Capgemini Invent: ‘Hybride werken vraagt om andere leiderschapsstijl’

25 maart 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De meerderheid van de professionals vindt dat bij de hybride werkvorm een ander soort leiderschapsstijl hoort. Dat blijkt uit onderzoek van Capgemini Invent.

Verschillende studies hebben aangetoond dat een combinatie van werken op kantoor en op afstand voordelen met zich meebrengt. Zo verhoogt een aantal dagen per week vanuit huis werken de productiviteit en komt het de werk-privébalans ten goede – vooral omdat mensen flexibeler kunnen omgaan met hun tijd. 

Niettemin brengt hybride werken ook uitdagingen met zich mee. Zo vereist deze werkvorm andersoortige leiderschapseigenschappen, melden de onderzoekers van Capgemini Invent in een nieuw rapport. “Denk aan authenticiteit, emotionele intelligentie en openheid voor verandering.” 

Capgemini Invent: 'Hybride werken vraagt om andere leiderschapsstijl'

Perceptiekloof

Voor hun studie spraken de adviseurs wereldwijd met zowel leidinggevenden als medewerkers van meer dan 550 organisaties over hybride werken. Uit die gesprekken komt een verschil in perceptie tussen beide typen respondenten naar voren. 

Zo zegt 72% van de ondervraagde leidinggevenden dat hun organisatie in staat was om tijdens de coronacrisis te zorgen voor het fysieke en mentale welzijn van hun personeel, terwijl slechts 49% van de werknemers daar hetzelfde over denkt.

“Ons rapport laat een duidelijke kloof zien tussen de opvattingen van het management en werknemers”, zegt Marjolein Wenderich van Capgemini Invent. “Dat zien we ook in Nederland: 81% van de leidinggevenden vindt dat hun organisatie de overgang naar hybride werken goed heeft geregeld, terwijl slechts 41% van de werknemers het daarmee eens is.”

Volgens Wenderich maken deze cijfers duidelijk dat er behoefte is aan een nieuw leiderschapsconcept dat aansluit bij de hybride werkvorm. “Organisaties moeten leidinggevenden in staat stellen empathisch, authentiek en geloofwaardig te zijn in hun aanpak. Daarmee ontwikkel je de juiste leiderschapsstijl van de toekomst.”

Een zeer ruime meerderheid van de respondenten (84%) is het hiermee eens. Volgens hen vraagt hybride werken om leidinggevenden die beschikken over een vermogen om binnen een organisatie een cultuur van vertrouwen te creëren waarin werknemers zich gesterkt voelen. 

Geringe voorbereidingen

Terwijl het volgens Capgemini Invent aan de organisaties is om “de juiste voorwaarden” te creëren voor dit nieuwe leiderschap, laat het onderzoek zien dat ze zich hier “niet voldoende op richten”. 

Zo zegt slechts 33% van de HR-managers tegen de onderzoekers dat hun organisatie haar recruitment-procedures heeft herzien om leiders aan te trekken die beschikken over de eigenschappen en het bijbehorende gedrag waarmee organisaties naar een hybride toekomst kunnen worden geleid.

Verder geeft slechts 36% van de ondervraagden aan dat er binnen hun organisaties veranderingen zijn doorgevoerd waardoor leidinggevenden voortaan worden beloond en afgerekend op het vertonen van de juiste eigenschappen en het bijbehorende gedrag. Er is wat dat betreft nog veel werk aan de winkel voor het internationale bedrijfsleven.