG kwam naar voren dat ook de Nederlandse M&A-markt op volle toeren draait.