Hoge waardering voor Novius Architectuur Methode

24 september 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Recent is de nieuwe versie van het boek “Wegwijzer bij methoden voor enterprise-architectuur” uitgebracht. In het boek worden de belangrijkste methoden voor enterprise-architectuur vergeleken. De aanpak van Novius komt goed uit de bus. De zogenaamde ‘Novius Architectuur Methode’ wordt met name geroemd om de sterke visie gekoppeld aan een goede praktische bruikbaarheid.
 
Op initiatief van het NGI (Nederlands Genootschap voor Informatica*) is het boek “Wegwijzer bij methoden voor enterprise-architectuur” opnieuw uitgebracht. Het doel van het boek is hulp bieden bij het vergelijken van de tientallen verschillende methoden en raamwerken, vandaar de naam “Wegwijzer”. De basis voor het boek vormt een objectief vergelijkingsmodel waarmee internationale en nationale enterprise-architectuurmethoden worden vergeleken op een zevental dimensies**. De vergelijking helpt enterprise-architectuur professionals bij het maken van een keuze tussen methodes.

Het Novius Raamwerk
 
De Architectuur Methode van Novius wordt ook meegenomen in de analyse en scoort uiteindelijk hoog in het vergelijkingsmodel. De aanpak wordt geroemd om de sterke visie gekoppeld aan een zeer goede praktische bruikbaarheid. De Novius Architectuur Methode wordt hierin gezien als een methode die vanuit Business- & Informatieplanning niet het architectuurproces centraal stelt maar juist de behoefte aan verandering in een bedrijf of organisatie. De enterprise-architectuur is daarbij een middel om gewenste veranderingen vorm te geven.
 
Ook de koppeling van architectuur aan veranderplanning op basis van het Novius Business- en Informatieplan en het bereiken van concrete projectresultaten worden als positieve punten benoemd. Tenslotte spreekt ook het evenwicht van de theoretische volledigheid en praktische toepasbaarheid de beoordelaars sterk aan.
 
In een reactie laat het adviesbureau uit Langbroek weten dat het “zeer content is met de wijze waarop NGI de methode heeft beoordeeld”.
 
Novius boeken
 
Meer informatie?
Voor meer informatie over de Novius Architectuur Methode, lees dan het boek “Bedrijfsarchitectuur, Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting”, geschreven door Guido Bayens en Hans Tönissen.
 
* Het Nederlands Genootschap voor Informatica is een Nederlandse beroepsorganisatie van professionals op het gebied van informatica en informatiekunde. Het platform heeft zo’n 2.500 leden.
 
* De zeven dimensies bevatten drie externe criteria (Beheer- en exploitatiewijze eigenaar, Beheer- en exploitatiewijze gebruiker, Bruikbaarheid) en vier interne criteria (Denkwijze, Representatiewijze, Werkwijze proces en Ondersteuningswijze).