FTE Groep

Met onze 100 professionals ondersteunen wij organisaties bij het operationaliseren van hun strategie. Ook zijn wij een partner bij verbeter- en verandertrajecten. Bij FTE Groep werken business specialisten en consultants op het gebied van Leven & Pensioen, Actuarieel, Business & IT, Continu Verbeteren en Talent.

FTE Groep is actief op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. De kennis van onze professionals bieden wij aan middels detachering, operational consultancy en in projecten. Daarnaast voorzien wij in werving & selectie en opleiding & training.

Onze ambitie

Onze ambitie is partner te zijn bij het realiseren van ambitie. Dat is wat ons drijft en waar wij energie van krijgen. Wij willen relevant zijn voor onze professionals én opdrachtgevers. Impact hebben. Door oprecht geïnteresseerd te zijn in iemands ambitie en door al onze beschikbare kennis en middelen in te zetten voor de beste oplossing.

Onze visie

Organisaties passen zich continu aan, aan de nieuwe realiteit. Outside-in denken. Wendbaar zijn. Nieuwe technologie als kans of bedreiging? Dat vergt aanpassingsvermogen. Van het management maar ook van de mensen zelf. Het vergt zeker DOEN. Plannen zijn er genoeg, wat ons betreft zit het echt in de uitvoering. FTE ziet dit als de grote uitdaging. Hoe krijg ik het gerealiseerd?

FTE Groep | Nieuws