Marc Beijen brengt boek ‘Successful Digital Transformation’ uit

09 november 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Novius-oprichter Marc Beijen heeft in navolging van de Nederlandse versie nu ook een Engelstalig boek uitgebracht over digitale transformatie. Het boek, getiteld ‘Successful Digital Transformation', laat leiders zien hoe ze het meeste uit hun digitale transformatieambities kunnen halen, door woorden om te zetten in daden. 

Met de snelle opkomst van technologie neemt digitale transformatie vandaag de dag een centrale plek in binnen de bestuurskamers van organisaties, ongeacht hun omvang en de sector waarin zij actief zijn. Los van de aandacht voor de digitale hype is het vooral zaak dat bestuurders hun digitale plannen ook waarmaken. Een flinke uitdaging, naar schatting kan slechts 30% van de digitale transformaties wereldwijd als succesvol worden beschouwd.

Ondanks het feit dat de coronacrisis de ontwikkelingen rondom digitale transformaties flink heeft versneld, lopen veel organisaties het risico om achterop te geraken wanneer ze hun digitale plannen niet succesvol weten om te zetten. En dat is precies waar het nieuwe boek van Marc Beijen om de hoek komt kijken. In het boek wil hij lezers inzicht bieden in de benodigde vaardigheden en tools voor succesvolle digitale transformaties.

Beijen is oprichter en partner van Novius (sinds een jaar onderdeel van de consultingtak van Royal HaskoningDHV). Als grondlegger van het Novius Business Transformation Framework zet Beijen zijn meer dan dertig jaar aan sectorervaring in om leiders – verantwoordelijk voor digital transformation – een toegankelijke en praktische ‘overlevingsgids’ bieden. De doelgroep bestaat bijvoorbeeld uit CIO’s, bestuurders, IT-leiders, projectmanagers, enzovoorts. 

“Er wordt veel geschreven over digitale transformatie, maar vaak zijn de case studies en voorbeelden zo gelikt dat ze onbereikbaar lijken voor eenieder die verandering in zijn eigen organisatie moet doorvoeren”, stelt Beijen. “Tenzij een organisatie een startup is, is de kans groot dat legacy-systemen en -processen een gestroomlijnde digitale transformatie in de weg staan.”

De nieuwe gids splitst het proces op in een fasenmodel en identificeert vijf essentiële ‘digital breakthroughs’, die elke organisatie dient te realiseren voor een soepele overgang tussen de verschillende fases. “Met mijn boek ‘Succesvol Digitaal Transformeren’ hoop ik de lezer de tools te geven om hun eigen organisaties te beoordelen en een ‘how to’-gids te bieden voor het realiseren van hun digitale transformatie-ambities”, legt Beijen uit.

Digitale capaciteiten

Om een echte digitale leider te worden moeten organisaties volgens Beijen hun digitale capaciteiten opbouwen langs vijf belangrijke pijlers: innovatie (het vermogen om nieuwe digitale bedrijfsmodellen te bouwen en uit te rollen), klantgerichtheid (een uitstekende digitale klantervaring leveren), datagestuurd werken (gegevens gebruiken om de besluitvorming te verbeteren), digitale activiteiten (slimme en geautomatiseerde processen) en wendbaarheid (een flexibele technologische ruggengraat die een wendbare organisatie bevordert).

Beijen neemt in zijn boek de lezer mee in zowel de theoretische als de praktische kant van deze vijf pijlers, vanaf de start van een digitale transformatie (het bepalen van de digitale strategie en het ontwikkelen van een roadmap) tot het daadwerkelijk implementeren van digital binnen de organisatie en het verankeren van digitaal-gedreven manieren van werken.

“Digitale transitie zou voor elke organisatie prioriteit nummer één moeten zijn”, geeft hij aan. “De veranderingen in de afgelopen jaren als gevolg van Covid-19 hebben ons laten zien wat er mogelijk is als organisaties woorden omzetten in daden. Het gaat echter niet alleen om het opstarten van digitale transformatie, maar vooral ook om het creëren van een cultuur waarin digitale transitie een continu proces is en elk lid van een organisatie inziet waarom.”

Erik Oostwegel, de CEO van Royal HaskoningDHV, zegt over het boek: “Digitale transformatie kan niet langer worden genegeerd. Maar om dit potentieel te realiseren is een andere kijk op organisaties nodig. Dit boek maakt deze complexe opgave tastbaar, met concrete methoden en oplossingen om stappen te zetten. Daarmee is het een goede basis voor elke organisatie die een digitale transformatie ondergaat.”

Bestellen? Het boek Successful Digital Transformation van Marc Beijen kan worden besteld op deze pagina.

Over Marc Beijen

Marc Beijen is auteur van diverse boeken en publicaties op het gebied van strategie, business informatieplanning en informatiemanagement. Tevens is hij de grondlegger van het ‘Business Transformation Framework’, dat inmiddels door vele organisaties als standaard wordt gebruikt voor de vertaling van de business-strategie naar de tactische veranderkalender.