Kennisoverzien.nl: Hét platform voor mensen met een visuele beperking

25 november 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Vijf belangenorganisaties voor visueel gehandicapten hebben gezamenlijk het platform kennisoverzien.nl opgericht. De adviseurs van New Nodes hielpen bij de realisatie.

Nederland telt maar liefst 300.000 personen met een visuele beperking, wat neerkomt op bijna 2% van de bevolking. Het functieverlies van het menselijk zicht kan gedeeltelijk zijn of totaal. In dat laatste geval spreekt men van blindheid – een aandoening waarmee zo’n 75.000 mensen in ons land te maken hebben. De overige 225.000 personen zijn slechtziend. 

Leven met een visuele beperking is niet altijd eenvoudig. De maatschappij is immers voor het grootste gedeelte afgestemd op mensen die wel kunnen zien. Derhalve kunnen slechtzienden wel een extra steuntje in de rug gebruiken, bedachten Bartiméus, Koninklijke Visio, Robert Coppes Stichting, Oogvereniging en MaculaVereniging. 

Kennisoverzien.nl: hét platform voor mensen met een visuele beperking

Verenigd in het Consortium Visueel besloten de vijf belangenorganisaties een platform op te zetten waar mensen met een visuele beperking terecht kunnen voor begeleiding en advies. Zo geschiedde de geboorte van kennisoverzien.nl, waar een schat aan informatie te vinden is over leven met een visuele beperking. 

En dat is broodnodig, want veel kennis is nu nog versnipperd over de verschillende online en offline kanalen van de aangesloten vijf organisaties. En zeker als je visueel beperkt bent, is dat verre van ideaal.

Hoe bouw je zo’n platform?

De grote vraag is echter: hoe breng je al die kennis samen op één digitaal platform dat van grote toegevoegde waard is voor gebruikers? En welk technologisch fundament is nodig om aan de huidige en toekomstige wensen te beantwoorden? 

Om deze vragen te beantwoorden, schakelden de vijf organisaties New Nodes in, een adviesbureau gespecialiseerd in digitale innovatie. De experts van het bureau hebben de afgelopen tijd onder meer in kaart gebracht waaraan het digitale platform moet voldoen en hoe dit het best tot stand kan worden gebracht. 

“Nog voordat je kijkt naar hoe je zo’n kennisplatform kunt bouwen, is het belangrijk om een gedeeld beeld te vormen over de gebruikers en het doel van het platform en hoe het voor de bezoeker en beheerders werkt”, zegt Maarten Kuiper, werkzaam bij New Nodes en betrokken bij het project.

Op basis van gesprekken met betrokkenen van de vijf organisaties ontwikkelde Kuiper samen met zijn collega Femke van Oorschot een globaal ontwerp. “Daarmee hebben we niet alleen vastgesteld wat het platform moet doen, maar ook hebben alle betrokken medewerkers hier een gedeeld beeld over ontwikkeld”, aldus Van Oorschot.

Daarnaast moest ook worden bepaald welke technologie wordt gebruikt voor het digitale platform. “Het is onder andere mogelijk om gebruik te maken van standaardsoftware, om je aan te sluiten bij bestaande kennisplatforms over dit onderwerp of om zelf een platform te ontwikkelen”, legt Kuiper uit. 

“Door van alle opties in beeld te brengen wat dit zou betekenen voor de functionaliteit, de kosten, de inzet vanuit de betrokken organisaties en de toekomstbestendigheid, konden we de opties op objectieve wijze vergelijken en lukte het de partijen vrij snel om tot een keuze te komen”, vertelt Van Oorschot. 

Samen leren en ontwikkelen

Vanuit het Consortium Visueel wordt tevreden teruggeblikt op de samenwerking met New Nodes. “De pragmatische aanpak van New Nodes was heel passend bij wat we nodig hadden; niet té analytisch en strategisch maar toch een begrijpelijke gestructureerde aanpak, waarbinnen de ruimte was voor voldoende flexibiliteit”, geeft programmamanager Elske van der Pol aan. 

“Femke en Maarten hielpen bij het samenbrengen van de wereld van ICT en onze praktische dagelijkse werkelijkheid door concreet te maken wat voor ons nog soms onbekende terreinen waren. Meerwaarde was ook dat niet alleen de technische aspecten aan bod kwamen, maar dat juist ook de kant van het samenwerken, het samen leren en ontwikkelen de juiste aandacht kregen”, besluit Van der Pol.