900 digitale transformaties onder de loep: slechts 30% slaagt

01 maart 2021 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Uit nieuw onderzoek van Boston Consulting Group (BCG) komt naar voren dat slechts 30% van de wereldwijde digitale transformaties succesvol is. Waar ligt dit precies aan? En wat kunnen leiders doen om digitale transformaties wel te laten slagen?

Digitale transformaties beslaan een breed en complex scala aan fundamentele veranderingen binnen organisaties. Deze veranderingen draaien om mensen, processen, infrastructuur, duurzaamheid of bijvoorbeeld het innovatievermogen op de lange termijn.

Succesvolle digitale transformaties

BCG definieert een succesvolle transformatie als een transformatie die alle verwachtingen op elk van de genoemde dimensies behaalt of overtreft, en dit bovendien doet binnen het vooraf gestelde tijdspad.

Study of 900 digital transformations: Only 30% are successful

Voor het onderzoek nam het strategy consultancykantoor 70 van zijn eigen projecten met vooraanstaande internationale bedrijven onder de loep. Ook hield BCG een enquête onder meer dan 800 senior bestuurders over de hele wereld. De conclusie? Slechts 30% van de digitale transformaties is volgens de norm van BCG succesvol te noemen.

Deze bedrijven, die de doelstellingen van hun digitale transformatie succesvol hebben weten te behalen, mogen zich in het ‘win’-segment scharen. Met andere woorden, zij mogen zich digitale leiders noemen.

Binnen de resterende groep wist 40% van alle bedrijven weliswaar enige waarde uit hun transformatie te halen, maar lukte het hen niet om alle gestelde doelen te behalen en/of duurzame verandering te realiseren. Deze bedrijven mogen zich enige zorgen maken en bevinden zich dan ook in het ‘worry’-segment. De laatste groep bedrijven bevindt zich in het ‘woe’-segment. Zij weten minder dan de helft van hun doelstellingen te realiseren en daarmee geen duurzame transformatie neer te zetten.

Dat 70% van alle digitale transformaties kennelijk mislukt is zorgwekkend te noemen, vooral in een tijd waarin digitale transformaties niet alleen essentieel zijn om te kunnen overleven – met het oog op de door de coronacrisis veroorzaakte economische malaise – maar ook om in het nieuwe normaal (‘post-corona’) toekomstbestendig te kunnen blijven.

Zes succesfactoren

Volgens BCG zijn er zes sleutelfactoren die er voor kunnen zorgen dat het succespercentage van digitale transformaties kan worden verhoogd van de huidige 30% naar tot wel 80%.
Study of 900 digital transformations: Only 30% are successful

1. Duidelijke visie

De eerste factor die BCG noemt is het hanteren van een “geïntegreerde strategie met duidelijke transformatiedoelstellingen”. Of zoals Tom Reichert, een managing director en senior partner van BCG in New York, het omschrijft: “Een duidelijke visie die gepaard gaat met een reeks strategische vereisten en gekwantificeerde bedrijfsresultaten die digital koppelen aan de algemene bedrijfsstrategie en een duurzaam concurrentievoordeel.”

2. Betrokken leiders

De tweede belangrijke factor draait om het zorgen voor betrokkenheid vanuit het leiderschap, dat wil zeggen zowel vanuit de CEO als het middenmanagement. Reichert pleit voor een “bottom-up- aanpak”, waarbij de CEO’s alle lagen van de organisatie bij de transformatie betrekken. “Zonder een dergelijke aanpak kunnen middenmanagers een bron van weerstand worden”, waarschuwt de BCG-partner.

3. Digitale talenten

Digitale transformaties kunnen binnen de lagere echelons van de organisatie bovendien onzekerheid veroorzaken. In digitale transformaties schuilt immers in veel gevallen een automatiseringscomponent, waardoor mogelijk banen op de tocht komen te staan.

De onderzoekers van BCG voorzien in de toekomst zogeheten “bionische organisaties”: organisaties waar het personeel en moderne technologie hand in hand samenwerken. De derde succesfactor voor geslaagde digitale transformaties omvat dan ook de inzet van hoogstaande talenten.

Niet iedere organisatie heeft echter zulke talenten tot haar beschikking. Sterker nog, slechts één op de vier organisaties kan volgens BCG putten uit de juiste mix van vaardigheden die nodig is om een succesvolle (digitale) transformatie neer te zetten. Dit vereist een team van digitale experts met de juiste expertise en mindset om veranderingen door te voeren. Ook zijn voldoende talenten nodig die beschikken over onder meer een hands-on mentaliteit, doorzettingsvermogen, pragmatisme, veerkracht, kritisch denkvermogen, creativiteit, emotionele intelligentie en een flexibel leervermogen.

4. Agile governance

De vierde belangrijke succesfactor betreft het zorgen voor een ‘agile governance-mentaliteit’, die een bredere verankering van de transformatie bevordert. Dit vereist dynamiek, flexibiliteit en bereidheid om te reageren op nieuwe obstakels en uitdagingen die bij leiders ontstaan. Dit vergt ook gerichte initiatieven om een ‘agile mindset’ binnen de organisatie te bevorderen – initiatieven zoals het opstellen van handboeken en heldere operationele modellen.
Study of 900 digital transformations: Only 30% are successful 3

5. Effectieve monitoring

Als vijfde succesfactor wijst BCG op het belang van “effectieve monitoring” van de voortgang, met het oog op de vooraf gestelde resultaten. Hierbij kan het opstellen van key performance indicatoren (KPI’s), in combinatie met regelmatige checks die op strategie- en implementatieniveau worden besproken, van pas komen.

6. Technologie- en dataplatform

Als laatste bepalende factor, noemen de onderzoekers het inzetten van een “business-gedreven modulair technologie- en dataplatform”. Uit het onderzoek kwam naar voren dat met het oog op succesvolle digitale transformaties, “twee van de drie digitale leiders in een dergelijk technologie- en dataplatform hebben geïnvesteerd, ter ondersteuning van de ontwikkeling en het opschalen van hun digitale use cases”, zo laat Reichert weten.

De zes succesfactoren zijn uiteraard niet los van elkaar te zien. Wanneer ze effectief gecombineerd worden, neemt volgens de onderzoekers de kans op een succesvolle digitale transformatie aanzienlijk toe – tot zelfs 80%.

Het is belangrijk om hierbij stil te staan, want digitale transformaties komen almaar hoger op de agenda van bestuurders te staan en de voordelen van een geslaagde transformatie zijn evident. Digitale leiders weten niet alleen meer omzet te genereren dan bedrijven die de digitale boot hebben gemist. Ook noteren zij een hogere productiviteit, leveren een betere klantervaring, creëren nieuwe groeikansen, innoveren hun businessmodellen en weten toekomstbestendig te blijven in de snel veranderende wereld van vandaag.