Hoe Capgemini Invent een diverse en inclusieve werkplek ontwikkelt

06 oktober 2020 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

Vandaag is het Diversiteitsdag. Om meer te weten te komen over wat Capgemini Invent doet om een diverse en inclusieve werkplek te creëren sprak Consultancy.nl met drie leiders van het consultancybureau.

Wat doet Capgemini Invent op het gebied van diversiteit & inclusiviteit binnen de organisatie?

“Bij Capgemini Invent zijn we ervan overtuigd dat uiteenlopende ervaringen, perspectieven en achtergronden cruciaal zijn voor innovatie en voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën”, stelt Gary Hinton, Vice President bij Capgemini Invent en Executive Sponsor van de Diversity & Inclusion-agenda van het bedrijf.

“Daarom zijn diversiteit en inclusiviteit een wereldwijde prioriteit binnen onze organisatie. We focussen hierbij op drie aspecten. Ten eerste zetten we ons in om onze werkteams zo divers mogelijk samen te stellen, ten tweede houden we ons bezig met het vergroten van de diversiteit onder onze leidinggevenden en ten derde trachten we een inclusieve werkcultuur te realiseren.”

Capgemini Invent beperkt zijn visie op het gebied van diversiteit en inclusie niet tot specifieke afdelingen, legt Hinton uit. “We zijn er sterk van overtuigd dat diversiteit draait om het aantrekken van unieke collega’s met uiteenlopende achtergronden. Wat onze Diversity & Inclusion-benadering succesvol maakt, is dat deze zowel top-down als bottom-up wordt aangestuurd. Verder hebben we een Diversity & Inclusion-commissie opgericht om een sterkere diversiteitscultuur op te bouwen, waarmee we eveneens het bewustzijn in de hele organisatie vergroten.”

Gary Hinton, Executive Sponsor of Diversity & Inclusion, Capgemini Invent

Cyril Garcia, CEO van Capgemini Invent, onderstreept de woorden van Hinton: “Ik ben een groot voorstander van diversiteit en inclusie. Voor de samenleving, voor Capgemini en natuurlijk voor Capgemini Invent. Voor Capgemini Invent staat diversiteit centraal in onze manier van werken.”

“Diversiteit gaat verder dan alleen het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden, gender of etniciteit”, vervolgt Garcia. “Als we een inclusieve cultuur willen creëren, een werkomgeving waarin iedereen zich echt gehoord en gewaardeerd voelt, dan zullen alle medewerkers hier actief aan moeten bijdragen, anders werkt het niet.”

Laurence Metzke, Chief HR Officer van Capgemini Invent vult aan: “Bij Capgemini Invent willen we niet alleen mensen de zekerheid van een uitdagende baan bieden, we willen ook zorgen dat ze zich welkom voelen en hen vragen om bij te dragen aan het vormgeven van onze cultuur, ongeacht hun achtergrond, geslacht, leeftijd, uiterlijk, bekwaamheid, seksuele geaardheid, rol of iets anders dat mensen maakt tot wie ze zijn.”

Hoe zijn diversiteit en inclusie ingebed in de employer branding en recruitment?

“Diversiteit en inclusie hebben al vele jaren hoge prioriteit binnen Capgemini”, geeft Hinton aan, “aangedreven door het besef dat gelijkheid een beter en prettiger bedrijf oplevert. Dit jaar hebben we verschillende stappen gezet om ervoor te zorgen dat we voor iedereen een favoriete werkgever zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld ons wervingsproces aangepast. In het bijzonder hebben we al onze functieprofielen bijgewerkt om op die manier de vele opties die bestaan binnen Capgemini Invent te benadrukken. Bovendien hebben we specifieke opleidingseisen uit veel functieprofielen verwijderd om ervoor te zorgen dat we talent met alle achtergronden kunnen aantrekken.”

“Tijdens mijn eerste gesprekken met Capgemini Invent merkte ik meteen dat ik me welkom en thuis voelde”, zegt een professional die onlangs solliciteerde bij het bedrijf. “De mensen met wie ik sprak waren erg begripvol, gemakkelijk aanspreekbaar en wezen me erop dat het bedrijf een gezonde balans tussen werk en privé bevordert, wat erg belangrijk is voor mij als moeder van twee jonge kinderen.”

“Ik heb vanaf het begin ervaren dat ze niet alleen geïnteresseerd waren in mijn academische achtergrond en werkervaring, maar vooral in mij als persoon en hoe ik zou passen binnen het team en de werkcultuur van het bedrijf”, legt ze uit. “Als jonge moslimvrouw met een niet-westerse migratieachtergrond vind ik het belangrijk om me in te zetten voor een bedrijf dat diversiteit omarmt en bevordert. Ik vind dat Capgemini Invent zo’n organisatie is!”

Voortbouwend op deze en vele andere ervaringen, lanceert Capgemini Invent deze maand een nieuwe diversiteit & inclusie-sectie op zijn carrièrewebsite. “Het doel van deze sectie is om nieuwe en persoonlijke verhalen van onze collega’s te delen en verschillende activiteiten onder de aandacht te brengen die we binnen Capgemini en Capgemini Invent blijven organiseren.”

Vanuit het perspectief van de klant: wat voor soort diversiteits- en inclusiediensten biedt Capgemini Invent?

Capgemini Invent ondersteunt tal van opdrachtgevers met diversiteits- en inclusieprojecten. Hinton licht toe: “Onlangs hebben we met succes een nieuwe datagedreven aanpak gelanceerd die we hebben ontwikkeld door middel van een interne pilot. Tijdens deze pilot werden enorme hoeveelheden HR-data geanalyseerd en vervolgens aangevuld met verschillende interviews met professionals uit alle takken en afdelingen van Capgemini Invent.”

“De pilot heeft ons geweldige inzichten opgeleverd en heeft ons geholpen een meer gepersonaliseerde Diversiteit & Inclusiviteit-benadering te ontwikkelen”, geeft hij aan. “We zijn erg blij om te zien dat steeds meer van onze klanten meer belang hechten aan diversiteit en inclusiviteit. Het is vanzelfsprekend bevredigend dat ze onze inzichten en expertise gebruiken en daarmee voortuitgang realiseren.”

Hoe viert Capgemini Invent vandaag Diversity Day?

Capgemini Invent organiseert dit jaar voor het eerst tal van feestelijke activiteiten. De dag begint met een videobijeenkomst. Hinton: “Ik zal dan de geplande activiteiten die vandaag zullen plaatsvinden aankondigen en alle medewerkers oproepen om onze strijd voor meer gelijkheid voort te zetten.”

Een van de belangrijkste evenementen is een paneldiscussie met Shobha Meera, Capgemini’s Global Corporate Social Responsibility Officer, die een overzicht zal geven van enkele initiatieven waaraan momenteel vanuit Capgemini over de hele wereld aan wordt gewerkt.