Onderzoeksbureau APE verder als onderdeel van branchegenoot Significant

20 september 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Advies- en onderzoeksbureau Significant heeft branchegenoot APE Public Economics overgenomen. De complementaire expertise van de twee bureaus moet samen zorgen voor een verbreding van het portfolio en bereik van Significant. APE blijft onder de eigen naam actief, maar de twee bureaus zullen nauw met elkaar gaan samenwerken. 

Met de deal, waarin is vastgelegd dat het in Barneveld gevestigde Significant voor 100% eigenaar wordt van APE, mikt Significant op een verbreding van zijn “inhoudelijke expertise en netwerk in de maatschappelijke domeinen sociale zekerheid en participatie, openbaar bestuur, onderwijs en cultuur, en internationale samenwerking”. APE maakt gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden en geavanceerde econometrische modellen om onderzoek uit te voeren naar de effecten van beleid op landelijk- en organisatieniveau. 

Bovendien kan het bureau, dat zich met vijftien professionals richt op beleidsvraagstukken in de publieke sector, het dienstenaanbod van Significant aanvullen met econometrische en financieel-economische expertise. “Zowel de adviespraktijk van Significant als onze onderzoeks- & data-analysepraktijk wordt door de overname versterkt”, stelt Ruud Plu, partner bij Significant.

Voor APE, actief op terreinen als zorg, werk en inkomen, openbare financiën, buitenlandse zaken, sociaal domein, onderwijs en cultuur, justitie en openbaar bestuur, biedt de overname mogelijkheden het werkgebied te vergroten en de bestaande klantenkring beter te bedienen, zoals Leo Aarts, directielid bij APE, aangeeft: “Wij zien de overname als een waarborg voor continuïteit en een stevige basis voor verdere groei.”

APE-wordt-onderdeel-van-Significant

Hoewel APE op zijn huidige Haagse locatie actief blijft als zelfstandige werkmaatschappij, zullen de twee adviesbureaus nauw met elkaar gaan samenwerken, zowel operationeel als inhoudelijk. Deze bundeling van krachten zorgt volgens de bureaus voor “schaalvoordelen die het mogelijk maken om opdrachtgevers in de volle breedte van het publieke domein te ondersteunen”.

Tegelijkertijd blijft de continuïteit bij APE ook gewaarborgd. Zo blijven de huidige Partners Peter Wilms en Leo Aarts actief in hun leidende rol. De nieuwe directie van het bureau bestaat na de overname uit Aarts, samen met Plu en Michiel Blom, die eind vorig jaar terugkeerde als Principal Consultant bij Significant. Philip de Jong, voorafgaand aan de overname directeur en partner bij APE, zal per 2018 als associate partner aan APE zijn verbonden.

Significant

Significant, dat eigendom is van zeven partners*, telt zo’n 80 professionals, waarvan de helft zich bezighoudt met vraagstukken op het gebied van zorg, veiligheid en justitie, het sociaal domein, en mobiliteit. Binnen deze sectoren voert het bureau kwalitatief en kwantitatief onderzoek en impactanalyses uit en richt zich op advies- en implementatievraagstukken omtrent thema’s als samenwerking, opdrachtgeverschap, bekostiging en organisatieontwikkeling. Onlangs ontving Significant nog een compliment van de Rijksoverheid vanwege de hoge kwaliteit van de geleverde diensten. 

Deze diensten biedt Significant tevens aan via de labels Significant Data Analytics – gericht op grootschalige, complexe data-analyse en business intelligence – en Significant Anders Kijken – dat zich inzet voor “organisaties en professionals die domeinoverstijgend werken aan ‘taaie’ vraagstukken rondom kwetsbare personen”. 

De andere helft van de werknemers van Significant is actief op het gebied van inkoop- en aanbestedingsvraagstukken, strategische samenwerking en bedrijfsvoering. Deze services levert Significant onder meer via dochterbedrijf Inkopenvoor, dat zich specifiek concentreert op inkoopdienstverlening in het publieke en private domein. Door de overname van APE, waarover geen financiële details naar buiten zijn gebracht, is Significant nu ook nog deels eigenaar van Frontin Buig, een joint venture van APE en Frontin PAUW die gemeenten via een webapplicatie ondersteunt bij de business control op het sociaal domein.

* De partners zijn: Rob Veeke, Jan-Pieter Papenhuijzen, Elliott Thijssen, Ruud Plu, Wouter Jongebreur, Jeroen van Alphen en Patrick Tazelaar.