Significant Groep groeit door te investeren in de eigen mensen

13 oktober 2020 Consultancy.nl 9 min. leestijd
Meer nieuws over

Vorige maand maakte Significant Groep de benoeming van vier nieuwe partners bekend. Alle vier zijn ze afkomstig uit eigen kweek, waarmee de advies- en onderzoeksgroep zijn commitment aan talentontwikkeling onderstreept. Consultancy.nl sprak met één van de kersverse partners – Vicky Drost – en één doorgewinterde partner – Elliott Thijssen – over de manier waarop de groep zich heeft ontwikkeld én blijft ontwikkelen.

“Het was een onwerkelijk moment”, begint Vicky Drost. “De dag dat we onze handtekeningen zetten onder het partnercontract was 12 maart – de dag van de eerste persconferentie rond corona, die het begin inluidde van de intelligente lockdown.”

Het klinkt als een verre van ideale timing: je inkopen in een bedrijf terwijl het land net op slot gaat. Toch heeft Drost geen moment spijt gehad. “Natuurlijk was het spannend om net op dat moment in te stappen. Maar het was gek genoeg juist ook een mooie start. Vanaf dag één hebben we met de partners samen gezeten. We hebben scenario’s doorgerekend, gekeken aan welke knoppen we konden draaien. Het voelde goed om dit samen te doen en te zien dat we alles onder controle hadden. En inmiddels kan ik trots terugkijken hoe we het met heel Significant hebben gedaan.”

Vicky Drost en Elliot Thijssen - Significant groep

Dat de vuurdoop als partner in zo’n uitdagende tijd zo goed verliep, bewijst voor Elliott Thijssen nog maar eens dat de filosofie van Significant werkt. “Vicky, Rinke, Loudmilla en Michiel zijn wel nieuw als partner, maar ze zijn gewoon oudgedienden van ons bedrijf”, aldus Thijssen. “Aan het instappen van de nieuwe partners wordt dus al jaren gewerkt, in de eerste plaats door henzelf. We zouden harder kunnen groeien door partners van buiten aan te trekken, maar vinden het juist belangrijk om onze eigen mensen in die rol te laten groeien.”

Klein of groot?

Het investeren in eigen talent is een van de pijlers waarop Significant vanaf het begin is gebouwd. “We zijn een spin-off van een grote consultancyfirma”, vertelt Thijssen, “en dat zie je goed terug in ons DNA omdat we bewust hebben gekozen om het anders te doen. Vanaf het begin draait alles bij ons om de mensen. Dat zie je ook in hoelang velen al bij ons aan boord zijn. Een deel van de partnergroep – waaronder ik – werkt nu al meer dan 20 jaar samen, zelfs al voor de oprichting van Significant in 2003.”

Voor een kleine startup is het vaak niet zo moeilijk om een mensgerichte cultuur neer te zetten, maar naarmate een organisatie groeit wordt dat een steeds grotere uitdaging – zo ook voor Significant. “Toen ik in 2009 begon waren we met een man of 50”, herinnert Drost zich. “Met die omvang kent iedereen elkaar goed, dat gaat als vanzelf. Later hebben we daar gericht aan moeten werken.”

“We schoten al snel richting de 70, 80 mensen. Inmiddels zijn we de 100 al voorbij”, vult Thijssen aan. “Het is een bekend gegeven dat het vanaf 50 mensen heel lastig wordt een organisatie als club te runnen. Daarom hebben we toen heel bewust besloten als multilabel verder te gaan, om toch weer kleinere clubjes te creëren met ieder hun eigen identiteit. Ik kan me nog herinneren dat er op een heidag een bord stond: je kunt linksaf, naar het inkoopbedrijf, of rechtsaf, naar het publieke onderzoeksbedrijf. Dat was best een shock destijds voor velen, inclusief mij, maar het heeft heel goed gewerkt.”

