Stevin deelt visie over energiehubs voor binnenstedelijke mobiliteit

15 november 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Eind deze maand vindt het Nationaal Hub Congres plaats. Stevin Technology Consultants is als partner en kennisexpert verbonden aan het evenement.

Tijdens het congres, dat plaatsvindt op donderdag 25 november in het Louwman Museum in Den Haag, komen tal van stakeholders vanuit de domeinen (stads)logistiek, energie en mobiliteit bijeen om te netwerken en kennis te delen.

Tijdens het event zal een groep van meer dan tien sprekers vanuit de publieke en private sector zijn kennis en expertise delen en samen met gastsprekers én deelnemers de verdieping zoeken. Sprekers die op het toneel zullen verschijnen zijn onder meer Marc Maartens (energiehubs/zero emissie-vervoer), Nick Juffermans (mobiliteitshubs) en Walther Ploos van Amstel (stadslogistieke hubs).

Energiehubs zijn hard nodig voor duurzame binnenstedelijke mobiliteit

Stevin Technology Consultants is een van de twaalf partners van het congres. Het bureau uit Bussum specialiseert zich in vraagstukken op het gebied van publieke infrastructuur en houdt zich al jaren bezig met het concept van energiehubs binnen de stedelijke mobiliteit.

In zijn keynote-presentatie zal Rogier Pennings de visie van Stevin Technology Consultants op energiehubs uiteenzetten en uitleggen waarom haast – evenals samenwerking en regie – geboden is bij de verdere ontwikkeling van het concept. Door de transitie naar een groene stedelijke mobiliteit (transport in stadskernen wordt straks allemaal emissievrij) gaat de vraag naar stroom binnen de steden op grote schaal toenemen.

Om elektrische bussen en elektrische auto’s van stroom te kunnen voorzien zal een grote investering nodig zijn in de laadinfrastructuur en netaansluitingen met hoge capaciteit in de stad. Tegelijkertijd moet gelet worden op de ruimtelijke inpassing: hoe kunnen elektriciteitskabels, stations en laadpalen op een dusdanige manier worden ingepast dat deze passen bij de stad?

Een energiehub biedt hierbij uitkomst. Dit is een plek waar verschillende soorten energie-infrastructuur elkaar ontmoeten. De hub houdt rekening met de openbare ruimte van de stad en zorgt ervoor dat de behoeften van producenten en afnemers slim zijn afgestemd en dat eenieder goed is aangesloten op het net.

Hoewel de businesscase voor zo’n energiehub helder is voor een stad als geheel, zijn er nog weinig volledig draaiende energiehubs gericht op duurzame mobiliteit. Eerder onderzoek van Pennings (samen met collega Emiel Trommelen) bracht verschillende barrières aan het licht.

Zo zijn er nog onvoldoende prikkels om de maatschappelijk optimale oplossing te zoeken, kampen de verschillende partijen in de keten met tegengestelde belangen, betreft het een zeer complex samenwerkingsmodel en er is vooralsnog niemand in de keten die de regie neemt.

In zijn presentatie op het Nationaal Hub Congres zal Pennings het publiek meenemen in de stand van zaken rondom energiehubs voor binnenstedelijke mobiliteit, de toekomstvisie delen die Stevin heeft ontwikkeld en uitleggen wat er nodig is om die visie te realiseren.