Datagedreven werken: Begin klein om groots te eindigen

19 januari 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nu ieder bedrijf het enorme potentieel van data inmiddels wel inziet, staan veel managers te popelen om hun organisatie datagedreven te laten werken. Dit enthousiasme is natuurlijk mooi, maar gaat in de praktijk vaak ten koste van een gestructureerde aanpak en duurzaam resultaat, zo betogen Nely Meijer en Niels Creutzburg van FTE Groep. De twee senior data consultants leggen uit dat de grootste successen juist worden geboekt door klein te beginnen.

“We komen het dikwijls tegen”, begint Meijer. “Organisaties barsten van de initiatieven op het gebied van data. Ze willen meer data verzamelen, de datageletterdheid binnen de hele organisatie opkrikken, de mooiste dashboards maken en ga zo maar door. Mooie ambities, maar daarmee lopen ze nogal op de zaken vooruit. Ze vergeten de belangrijkste vraag te stellen: wat wil ik eigenlijk precies bereiken met datagedreven werken?”

“Zonder concrete doelstellingen is het knap lastig om datagedreven werken duurzaam te verankeren binnen de organisatie”, vult Creutzburg aan. “Dan blijven de gedroomde resultaten uit. Het initiële enthousiasme maakt al snel plaats voor frustratie en de hoge datagedreven ambities sterven in schoonheid. ”

Nely Meijer en Niels Creutzburg

Stap voor stap

Om dat te voorkomen is een gestructureerde aanpak dan ook onmisbaar. “Wij helpen organisaties stap voor stap bij het gehele proces”, vertelt Creutzburg. “Van het concreet maken van de ambities tot het doelgericht implementeren van datagedreven werken binnen de organisatie.”

Daarbij maakt FTE Groep gebruik van het 4D-datamodel. “Dit model hebben we ontwikkeld als leidraad voor een gedragen analyse en duurzame groei”, legt Meijer uit. “Het biedt een integrale veranderaanpak voor organisaties die datagedreven willen gaan werken én zich hierin vervolgens continu willen blijven ontwikkelen.”

“De vier D’s staan voor de vier aandachtsgebieden die we onder handen nemen”, licht Creutzburg toe. “De datastrategie, duurzaam organiseren, data management & analytics en doorlopend leren & veranderen. Door al deze essentiële factoren in onderlinge samenhang aan te pakken kun je structureel meer waarde uit data halen en dringt datagedreven werken door tot in de haarvaten van de organisatie.”

Een paar stappen terug

Dit gestructureerde proces begint altijd met een inventariserend gesprek. “Daarin zie je vaak dat we de klant bij de hand moeten nemen om een paar stappen terug te doen”, vertelt Meijer. “Voordat we het gaan hebben over allerlei grootse plannen moeten we eerst vaststellen of de organisatie wel aan de randvoorwaarden voldoet. Is er bijvoorbeeld voldoende commitment vanuit het management?”

“Datagedreven werken is een enorme hype en juist dat zorgt ervoor dat organisaties bang zijn de boot te missen en te hard van stapel lopen.”

“Ook is het ontzettend belangrijk om samen helder te krijgen wat datagedreven werken voor de betreffende organisatie betekent en hoe we daar invulling aan kunnen geven”, vult Creutzburg aan. “Samen zetten we vervolgens de ambities op papier, zodat voor iedereen helder is naar welke doelen we toewerken.”

Klein beginnen

Terwijl deze ambities best hoog mogen zijn, adviseren Meijer en Creutzburg om altijd klein te beginnen. “We bekijken altijd met de klant welk vraagstuk of welke casus we kunnen oppakken als eerste pilot”, aldus Creutzburg. “Zo’n eerste testcase is van cruciaal belang. Zelfs wanneer je een gestructureerde, holistische benadering hanteert, zoals met ons 4D-model, zul je gaandeweg moeten leren – je komt altijd onverwachte dingen tegen, de werkelijkheid is complexer dan wel model dan ook.”

“Door klein te beginnen bouw je een fundament dat je vervolgens in staat stelt om datagedreven werken stapsgewijs te introduceren door de gehele organisatie heen”, voegt Meijer toe. “En in zo’n eerste kleine testcase is het niet erg als je een keer faalt. Daar leer je van. Vervolgens ga je weer verder en neem je de lessen mee naar de toekomst, ook voor wanneer je het groter gaat aanpakken.”

Groots eindigen

En op deze manier kun je volgens Meijer en Creutzburg heel ver komen. Meijer: “Datagedreven werken is een enorme hype en juist dat zorgt ervoor dat organisaties bang zijn de boot te missen en te hard van stapel lopen. Maar als je bedachtzaam en gestructureerd te werk gaat is het cliché waar – dan kan data écht het nieuwe goud zijn. Je kunt er zo enorm veel mee: het geeft inzicht, je kunt vooruitkijken en het geeft je stof tot nadenken om te kunnen verbeteren.”

“Wat ik het leukste vind aan datagedreven werken is toch wel dat ik zie hoe mensen zich ontwikkelen en echt beter worden in hun werk met behulp van data”, geeft Creutzburg aan. “Mijn datamanagementhart maakt dan echt een sprongetje bij dit soort mooie complimenten.”

“Ik vind het fantastisch om te zien hoe data mensen samenbrengt”, voegt Meijer toe. “Het wordt vaak gezien als technologische aangelegenheid, maar vormt in de praktijk ook een verbindende factor die mensen in staat stelt beter van elkaar te leren doordat ze meer gebruik kunnen maken van elkaars kennis. Daarom is data mijn drive om iedere dag met plezier aan de slag te gaan.”