Yvonne Vlasman: ‘Een crisis leidt tot een toename van niet-integer handelen’

20 april 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Grant Thornton-partner Yvonne Vlasman is expert op het gebied van fraude en integriteit. Een branche waar deze thema’s in het bijzonder spelen is de vastgoedsector. Vlasman sprak met vakblad VG Visie over de uitdagingen voor de branche, en de invloed die de coronacrisis hierop heeft: “Integriteit toont zich in het gedrag en de keuzes die mensen onder druk maken.”

In het voorjaar van 2020 sloot Yvonne Vlasman zich aan bij Grant Thornton en afgelopen zomer is ze tevens toegetreden tot het partnerteam. Vlasman heeft vele jaren aan ervaring op het gebied van (forensische) accountancy, audit, integriteit en fraudebestrijding. Ze helpt organisaties bij het opsporen, onderzoeken én voorkomen van fraude of andere integriteitsschendingen.

“Bij mogelijke fraude kunnen wij onderzoek doen en de feiten boven tafel brengen”, vertelt ze in VG Visie. “Daarnaast zijn we actief met preventie door bedrijven te helpen bij het inrichten van integriteitsbeleid. Bijvoorbeeld door het opstellen van een gedragscode en het faciliteren van een bewustwordingsworkshop of dilemmaworkshop. In zo’n workshop bespreek je wat je tegenkomt in de praktijk en welke dilemma’s dat oplevert, zodat mensen zich bewust worden van het gewenste gedrag. Tot slot doen we aan third party screening.”

Yvonne Vlasman: ‘Een crisis leidt tot een toename van niet-integer handelen’

Vlasman werkt regelmatig voor partijen binnen de vastgoedbranche. “In vastgoed gaan grote bedragen om. De belangen zijn groot, er is een groot verschil in posities en status van betrokkenen, prijsbepaling is subjectief en de sector kent een specifieke subcultuur. Dat maakt de sector kwetsbaar voor integriteitsschendingen en fraude.”

Haar belangrijkste advies aan bedrijven? “Bepaal zelf hoe je invulling wil geven aan integriteit! De praktijk is niet altijd zwart-wit. De wet- en regelgeving laat ruimte voor interpretatie en bij corruptie en witwassen zitten er altijd subjectieve elementen in. De vraag is: hoe ga je daarmee om? Hoe wil je als bedrijf opereren? Speel je op safe of zoek je liever de randen op? Juist in dat grijze gebied moet je heel bewust nadenken over je normen en waarden.”

Kijkend naar de invloed van de coronacrisis, geeft Vlasman aan dat de impact op de integriteit van bedrijven moeilijk te voorspellen is, “maar we weten wel dat een crisis leidt tot een toename van druk en daarmee van niet-integer handelen. Het is dan ook zaak om ook nu integriteit hoog op de agenda te houden.”

Maar hoe doe je dat concreet? “Door het vertalen van ‘papieren’ gedragscodes naar concreet gedrag”, aldus Vlasman. “Daarnaast aandacht voor screening van zakenpartners. Zorg dat je weet met wie je zaken doet. Tot slot: wees altijd alert op risico’s van witwassen en omkoping en zorg dat je daar in procedures en controles concreet aandacht aan besteedt.”

Het belang van een integere bedrijfsvoering gaat volgens Vlasman verder dan compliance of het voorkomen van fraude. “Integriteit en ethisch zaken doen dragen bij aan een klimaat waarin lastige situaties, dilemma’s, in alle openheid besproken kunnen worden. Waarin mensen elkaar kunnen aanspreken op ongewenst gedrag. In een dergelijke cultuur is het prettig werken.”

Bij het neerzetten van zo’n cultuur is brede samenwerking essentieel: “Voor een integer bedrijfsklimaat heb je alle spelers nodig: zowel binnen als buiten de eigen organisatie, en op alle niveaus binnen de organisatie. De mate van integriteit wordt hier echt bepaald door de zwakste schakel in de ketting”, besluit Vlasman.