Significant Groep

Magie van synergie. Dat is de leidraad van onze groep van organisaties die actief zijn als consultant, onderzoeker en op het gebied van analytics in allerlei markten. Onze bedrijven gaan uit van een sterke cultuur waarin mensen zichzelf – en elkaar - in een geborgen en dynamische omgeving persoonlijk en professioneel ontwikkelen. Om daarmee bij te dragen aan een maatschappelijke of zakelijke vernieuwing.

In onze organisatie hangt een informele sfeer waarin plezier en drive goed samengaan en collega’s en relaties er toe doen. Met elkaar nieuwe ervaringen opdoen en samen plezier beleven is daarin belangrijk. Met weinig hiërarchie. Onze mensen zijn bevlogen voor wat ze doen en betrokken bij hun opdrachtgevers en vraagstukken. Ondernemend in hun dagelijkse handelen. Vooral gericht op samen: met elkaar, met opdrachtgevers en met stakeholders. Vanuit de magie van synergie. Omdat de som meer is dan de delen.

De Significant Groep bestaat uit een viertal bekende merken met een eigen focus in de markt. Dit zijn Significant Public, Significant Synergy, Significant APE en Significant Insights.

Significant Public

Significant Public is actief in de zorg, het sociaal domein en justitie en veiligheid. Leefdomeinen van burgers waar de overheid een rol speelt om er voor te zorgen dat iedereen kan meedoen. Daar zijn grote uitdagingen mee gemoeid. Denk aan de vergrijzing, het voorkomen van recidive en samenhang creëren bij het ondersteunen van burgers met een hulpvraag. Rond deze onderwerpen zijn wij actief, weten we wat er speelt en helpen we opdrachtgevers bij het rijk, lagere overheden, brancheorganisaties, cliënten en patiënten- of beroepsvertegenwoordigers, aanbieders en uitvoeringsorganisaties. Met het ontwikkelen van beleid en stelselvragen, bepalen van de impact van veranderingen en het begeleiden van veranderingen. En we ondersteunen opdrachtgevers bij het inregelen van processen, inrichten van organisaties, ontwikkelen van professionals en samenwerking, sturing, opdrachtgeverschap en financiële uitdagingen.

Significant Synergy

Significant Synergy is samenwerkingsspecialist op het snijvlak van markt en overheid. Wij richten ons op inkoop, aanbesteden en het stroomlijnen van de bedrijfsvoering. Dat betekent dat we betrokken zijn bij vraagstukken op het gebied van beleid, besturing en organisatie, categoriemanagement, contract- en leveranciersmanagement, control en informatiemanagement, procesoptimalisatie en samenwerking. En actief zijn rondom thema’s als externe inhuur, gww en utiliteitsbouw, facilitair management en zorg en sociaal domein. Het is onze ambitie om optimaal bij te dragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen van onze opdrachtgevers. Zo helpen wij de overheid acteren als professioneel, duurzaam en innovatief opdrachtgever.

Significant APE

Wij zijn een onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in beleidsvraagstukken in de publieke sector. Wij mogen verscheidene ministeries, zelfstandige bestuursorganen, gemeenten, koepelorganisatie en brancheverenigingen, internationale instellingen en bedrijven tot onze opdrachtgevers rekenen. Actief op het snijvlak van publiek en privaat, voeren wij onderzoeken uit binnen de domeinen internationale samenwerking, onderwijs en cultuur, openbaar bestuur en justitie, sociale zekerheid en participatie. Wij maken gebruik van geavanceerde econometrische modellen en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Onze onderzoeken spelen zich af op landelijk- en organisatieniveau. Ons team bestaat inmiddels uit mensen van allerlei disciplines: van sociale wetenschappen tot econometrie en ontwikkelingseconomie. Resultaatgericht, en met een fijn gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, komen wij snel tot de kern van uw vraag.

Significant Insights

Significant Insights richt zich op data- en digitaliseringsvraagstukken. De hoeveelheid data neemt razendsnel toe. Maar de juiste inzichten boven water halen is nog niet zo eenvoudig. En als je ze eenmaal hebt, wil je er ook wat mee doen. Ze concreet toepasbaar maken om vooruitgang te boeken, in welke vorm dan ook. Helaas bestaat daarvoor geen vaste formule.

Wél een bonte club van vindingrijke data experts die veel verder denken dan de cijfers zelf. Die zo gedreven zijn dat ze 's nachts wakker liggen van de mogelijkheden en kansen die het brengt. Daarna puzzelen wij net zolang door tot we de resultaten hebben vertaald naar realistische oplossingen, makkelijk bruikbare tools voor beslissers. Om echt mee verder te kunnen. Voor de publieke én de private sector.

Significant Groep | Nieuws