Boek: Bedrijfsarchitectuur voor een samenhangende bedrijfsinrichting

05 april 2024 Consultancy.nl 4 min. leestijd

In 2009 brachten Guido Bayens en Hans Tönissen samen het boek ‘Bedrijfsarchitectuur’ uit. Vijftien jaar later is het tweetal opnieuw in de pen geklommen voor een update. Samen met mede-vakexperts Ayla Bayens en Marco Groenestein is nu een ingrijpend herziene versie uitgebracht.

“Er is de afgelopen jaren natuurlijk veel veranderd”, zegt Bayens. “De wereld is continu in beweging. Moderne technologische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe inzichten in de bedrijfsinrichting. Het werd daarom tijd voor een volledig geactualiseerde versie.”

Alle vier de auteurs zijn ervaren bedrijfsadviseurs en informatie-architecten. Hans Tönissen en Marco Groenestein zijn werkzaam bij Novius, Guido Bayens is voormalig partner van Novius en Ayla Bayens werkt bij de Volksbank.

Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuur Methode

Het nieuwe boek loopt door de meest recente ontwikkelingen en inzichten op het gebied van bedrijfs- en informatie-architectuur. De auteurs belichten hoe het vakgebied anno 2024 goed ingebed is in de meeste organisaties. “Omdat het belang ervan wordt gezien, dat was in 2009 heel anders.”

Architecten spelen meerdere rollen: van teamlid van een scrumteam tot en met ‘trusted advisor’ op C-level. Vaak in een agile omgeving, maar soms ook in een meer traditionele, projectmatige omgeving. Bayens: “We laten in het boek zien hoe architectuur maximale waarde kan toevoegen en zo kan zorgen voor optimale bedrijfsresultaten, of het nu gaat om enterprise-, programma- of een epic-architectuur.”

Voor wie?

Het boek is bedoeld voor alle professionals die zich bezighouden met de modernisering van bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties. “We nemen de lezers mee vanuit twee dimensies: architectuur als proces en architectuur als een samenhangend ontwerp van de bedrijfsinrichting”, legt Bayens uit.

“Architectuur als proces gaat over je rol als architect. Hoe word je adviseur van het management, van scrum- en projectteams? Hoe kom je aan je informatie? Hoe communiceer je met tal van stakeholders? Anderzijds beschrijven we hoe je op een systematische wijze architecturen opstelt. De kunst is om hiervoor een samenhangende, snel aanpasbare architectuur te ontwikkelen.”

Guido Bayens, Hans Tönissen, Ayla Bayens en Marco Groenestein

De kern van het boek beschrijft de aanpak voor het opstellen van diverse typen architecturen, gebaseerd op het succesvolle Novius Architectuur Raamwerk.

De auteurs houden hierbij rekening met de uiteenlopende situaties waarin het werken met architectuur van belang is. “We besteden aandacht aan de rol van architecten bij uiteenlopende veranderaanpakken (agile versus traditioneel), verschillende branches, verschillenden domeinen (business en IT), en op verschillende niveaus (enterprise, programma of operationeel).”

Nieuwe technologie

Niet geheel verassend wordt de nodige aandacht besteed aan technologische ontwikkelingen die van invloed zijn, zoals data, kunstmatige intelligentie, cloud, smart buildings, industry4.0 en edge computing. 

“Technologische ontwikkelingen hebben een stevige impact op de bedrijfsinrichting. De toegenomen mogelijkheden voor het werken met grote hoeveelheden data, artificial intelligence, cloud computing en het steeds slimmer worden van machines, transportsystemen, sensoren en zelfs gebouwen, leidt tot de noodzaak om een volgende stap te zetten: bedrijfs- en informatie-architecten moeten leren samenwerken met ontwerpers van gebouwen en engineers van productiemiddelen.”

“Het belang is om tot een integrale architectuur te komen, door het combineren van ontwerpen van gebouwen, machines, transportsystemen, sensoren en informatietechnologie. Hiervoor is de term ‘comprehensive architecture’ gemunt. Het is een werkwijze voor het succesvol ontwerpen van vliegvelden, havens, spoorbedrijven, ziekenhuizen, enzovoorts, met een allesomvattende architectuur.”

Wederom een succes?

De eerste versie van het boek werd een hit binnen het bedrijfsleven. Afgaande op de eerste reacties en reviews, lijkt ook de herziene uitgave af te stevenen op succes.

“De vorige versie van het boek werd geprezen om zijn toegankelijkheid”, geeft Bayens aan. “Het is heel praktijkgericht en wordt daarom veel gebruikt. Daardoor ligt het echt boven op het bureau in plaats van onder in een la. Dat mag dan ook van de nieuwe versie worden verwacht.”