Michiel Blom terug bij Significant als Principal Consultant

11 januari 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Michiel Blom is na een afwezigheid van zeven jaar weer terug op het oude nest. De ervaren Programmamanager en consultant is eind vorig jaar als Principal Consultant in dienst getreden bij onderzoeks- en adviesbureau Significant.

Na in 1998 zijn Masterdiploma te hebben behaald aan de Universiteit van Amsterdam startte Michiel Blom zijn loopbaan in de wetenschap, binnen de Faculteit Wiskunde en Informatica van de TU Eindhoven. Vervolgens werkte hij zo’n twee jaar voor KPN, waar hij zich met name bezighield met innovatie en het ontwerpen van telecommunicatienetwerken. In 2001 maakte Blom de overstap naar de adviesbranche en ging hij als Consultant aan de slag bij de adviestak van PwC. Blom richtte zich bij het accountants- en advieskantoor op business transformaties, en in toenemende mate op opdrachtgevers in het publieke domein.

Begin 2003 maakte Blom deel van een afsplitsing van verschillende adviseurs van een adviesgroep van PwC naar Significant, een onderzoeks- en adviesbureau dat zich inzet om het publieke domein te verbeteren en te vernieuwen. Het bureau uit Barneveld, dat vandaag de dag circa zestig adviseurs telt, richt zich vooral op vraagstukken op het gebied van zorg, veiligheid en justitie, het sociaal domein, mobiliteit en de bedrijfsvoering van publieke organisaties. 

Blom werkte meer dan zeven jaar voor Significant en heeft in deze periode bijgedragen aan tientallen onderzoeks- en adviestrajecten in de (semi-)overheidsbranche. Zo was hij onder meer betrokken bij een groot programma voor het verduurzamen van de inkoop bij een ministerie, bij een strategisch verbeterprogramma in de zorg en bij verschillende evaluaties van wet- en regelgeving.

Michiel Blom - Significant

De afgelopen bijna zeven jaar was Blom actief bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), waar hij verschillende rollen bekleedde. In zijn meeste recente rol gaf hij leiding aan een programma dat zich richt op het vereenvoudigen van de financieringssystematiek voor de kinderopvangsector (het kabinet heeft het plan om kinderopvangorganisaties rechtstreeks te laten bekostigen door de Rijksoverheid in plaats van het huidige stelsel waarin een toeslag* aan ouders centraal staat). In de periode hiervoor gaf Blom leiding aan het financiële team binnen de directie Kinderopvang en was hij als beleidsmedewerker jarenlang betrokken bij het opstellen en uitvoeren van beleid op macro-economische thema’s als de economie, de woningmarkt, en de Rijksbegroting.

“De publieke sector loopt als een rode draad door mijn loopbaan heen. Maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken vervelen nooit. Ik heb veel zin om weer bij Significant aan de slag te gaan en de ervaringen die ik heb opgedaan binnen de Rijksoverheid in te zetten voor opdrachtgevers in de publieke sector”, aldus Blom over zijn nieuwe uitdaging. Per 15 november vorig jaar heeft hij zich weer verbonden aan het bureau – in de rol van Principal Consultant richt hij zich op vraagstukken binnen het brede publieke domein en het sociaal domein, waarbij zijn focus zal liggen op onderzoek, organisatieontwikkeling en implementatietrajecten. 

* Volgens data van het CBS ontvangen in Nederland zo’n 500.000 huishoudens een kinderopvangtoeslag.