Vier labels, één bedrijf

Daarmee groeide Significant uit van bureau tot groep. Vandaag de dag bestaat Significant Groep uit vier labels. Significant Public richt zich op advies- en onderzoek binnen de zorg, het sociaal domein en justitie en veiligheid, Significant Synergy op het stroomlijnen van de bedrijfsvoering, inkoop en aanbesteden, Significant APE op beleidsvraagstukken in de publieke sector en Significant Insights op data- en digitaliseringsvraagstukken.

“Ik merk van collega’s dat ze deze opzet heel fijn vinden”, geeft Drost aan. “Omdat we nu toch een groot bedrijf zijn, is het fijn als je landt in een wat kleinere, overzichtelijke club. Veel cultuuraspecten zijn gelijk tussen de vier clubs maar je ziet ook dat iedere venture weer zijn eigen accenten legt, wat ook helemaal goed is. En met de vier labels samen vormen we nog altijd een hechte club. Natuurlijk kent niet iedereen elkaar meer zo goed als vijftien jaar geleden, maar het is ons wel gelukt om de mensgerichte cultuur vast te houden.”

Bovendien staan de vier labels natuurlijk niet los van elkaar. Ze vormen samen nog altijd één onderneming Thijssen: “De ventures hebben een eigen winst- en verliesrekening, maar uiteindelijk is er een collectieve winstdeling over het hele bedrijf. Dus het systeem geeft geen ruimte aan prikkels als ‘mijn clubje loopt net effe harder, dus moet mijn bonus groter zijn’ – als dat soort prikkels er al zijn, want dat soort mensen nemen wij over het algemeen niet aan.”

“Met de vier labels samen vormen we nog altijd een hechte club.”

De samenhang tussen de labels komt ook tot uitdrukking in het motto van Significant: ‘de magie van synergie’. De labels zijn dan ook bedoeld om elkaar te versterken en zoeken waar het kan de samenwerking op. Dit gebeurt bijvoorbeeld in een groot programma voor het ministerie van VWS rond de inkoop van jeugdzorg. “Bij zo’n opdracht heb je niet genoeg aan inkoopexpertise”, legt Thijssen uit. “Je moet een diepe materiedeskundigheid in huis hebben rond jeugdzorg. Dus er zit een mix van Synergy en Public op die opdracht. Met dit soort projecten zie je onze voorsprong op onze inkoopcollega’s.”

Blijven innoveren

Naast het stimuleren van kruisbestuiving, blijft Significant ook altijd zoeken naar mogelijkheden om zijn dienstverlening verder te verbreden. Drost: “Neem Insights. Dat ontstond doordat we in onderzoeksopdrachten merkten dat we dingen beter kunnen doen door gebruik te maken van slimme datatechnieken zoals webscraping, datamining en machine learning.”

Ook bij het blijven vernieuwen van zijn proposities zet Significant vol in op eigen talent. “Bij bedrijven in onze branche lopen allemaal slimme mensen rond”, Vertelt Thijssen. “Je doet jezelf tekort als je daar geen gebruik van maakt. Wat bij ons ook helpt is dat we bewust wat lagere eisen stellen ten aanzien van de hoeveelheid declarabele uren. Daardoor kunnen we extra veel tijd steken in de ontwikkeling van Significant. Wij vragen van onze mensen bijvoorbeeld dat ze werken aan whitepapers, innovaties of andere initiatieven.”

Om de vele nieuwe ideeën die zo ontstaan te kanaliseren in concrete innovaties, wordt eens in de zoveel tijd de zogeheten ‘innovatietafel’ georganiseerd. “Op die dag krijgen ideeën voor het bedrijf meer gestalte, door ze in groepjes via allerlei werkvormen concreter te maken en aan het eind van de dag te pitchen aan de rest van het bedrijf”, legt Drost uit. “Zo is Insights ontstaan, en ook de campagne Anders Kijken, die een belangrijke impuls heeft gegeven aan de ontwikkeling van Public. Dat was eerst puur een onderzoeksbureau en is nu ook een veranderbureau.”

