De toekomst van wet- en regelgeving op de arbeidsmarkt

06 mei 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Nederland staat de komende jaren voor een grote opgave in de arbeidsmarkt: het toekomstbestendig maken van de wet- en regelgeving rondom werk.

Centraal in deze opgave staan de vragen: hoe brengen we vast en flex dichter bij elkaar en hoe zorgen we voor de juiste balans tussen individuele vrijheid, ruimte voor het ondernemerschap, collectieve zekerheid en een vangnet dat werkt voor eenieder die dat nodig heeft?

Ten aanzien van dat vraagstuk ging Hans Biesheuvel, voorzitter van ondernemersorganisatie ONL, in gesprek met de bestuursvoorzitters van grote flexbedrijven. Samen met Han Kolff (HeadFirst Group), Jeroen Zwinkels (Manpower), Dominique Hermans (Randstad) en Cristel van de Ven (voorzitter van Vereniging Zelfstandigen Nederland) sprak hij over de toekomst van de arbeidsmarkt.

Tijdens de rondetafel van ruim een half uur legde Biesheuvel verschillende stellingen voor aan de leiders uit de flexsector. De eerste stelling draaide om de relatie tussen flexibilisering van de arbeidsmarkt aan de ene kant en baanonzekerheid en het welzijn van professionals aan de andere kant. Zo gingen ze onder meer in op de vraag: zorgt flexibilisering voor een mindere bescherming van de beroepsbevolking en stimuleert het schijnzelfstandigheid?

De tweede stelling die ter tafel kwam was de gedachte om een ‘sociaal basisstelsel’ in te voeren voor alle werkenden. Aan de experts werd voorgelegd of een dergelijk systeem voldoende zekerheid geeft voor degenen die dat nodig hebben en of zo’n systeem überhaupt zou werken. En wat voor effect zou dit hebben op schijnzelfstandigheid en ondernemerschap?

Met de derde stelling zette Biesheuvel een discussie in gang over welke rol grote HR-dienstverleners binnen de flexbranche kunnen en moeten spelen bij het duurzaam inzetbaar houden van mensen op de arbeidsmarkt. In hoeverre mag van hen verwacht worden dat ze de zzp’er en de flexwerker helpen bij opleiden/training, en nog een stap verder, bij het begeleiden van baan naar baan?

De Nederlandse arbeidsmarkt telt een beroepsbevolking van rond de 9 miljoen mensen. Ongeveer 5,7 miljoen daarvan hebben een vast dienstverband. De groep werkenden zonder vast contract is bijna 3 miljoen: 1,7 miljoen mensen hebben een flexibel dienstverband en ons land telt ruim 1,2 miljoen zzp’ers.