New Nodes betrokken bij uitrol van laptops aan leerlingen

24 juni 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De afgelopen maanden hebben zo’n 18.000 leerlingen een laptop gekregen voor thuisonderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelde SIVON aan om deze spoedklus te klaren. De schoolbesturencoöperatie schakelde vervolgens de hulp in van New Nodes, Cloudwise en The Rent Company.

“In deze crisistijd vind ik het belangrijk dat álle kinderen onderwijs op afstand krijgen. Dat gaat in de meeste gevallen goed, met zeer betrokken ouders die er alles aan doen om onderwijs voor hun kinderen mogelijk te maken. We merken echter dat er een groep leerlingen is voor wie dat niet goed lukt. Zij moeten extra ondersteuning krijgen. Daarom hebben we daar samen met scholen en gemeenten afspraken over gemaakt”, zegt Arie Slob (CU), minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, in een persbericht.

Slob stelde begin april circa €2,5 miljoen beschikbaar om onder andere kinderen uit gezinnen met een minder dikke portemonnee te voorzien van een laptop voor thuisonderwijs. “Goed dat we op deze manier zoveel extra leerlingen kunnen helpen waardoor ook zij op afstand les kunnen krijgen”, vertelt de minister op de site van de Rijksoverheid.New Nodes betrokken bij uitrol van laptops aan leerlingenSIVON, een ICT-coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, kreeg van Slob de opdracht om de coördinatie van de verstrekking van de laptops voor de 6.800 leerlingen op zich te nemen. Een complexe klus die ook nog eens onder hoge tijdsdruk moest worden uitgevoerd. In totaal hebben 145 besturen laptops aangevraagd, en al deze aanvragen zijn in korte tijd beoordeeld.

In de maand april zijn de laptops uitgeleverd aan scholen. Dit proces is ondersteund door adviesbureau New Nodes, ICT-bureau Cloudwise en schoollaptopspecialist The Rent Company.

Eind april bleek echter dat de vraag groter was dan het aanbod. Zo’n 11.500 leerlingen hadden zelf nog geen laptop of tablet om thuis mee te werken, waarna Slob nog eens €3,8 miljoen op tafel legde. Deze groep scholieren is in de afgelopen periode ook voorzien – hiermee zijn volgens de overheid nu alle scholieren bediend.

“Het is mooi om te zien dat alle partijen alles op alles hebben gezet om ervoor te zorgen dat in een korte tijd alle leerlingen thuis hun lessen weer kunnen volgen. We zijn trots op wat we samen hebben gerealiseerd”, geeft Bert Nelissen, bestuurslid van SIVON, aan.

New Nodes laat weten trots te zijn een bijdrage te hebben kunnen leveren aan “dit mooie spoedproject”.