Coronaproof

Ook in de coronacrisis zag Significant een goed moment om nieuwe mogelijkheden te verkennen. “Natuurlijk hebben wij net als iedereen eerst gekeken wat de crisis voor ons zou betekenen en de nodige maatregelen getroffen”, vertelt Drost. “Maar zo’n nieuwe werkelijkheid vraagt ook om nieuwe ideeën: aan wat voor soort producten is nu behoefte? Toen het in maart en april wat rustiger was hadden we alle tijd om daarover na te denken. Dat hoeft uiteindelijk niet allemaal tot iets te leiden, maar daar zijn we heel bewust mee bezig.”

Daarbij beseffen Drost en Thijssen zich wel dat Significant geluk heeft gehad met zijn positionering. “We hebben in het verleden keuzes gemaakt die zich nu uitbetalen”, aldus Thijssen. “Stel dat we een consultancy voor de entertainment, reisbranche of horeca zouden zijn – ik ken bureaus die 90% vraaguitval hebben. Wij werken voor de publieke sector. Daar is het alleen maar drukker. Bovendien hebben we de neiging onderdrukt om mee te gaan in de detacheringsgroei. Dat is in goede tijden gouden handel, maar nu scheelt het dat we niet als flexcapaciteit achteloos naar buiten geschoven kunnen worden.”

“Bij bedrijven in onze branche lopen allemaal slimme mensen rond. Je doet jezelf tekort als je daar geen gebruik van maakt.”

Inmiddels werkt Significant ook aan verschillende corona-gerelateerde opdrachten. “Zo zijn we recent gestart met een aantal klussen waarin we kijken naar de impact van corona”, vertelt Drost. “Eén voorbeeld is een duurzame monitor om de effecten van corona op de cultuursector in beeld te brengen, waarbij ook wordt gekeken hoe zich dat de komende jaren gaat ontwikkelen. Een ander voorbeeld is een monitor gericht op de gehandicaptensector en mensen met een beperking. VWS heeft met de sector ambities geformuleerd om te herstellen naar een nieuw normaal en wij kijken of het lukt om die ambities waar te maken.”

“Daarnaast hebben we in de zorg tijdens de coronapiek geholpen met de inkoop van noodzakelijke hulpmiddelen”, vult Thijssen aan. “En momenteel zijn we in gesprek met de academische ziekenhuizen om te kijken wat we op inkoopgebied hebben geleerd van de crisis, waarin ook pijnlijk duidelijk werd hoe afhankelijk we zijn van ‘single source China’ – alles wordt op één plek gemaakt en de hele wereld moet het daarmee doen. Die gesprekken zijn niet onderdeel van een opdracht overigens, maar het is voor ons heel interessant om daarbij te helpen.”

De mens voorop

Kijkend naar de verdere toekomst, ziet Significant verschillende kansen om zijn dienstverlening door te ontwikkelen. Op een aantal gebieden zou dat best kunnen leiden tot groei, maar wel nadrukkelijk op basis van de filosofie die zeventien jaar geleden ten grondslag lag aan de oprichting.

“Met groei is helemaal niets verkeerd zolang groei niet een doelstelling op zich is”, stelt Thijssen. “Daarbij blijven we echter uitgaan van de kracht van onze mensen en passend bij wat onze opdrachtgevers nodig hebben. Dat sluit niet uit dat we een keer iets overnemen – net zoals APE een paar jaar geleden – maar het gaat daarbij altijd om iets dat perfect bij ons past. We zullen nooit iets kopen puur om groter te worden.”

“De huidige strategie is echter van voor corona”, voegt hij meteen toe. “Dus die zullen we gewoon moeten herijken, waar we nu ook mee bezig zijn. Niemand weet hoe erg de storm volgend jaar zal zijn, maar voorlopig gaat het met Significant gewoon goed. Het belangrijkste is dat onze dienstverlening gewoon goed doordraait en we onze onderlinge binding met het werken op afstand weten vast te houden. Want ook in moeilijke tijden geldt natuurlijk dat onze mensen op nummer één staan.”