Nederlandse bevolking overwegend negatief over huidig woonbeleid

29 oktober 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking is aardig negatief over het huidige woonbeleid. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research. 

Ons land kampt al enige tijd met een gigantisch woningtekort. Zo moeten er tot 2030 ruim 1 miljoen huizen bijkomen. Maar waar en met welke tempo deze woningen de komende jaren precies zullen worden gebouwd, dat is tot op heden nog niet helemaal duidelijk. 

Dat komt onder andere door het trage formatieproces; het nieuwe kabinet moet hierover namelijk een beslissing nemen. Maar de vorming daarvan laat al meer dan tweehonderd dagen op zich wachten. Hoewel recent vorderingen zijn geboekt – de huidige vier regeringspartijen zitten na zeven maanden van gekissebis weer met elkaar aan de onderhandelingstafel.  

Tevredenheid woonbeleid naar politieke voorkeur

Een groot van de Nederlandse bevolking is het wachten echter meer dan beu. En is bovenal behoorlijk klaar met de hedendaagse huizenmarkt. Wat onder meer blijkt uit de recente grootschalige protesten in Amsterdam en Rotterdam. En uit een onderzoek van I&O Research: maar liefst 65% van onze landgenoten is negatief over het huidige woonbeleid. 

Niet voor niets zegt maar liefst 81% van de ondervraagden dat de overheid een grotere rol moet spelen bij het oplossen van de problemen op de woningmarkt. Bijvoorbeeld door de huren van woningen te bevriezen, aldus 67% van de respondenten. Vorig jaar was 57% van de ondervraagden voorstander van deze maatregel.

Daarnaast is de ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking (68%) volgens I&O Research eveneens voor een beleggersverbod op de huizenmarkt. Wat de prijsopdrijving van koopwoningen zou tegengaan. En wat derhalve en met name starters zou moeten helpen om meer kans te hebben op de huizenmarkt.

Politieke voorkeur

De onderzoekers vroegen de respondenten eveneens op welke politieke partij ze tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen hadden gestemd. Naar voren komt dat SP-stemmers bovengemiddeld negatief (79%) zijn over het huidige woonbeleid, gevolgd door respondenten die op D66 (75%) of GL (75%) stemden. 

VVD-stemmers zijn volgens het onderzoek van I&O Research het minst negatief – 49% van hen zegt zich niet te kunnen vinden in het huidige woonbeleid. Onder alle overige politieke partijen is een meerderheid van de stemmers negatief over de aanpak van het kabinet Rutte-III – PvdA (69%), PVV (66%), CU (52%), CDA (62%).