Thuiswerken verhoogt productiviteit, Nederland middenmoter

18 januari 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Meer dan 60% van de organisaties wereldwijd heeft gedurende de lockdownmaanden van 2020 een productiviteitsverhoging genoteerd. Uiteraard hopen ze deze tot ver na de pandemie te kunnen doortrekken. Nederland is internationaal gezien een middenmoter als het gaat om de behaalde productiviteitswinst.

Het merendeel van de organisaties zag zijn productiviteit in 2020 stijgen doordat werknemers vanwege de coronacrisis veelal geheel op afstand mochten gaan werken. Volgens een onderzoek van Capgemini – dat 500 grote wereldwijde organisaties heeft ondervraagd – is de werknemersproductiviteit bij 64% van de organisaties gestegen. Oorzaken van die stijging liggen in minder reistijd van en naar kantoor, flexibele werkschema’s en het omarmen van effectieve virtuele samenwerkingstools.

Vanuit een sectorperspectief valt op dat de grootste productiviteitsstijging zichtbaar was in de dienstensector, een sector die logischerwijs minder afhankelijk is van fysieke input. Ongeveer 68% van IT- en digitale functies wist een productiviteitsstijging te realiseren, gevolgd door klantenservice (60%) en sales en marketing (59%).Percentage van organisaties dat productiviteitsverandering meldt als gevolg van werken op afstand in Q3-2020 per functie

Maar ook de productiesector, die logischerwijs wordt geassocieerd met manuele processen, zag door digitalisering en het gebruik van technologieën als artificial intelligence (AI) een flinke productiviteitsboost. 51% van de organisaties binnen de sector wist de productiviteit te verhogen, en slechts 20% noteerde een daling in de productiviteit.

De gemiddelde wereldwijde productiviteitsstijging varieert tussen de 13% en 24%, met een gewogen gemiddelde van 18%. Dit percentage lag in verschillende economische regio’s hoger, waaronder in de VS – waar het gewogen gemiddelde 21% bedroeg – evenals in Duitsland dat zijn gewogen gemiddelde zag stijgen met 24% met een piek van 32%, en daarmee tot de koplopers behoort. Met een gewogen gemiddelde van 18% en een piek van 25% is Nederland een middenmoter te noemen.

Thuisblijvers

Wereldwijd betekenen de productiviteitsverbeteringen dat de overgrote meerderheid van organisaties ook na de pandemie meer werken op afstand zal nastreven. Volgens Capgemini verwacht slechts 39% van de bestuurders en 38% van de werknemers dat het personeel minder dan drie dagen per week vanuit huis zal werken. Dit weerspiegelt de brede consensus onder werkgevers én werknemers dat zich op de lange termijn een grote verschuiving aandient.

Veel werknemers hebben wel behoefte aan flexibiliteit als het erom gaat hoe vaak zij thuiswerken, in plaats van dat zij een schema opgelegd krijgen. Terwijl slechts 11% van de werkgevers aangeeft bereid te zijn om thuiswerk af te stemmen op de behoeften van het personeel, is 16% van de werknemers van mening dat dit wel de route is die in de toekomst bewandeld zou moeten worden.

Gerealiseerde productiviteitsverbetering als gevolg van werken op afstand in Q3-2020 per land

De methoden die bedrijven in de grootste economieën momenteel inzetten om de productiviteit van werken op afstand te stimuleren zullen echter flink op de schop moeten als deze werkvorm in de toekomst de nieuwe norm blijft. Zo geeft de helft van de medewerkers aan zich op afstand ‘gemicromanaged’ te wanen. In India ligt dit percentage zelfs op 68% en in de VS op 64%.

Big brother is watching

Een meer grimmige en alarmerende uitkomst van het onderzoek: wereldwijd geeft 59% van de medewerkers aan dat hun organisatie managementmechanismen voor remote werken heeft geïmplementeerd. Zij uiten hun zorgen over de inzet van technologie om op afstand toezicht te houden. 66% van de Amerikaanse respondenten geeft dit aan, terwijl ook in India dit percentage boven de 60% uitkomt.

Wat wordt de frequentie van remote werken binnen uw organisatie in de komende 2-3 jaar?

In Nederland ligt het percentage van respondenten dat zich gemicromanaged voelt een stuk lager, op zo’n 43%. Wel vreest 60% van de Nederlandse respondenten dat zij door middel van technologie in de gaten worden gehouden.

Volgens Capgemini geeft bijna twee derde van de werknemers die zich gemicromanaged voelen aan zich in zijn remote setup ook sneller opgebrand te voelen.

Claudia Crummenerl, Capgemini Invents People and Organisation Managing Director, geeft aan: “De impact op de geestelijke gezondheid van de beroepsbevolking op afstand van kantoor kan nadelig zijn. Leidinggevenden moeten daarom actief ingrijpen en aanvullende ondersteuning bieden om een ​​omgeving te creëren waarin mensen openlijk over hun zorgen kunnen praten en een betere balans tussen werk en privé kunnen realiseren.”