Guilds pakken een hoofdrol binnen First Technology

22 januari 2021 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Als consultant telkens het wiel opnieuw uitvinden? Liever niet. Gelukkig is dit meestal ook niet nodig. Uit de praktijk blijkt dat er vaak significante overlap zit in de processen en IT-systemen van klanten. De vraag is nu… hoe haal je hier als consultancypartij je voordeel uit? First Technology geeft het antwoord.

Veel klanten van First Consulting schakelen het adviesbureau in om te helpen bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen. In de meeste van deze gevallen is er sprake van een belangrijke IT-component die in deze veranderingen meegenomen dient te worden. Voor het optimaliseren van zowel de processen als de IT-systemen werkt First Consulting nauw samen met zusterbedrijf First Technology.

Bij First Technology wordt veel gekeken naar de aspecten van IT-systemen die niet klantspecifiek zijn, zoals het type systeem en de functionaliteiten van het systeem die de bedrijfsprocessen ondersteunen. Om dergelijke aspecten een gedegen plek te kunnen geven heeft First Technology zijn bedrijf ingericht rondom zogenaamde Guilds.

First Technology

Medio 2020 is First Technology ontstaan als zusterbedrijf van First Consulting. First Technology bestaat uit verschillende chapters waarbinnen projecten gerealiseerd worden. Deze chapters focussen op een specifieke technologie, zoals bijvoorbeeld low-code applicatieontwikkeling, robotic process automation (RPA) of business process automation (BPA). De chapters zijn echter geen aparte silo’s. Een verbindende schakel tussen deze chapters zijn de Guilds.

Guilds

Afgeleid van de vroegere gildes waarin mensen van hetzelfde ambacht zich verenigden, bestaan er in de IT ook gildes. Dit zijn binnen First Technology samenwerkingsverbanden waarbinnen de gemene delers zijn ondergebracht die over de platformen en technologieën heen gelden. Voorbeelden van Guilds zijn IT-architectuur, Cloud infrastructuur & integratie, UX design, Software engineering en Testing en Quality Assurance.

Overzicht Guilds First Technology

Deze Guilds zijn chapter-overstijgend en relevant voor nagenoeg alle technologieën binnen First Technology en dienen meerdere doelen:

  1. Het borgen van kennis
  2. Het waarborgen van kwaliteit
  3. Het garanderen van consistentie
  4. Een voedingsbodem voor innovatie

Het borgen van kennis
In Guild meetings zijn consultants van verschillende chapters aanwezig, wat leidt tot een kruisbestuiving van kennis. Het is belangrijk dat het Guild voor specifieke problemen een generieke oplossing probeert te ontwikkelen. Mocht dit niet mogelijk zijn, zal op zijn minst een set aan best practices worden opgesteld waaraan alle chapters zich dienen te houden in verhouding tot dit onderwerp.

Praktijkvoorbeeld: User Interface framework
Binnen vrijwel elk project waarbij First Technology een applicatie ontwikkelt is een User Experience (UX) design benodigd dat vervolgens geïmplementeerd dient te worden. Het UX Guild heeft een standaard ontwikkeld voor het leiden van workshops om te komen tot een goed onderbouwd UX design.

Daarnaast zijn richtlijnen opgesteld om een UX design daadwerkelijk te realiseren met standaard (web)technologieën als CSS/HTML. Door de invloed van corona op de werkzaamheden is daarnaast een online workshopconcept uitgewerkt dat op dit moment bij meerdere klanten succesvol gebruikt wordt voor het uitwerken van (onder andere) designs.

Het waarborgen van kwaliteit
Door problemen die zich over verschillende chapters heen voordoen bespreekbaar te maken binnen het Guild ontstaat een discussie over de beste oplossingsrichting en aanpak. Dit zorgt uiteindelijk voor een hogere kwaliteit van de oplossingen. Twee (of meer) mensen weten immers meer dan één.

Het garanderen van consistentie
Dit doel is nauw verweven met het waarborgen van de kwaliteit. Doordat verschillen in implementatie van een specifieke oplossing bespreekbaar worden gemaakt, zullen consultants geneigd zijn de beste oplossing te kiezen. Binnen het Guild ligt de taak de beste oplossing te kiezen en deze verder te optimaliseren. Deze oplossing zal de basis zijn voor alle toekomstige projecten op dit vlak.

Praktijkvoorbeeld: Workflow en DCM oplossingen
First Technology implementeert veel oplossingen die een workflowcomponent hebben. Vanuit vele klantervaringen is gebleken dat de benodigde workflow veelal in twee verschillende varianten opgedeeld kan worden: statisch en dynamisch. Voor beide varianten is een standaardoplossing ontwikkeld.

Is er een robuuste workflow benodigd met een vaste opeenvolging van fases, dan wordt gekozen voor de Workflow-oplossing. Moet de gevraagde oplossing vooral een dynamische workflow zijn, zonder restricties op faseovergangen, dan is Dynamic Case Management (DCM) de beste oplossing.

Voedingsbodem voor innovatie
Door het gezamenlijk werken aan soortgelijke problemen kunnen ook volledig nieuwe oplossingen bedacht en gerealiseerd worden voor een specifieke branche of specifiek product. Zo heeft First Consulting veel ervaring in de verzekeringsbranche en is er middels een low-code platform een basisoplossing voor verzekeraars gebouwd.

Conclusie

Het inbedden van de Guilds binnen de organisatie van First Technology is een belangrijk onderdeel van het kunnen garanderen van de kwaliteit van het werk dat First Technology levert aan al zijn klanten.

Zie de pagina First Consulting-projecten voor opdrachten die de ruim 400 collega’s van het adviesbureau realiseren.