Paul Ramakers van Exact: ‘Groei gaat om veel meer dan omzet’

22 februari 2022 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Ruim een jaar geleden kreeg Paul Ramakers de leiding over Exact. Het was de bekroning op zijn carrière van meer dan een kwart eeuw bij het van oorsprong Nederlandse softwarebedrijf. Als CEO is hij verantwoordelijk voor het ambitieuze groeipad dat Exact inzette onder zijn voorganger. Hoe staat het met deze groei? Ramakers blikt terug én vooruit.

Paul Ramakers begon zijn loopbaan bij Exact en is er altijd gebleven. Toen hij startte was Exact amper tien jaar oud, maar er al wel in geslaagd de Nederlandse marktleider te worden in boekhoudsoftware. In de decennia daarna bleef Exact doorgroeien – en Ramakers groeide mee. Na meerdere sales- en marketingrollen, gevolgd door management- en directieposities, werd hij eind 2020 CEO.

Daarmee mag hij invulling geven aan de eerder uitgesproken groeiambitie van Exact: een verdubbeling van de omzet in vijf jaar tijd. Wat bij het formuleren van die ambitie echter niemand kon bevroeden was hoe de komende jaren eruit zouden zien: corona kwam en veranderde alles.
Paul Ramakers van Exact: 'Groei gaat om veel meer dan omzet'Nou ja, niet alles. Want de hoge groeiambitie is hetzelfde gebleven, kan Ramakers ons verzekeren: “We liggen gewoon nog op koers”, vertelt hij met een glimlach. “Uiteraard waren 2020 en ook 2021 uitdagend – we hadden allemaal gehoopt dat het massale thuiswerken nu wel voorbij zou zijn – maar financieel gaat het goed.”

In de hoogst onzekere eerste maanden van de coronacrisis in 2020 zat de schrik er wel even in – “alles stond even stil” – maar daarna trok de vraag alweer snel aan. “We moesten toch door, en daarmee ook de ontwikkelingen waar organisaties middenin zaten. Veel van onze klanten – groot en klein – zijn volop aan het automatiseren en migreren naar de cloud.”

One-stop-shop

Exact positioneert zich binnen deze gang naar de cloud steeds meer als “one-stop-shop voor bedrijfssoftware”, legt Ramakers uit. En daarbij focust het bedrijf zich allang niet meer alleen op boekhoudsoftware. “We richten ons inmiddels op alle soorten ondersteunende bedrijfssoftware, van accounting tot finance en van productie tot payrolling.”

Deze verbreding van het aanbod kwam onder meer tot stand door de verschillende overnames die Exact de afgelopen jaren verrichtte. Zo werd afgelopen zomer nog het Beverwijkse Go2UB toegevoegd aan de organisatie.

“Die overname past perfect in het wegautomatiseren van handmatige accountantstaken, waar we talloze bedrijven bij helpen”, legt Ramakers uit. “De software van Go2UBL zet gescande documenten om in universal business language, ofwel ubl-formaat, zodat digitale facturen makkelijk zijn te herkennen en verwerken in boekhoudsoftware. Dit wordt nu geïntegreerd in onze oplossingen, zoals in Exact Online.”

Elkaar verrijken

Deze integratie is slechts een klein aspect van het binnen Exact onderbrengen van de aangekochte ondernemingen. Zo was Ramakers het afgelopen jaar veel bezig met de samensmelting van het eind vorig jaar overgenomen Unit4 Bedrijfssoftware.

“Dat heeft natuurlijk altijd de nodige voeten in de aarde. Je moet om te beginnen volledig begrijpen hoe de organisatie in elkaar steekt en waar de verschillende producten elkaar kunnen verrijken. En dan is er natuurlijk de nóg belangrijkere integratie van de twee bedrijfsculturen.”

Het groeipad van Exact werd vorige zomer nog wat extra kracht bijgezet met het instappen van de Amerikaanse investeerder Silver Lake, die – naast meerderheidsaandeelhouder KKR – een minderheidsbelang heeft verworven. Ramakers geeft aan dat Exact zich ten aanzien van de beoogde groei primair richt op Nederland en België. “Er liggen hier nog meer dan genoeg groeikansen.”

Groen groeien

Er is echter meer in het bedrijfsleven dan omzetgroei, beseft Ramakers zich terdege. Hij wil met Exact ook een positieve bijdrage leveren aan de bredere maatschappij. “Wat we doen hoeft zich niet altijd te vertalen in winst voor Exact.”

Daarbij staat – hoe kan het ook anders in deze tijden van klimaatverandering – het vergroenen van de bedrijfsvoering bovenaan het prioriteitenlijstje. “Onlangs hebben we het huurcontract van ons hoofdkantoor verlengd. Daarbij zijn we overeengekomen dat het dak extra zal worden geïsoleerd én dat er ruim 550 zonnepanelen op worden geplaatst.”

Ook wil Ramakers het wagenpark volledig elektrificeren en papiergebruik zoveel mogelijk uitbannen. “We zetten in op ‘alles digitaal’. Voor een softwaremaker is dat natuurlijk niet zo’n ingewikkelde stap, maar we hopen vooral ook onze klanten te inspireren om het papier vaarwel te zeggen.”

Samen het verschil maken

In het bijdragen aan een betere maatschappij zet Exact ook in op de eigen mensen. “Onze pakweg 1.850 medewerkers bieden we de mogelijkheid om zich ieder jaar drie dagen tijdens werktijd in te zetten voor een maatschappelijk doel naar keuze. Denk aan het vervullen van een wens van een ernstig ziek kind of een dagje meedraaien in een verzorgingshuis.”

En uiteindelijk is dat grote personeelsbestand van Exact zelf ook een belangrijk onderdeel van de maatschappij. Om gelijke kansen te stimuleren binnen het bedrijf – en daarmee de bredere IT-arbeidsmarkt – vormt inclusie en diversiteit een belangrijk thema binnen het HR-beleid van Exact. “Zo hanteren we harde doelstellingen omtrent het aantal vrouwen op hogere posities. Eind dit jaar moet een kwart van onze senior managers bestaan uit vrouwen, en ook wat betreft deze ambitie liggen we gelukkig goed op koers.”

Wie weet loopt bij Exact nu al een vrouw rond die straks het stokje kan overnemen van Ramakers of een van zijn opvolgers “Dat zou natuurlijk fantastisch zijn”, aldus Ramakers.

“Ik heb persoonlijk ervaren hoe mooi het is om stap voor stap door te groeien binnen deze mooie organisatie en telkens weer opnieuw te worden uitgedaagd. Nu ik zelf aan de top sta wil ik nadrukkelijk bijdragen aan deze cultuur, waarin die ontwikkeling wordt gestimuleerd en iedereen – ongeacht afkomst, gender, geloofsovertuiging of wat dan ook – een gelijke kans krijgt om optimaal te groeien binnen Exact.”