Drie bureaus lanceren WHOA-propositie voor mkb in zwaar weer

26 november 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt kleine en middelgrote bedrijven die in zwaar weer verkeren mogelijkheden om eenvoudiger te herstructureren. Een samenwerking tussen Hermes Advisory, Nuijten & Nederpel en TriFinance maakt deze complexe wet toegankelijk voor het mkb.

Op 1 januari 2021 is het zover, dan treedt de nieuwe WHOA-wetgeving in werking. Deze wet maakt het mogelijk om een financieel akkoord te bereiken met schuldeisers en aandeelhouders zonder een insolventieprocedure in te gaan of een faillissement aan te vragen.

Volgens de bedenkers van de wet levert dit ondernemers een aantal voordelen op. Ten eerste, door gebruik te maken van de WHOA kunnen aandeelhouders op een nette manier hun bedrijf beëindigen zonder dat er een faillissement wordt uitgesproken. Zij krijgen hierdoor niet te maken met de eventuele negatieve gevolgen van een faillissement, en schuldeisers profiteren van een sneller proces.

Drie bureaus lanceren WHOA propositie voor mkb in zwaar weer

Een tweede voordeel is dat de wet schuldeisers eerder in beeld brengt. Gebruikmakend van de WHOA kunnen aandeelhouders van de onderneming al in een vroeg stadium een concept-liquidatieakkoord opstellen en hiermee het gesprek aangaan met hun schuldeisers. Onder het motto ‘beter te vroeg dan te laat’ kan dan getracht worden op een constructieve manier naar oplossingen te zoeken.

Over de impact van de WHOA in de praktijk valt nog weinig te zeggen, maar experts vanuit alle hoeken van de restructuringwereld (advocaten, consultants, financiële experts) reageren positief op de wet.

Dit heeft deels te maken met het economische sentiment, want het aantal bedrijven dat in zwaar weer verkeert neemt in rap tempo toe nu de coronacrisis aanhoudt. Een golf van faillissementen wordt voorzien in het midden- en kleinbedrijf zodra de steunmaatregelen vanuit de overheid aflopen, en verwacht wordt dat een relatief grote groep ondernemers zich zal wenden tot de WHOA.

Aan de slag gaan

Aan de slag gaan met de WHOA is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. De wetgeving bevat allerlei vraagstukken waaraan voldaan moet worden, op economisch, financieel en juridisch vlak. Externe expertise inwinnen is hiermee haast onvermijdelijk. Drie partijen die ondernemers kunnen helpen met de WHOA hebben nu de handen ineengeslagen om een zogeheten ‘one-stop-shop’-oplossing aan te bieden.

Hermes Advisory is een adviesbureau bestaande uit registeraccountants, oud bijzonder beheer-medewerkers en register valuators, dat zich specialiseert in de financiële afwikkeling van WHOA-trajecten.

Nuijten & Nederpel specialiseert zich in financieel feitenonderzoek voor insolventies, en ondersteunt bij het in kaart brengen van financiële posities en het opstellen van liquidatieakkoorden.

TriFinance, tot slot, is een groot adviesbureau dat mkb-bedrijven onder meer helpt met financiële diensten. In de context van de WHOA specialiseert TriFinance zich in het begeleiden en automatiseren van het proces, en het leveren van juridische expertise.

Pieter Christiaan van Prooijen, partner bij Hermes Advisory, over de propositie: “We hebben ons gezamenlijk tot doel gesteld een noodhospitaal op te zetten waarbij ondernemingen worden ondersteund bij het saneren van hun schulden dan wel het ordentelijk buiten faillissement beëindigen van hun activiteiten. Door het proces zoals de WHOA voorschrijft voor een groot deel te automatiseren kan dit tijd besparen en kostenefficiënt gebeuren.”

Leo Nederpel en Olav Nuijten van Nuijten & Nederpel en Leon Harinck van TriFinance laten weten dat ze verheugd zijn over de krachtenbundeling. Ook wijzen ze naar het maatschappelijke belang van de dienst. “Door een faillissement te voorkomen blijven ondernemers gespaard van een kostbaar juridisch traject waarin er alleen maar verliezers zijn.”