De top 10 woningcorporaties die het snelst verduurzamen

02 juni 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor woningcorporaties. Door het verduurzamen van de woningen in hun beheer kan een grote stap worden gezet in het realiseren van het Klimaatakkoord. Wie maken momenteel de snelste stappen in hun verduurzaming?

Nederland telt meer dan 300 woningcorporaties, die (sociale) huurwoningen bouwen, verhuren en onderhouden. Woningcorporaties helpen daarnaast mee aan het leefbaar houden van wijken, in samenwerking met onder meer politie, zorg en welzijn.

Samen hebben woningcorporaties in ons land ruim 2,4 miljoen wooneenheden onder hun beheer, wat neerkomt op circa 30% van de totale woningenvoorraad in ons land. De grootte van de sector betekent dat woningcorporaties een belangrijke rol spelen in de duurzame ambities voor de gebouwde omgeving.

De top 10 woningcorporaties die het snelst verduurzamen

De manier waarop woningcorporaties prioriteit geven aan verduurzaming verschilt binnen de sector echter aanzienlijk. Sommige zien het als een strategische prioriteit en investeren flink in bijvoorbeeld het isoleren van vloeren, het gebruik van isolatieglas, het inpassen van warmtepompen of het stimuleren van hernieuwbare energie. Anderen daarentegen lopen juist achter als het gaat om hun duurzaamheidsplannen.

Duurzame versnellers

Nieuw onderzoek van Republiq biedt waardevolle inzichten in wie de duurzame koplopers zijn in de corporatiemarkt. Het adviesbureau onderzocht het energieverbruik en de gemiddelde CO2-uitstoot per woning van woningcorporaties in ons land.

Hiermee hebben de onderzoekers een schatting weten te maken van de CO2-portefeuille van iedere corporatie. Door 2021 en 2020 met elkaar te vergelijken is transparant gemaakt welke woningcorporaties in het afgelopen jaar de grootste verduurzamingsslag wisten te realiseren.

Een overzicht van de 10 woningcorporaties die het afgelopen jaar het snelst zijn verduurzaamd:

1. Woonstichting De Kernen
De Kernen is een woningcorporatie uit Hedel, Gelderland, met 5.250 woningen in beheer. Het bedrijf is actief in 38 dorpen in de gemeenten Druten, Maasdriel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel.

2. Woningstichting Vechtdal Wonen
Woningcorporatie Vechtdal Wonen is gevestigd in Ommen, Overijssel, en heeft ongeveer 10.000 woningen in haar beheer. De woningcorporatie draagt bij aan de volkshuisvestelijke en sociaal maatschappelijke vraag in de regio Vechtdal.

3. Provides
Provides een woningcorporatie uit Utrecht met ongeveer 3.700 woningen in beheer. In 2023 wil de corporatie 1.186 van haar woningen hebben voorzien van zonnepanelen. Als bredere klimaatdoelstelling wil Provides in 2050 een klimaatneutraal bezit hebben.

4. Stichting Heuvelrug Wonen
Een woningcorporatie uit Doorn, Utrecht met bijna 3.500 woningen in haar beheer en zo’n 40 medewerkers. De woningcorporatie is actief op de Utrechtse Heuvelrug, waaronder in Doorn, Driebergen en Leersum. Onderdeel van de duurzame strategie vormen onder andere nieuwbouw en herbestemming.

5. Stichting Bo-Ex ’91
Utrechtse woningcorporatie Stichting Bo-Ex ’91 beschikt over zo’n 10.000 woningen. Uitgangspunt in de strategie is dat duurzame energie betaalbaar en beschikbaar moet zijn voor huurders. “Verduurzaming mag niet leiden tot hogere woonlasten. De betaalbaarheid van het wonen staat voorop”, aldus de stichting.

6. Stichting UWOON
Woningcorporatie UWOON biedt met een kleine 100 medewerkers huisvesting aan ruim 8.600 huishoudens in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk en Oldebroek. 

7. Stichting Viverion
Stichting Viverion is een woningcorporatie uit Lochem die met ruim 5.500 woningen onder beheer actief is in de kernen Lochem, Laren, Barchem, Diepenheim, Markelo, Goor, Rijssen, Holten, Bentelo, Hengevelde en de buurtschappen Deldenerbroek, Stokkum en Zeldam.

8. Veluwonen
Woningcorporatie Veluwonen beschikt binnen drie gemeenten – Brummen, Apeldoorn en Rheden – over ongeveer 4.000 woningen. Als het gaat om verduurzaming richt de corporatie zich onder meer op isoleren en duurzame energieopwekking.

9. Sité Woondiensten
Woningcorporatie Sité Woondiensten verhuurt circa 8.000 woningen in de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Oude IJsselstreek. De afgelopen jaren heeft Sité flink geïnvesteerd in het energiezuinig maken van haar woningen, zo schrijft de corporatie op haar website.

10. Stichting Waardwonen
Woningcorporatie Waardwonen verhuurt ruim 4.000 woningen in Angeren, Bemmel, Doornenburg, Haalderen, Huissen en Millingen aan de Rijn.

Koplopers?

Belangrijke kanttekening bij het onderzoek van Republiq is dat de corporaties die de meeste progressie hebben geboekt niet per definitie gelijkstaan aan de absolute koplopers in duurzaamheidsprestaties.

Zo kan het zijn dat een woningcorporatie weinig vooruitgang heeft geboekt, omdat ze al tot de ‘minste vervuilers’ behoort. Daarmee staat deze dan weliswaar niet in de top 10, maar loopt het wel voorop in de markt met haar duurzaamheidsprestaties.