Marc Beijen brengt boek 'Succesvol digitaal transformeren' uit

30 december 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Novius-oprichter Marc Beijen heeft het boek ‘Succesvol digitaal transformeren; een survival guide voor managers en bestuurders’ uitgebracht. 

“Ik zie de top van bedrijfsleven en overheid worstelen met digitaal transformeren”, aldus Beijen. “Iedereen is het erover eens: organisaties moeten aan de bak met digitale transformatie, tegelijkertijd blijkt de praktijk weerbarstig. Het succesvol tot wasdom brengen van digitale initiatieven is een reis vol uitdagingen.”

“Er leven nogal wat vragen”, licht hij toe. “Waarom, waar en wanneer ga je met digitale transformatie aan de slag en hoe sluit dit aan op de doelen die je hebt? Hoe creëer je overzicht en bepaal je wat relevant voor jou is? Hoe verdeel je schaarse middelen en resources over het in stand houden van de huidige business, structurele verbeteringen en radicale vernieuwingen?”

Succesvol digitaal transformeren - Marc Beijen“Organiseer je vernieuwing in de bestaande organisatie of bewust daarbuiten? Maar moet je dit dan niet op een later moment toch integreren? Welke klantrelaties, dienstverlening en bedrijfsprocessen worden met dit alles verbeterd en hoe verhoudt dit zich tot lopende verandertrajecten? Waar moeten (des)investeringen plaatsvinden? Welke keuzen moeten gemaakt worden uit de verschillende veranderopties?”

Dit zijn, zo geeft Beijen aan, nog maar enkele van de talloze praktijkvraagstukken die om een oplossing vragen. “Het is enorm ingewikkeld geworden. Niemand heeft nog het totaaloverzicht, als je aan één touwtje trekt, bewegen andere mee met onbekende gevolgen, alles hangt met alles samen.”

Zelfs de zogeheten ‘digital-natives’ – bedrijven die vanaf de start digitalisering centraal hebben staan in hun strategie – ondervinden uitdagingen in hun digitale journey. “Want”, zo stelt Beijen, “vooruitgang roept allerlei vragen op. Welke digitale enablers zijn essentieel voor de strategie? Welke behoeften hebben klanten, en hoe zorg je intern dat oplossingen worden gebouwd in lijn met wat de klant wil? Hoe blijf je wendbaar en voorkom je dat je legacy opbouwt? De lijst van afwegingen en pitfalls gaat eindeloos door.”

Er is geen algemeen geldende blauwdruk voor succesvolle digitale transformatie. Wel is er een gemene deler voor alle organisaties: ze dienen allemaal grip te krijgen op de snelheid van technologische vooruitgang. “Technologie versnelt met duizelingwekkende snelheid”, legt Beijen uit. “Hierdoor is continu bijblijven in digitalisering niet langer een prioriteit, maar een noodzaak.”

Digitaal transformeren, hoe doe je dat?

Cijfers over het slagingspercentage van digitale transformaties lopen sterk uiteen, maar over één ding zijn kenners het eens: het is bedroevend laag. In ‘Succesvol digitaal transformeren’ neemt Beijen betrokkenen in digitale transformatie mee op een reis waarin ze leren hoe ze hun succesratio kunnen vergroten.

Dit doet hij aan de hand van een fasemodel en vijf digitale doorbraken. Het fasemodel bevat drie fasen – van productfocus in de eerste fase, naar klantoriëntatie in de tweede fase en een derde fase waarin de klant volledig centraal staat. De auteur beschrijft wat er nodig is om deze stappen te zetten – de opgenomen checklist geeft houvast bij het opstellen van een digitale strategie en het komen tot een goede routekaart om te transformeren .

De vijf digitale doorbraken komen in het boek doorlopend terug. “De digitale strategie is gebaseerd op vijf dominante thema’s, waar een digitale doorbraak nodig is”, geeft Beijen aan. Het betreft: datagedreven werken; slimme, digitale processen; briljante klantervaring; wendbare organisatie; en nieuwe digitale businessmodellen. Per thema worden praktische handvatten aangereikt om de digitale transitie aan te pakken, te besturen en tot succesvolle uitvoering te brengen.

Over Marc Beijen

Marc Beijen is oprichter en partner van Adviesgroep Novius, sinds eind dit jaar onderdeel van Royal HaskoningDHV Digital. Hij is auteur van diverse boeken en publicaties op het gebied van strategie, businessinformatieplanning en informatiemanagement. Tevens is hij de grondlegger van het ‘Business Transformation Framework’, dat inmiddels door vele organisaties in het bedrijfsleven en de overheid als standaard wordt gebruikt voor de vertaling van de businessstrategie naar de tactische veranderkalender.