490.000 huishoudens ontvangen kinderopvangtoeslag

06 oktober 2015 Consultancy.nl

Voor het tweede jaar op rij is het aantal huishoudens dat kinderopvangtoeslag ontvangt gedaald. In 2014 hebben 491.000 huishoudens de toeslag ontvangen, 2% minder dan het voorgaande jaar, en ruim 7% minder dan in 2011 en 2012.

Om werkende ouders tegemoet te komen in de kosten die zij betalen aan kinderopvang heeft de overheid de kinderopvangtoeslag in het leven geroepen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ouders een deel van de opvangkosten terugkrijgen via een toeslag van de Belastingdienst. Een analyse van CBS data toont aan dat het aantal huishoudens dat deze toeslag ontvangt in Nederland de afgelopen twee jaar terugloopt.

Kinderopvangtoeslag

491 duizend huishoudens
De gegevens van CBS gaan terug tot 2007. In dat jaar ontvingen in totaal circa 375.000 huishoudens kinderopvangtoeslag. In de jaren die hierop volgden nam dit aantal sterk toe, met de grootste stijging in 2008 toen er in een jaar tijd bijna 80.000 huishoudens bijkwamen die de toeslag ontvingen. Het hoogste punt werd bereikt in de jaren 2011 en 2012 toen er circa 530.000 huishoudens gebruikmaakten van de tegemoetkoming van de Belastingdienst.

Sinds 2012 is de kinderopvangtoeslag in termen van aantal rechthebbenden weer op zijn retour. In 2013 daalde het aantal huishoudens met de toeslag met maar liefst 30.000 stuks, een afname van zo’n 6%, en ook in 2014 is het aantal toeslagontvangers gedaald – naar een totaal van 491.000. Sinds 2009 is de subsidie van de overheid versoberd, en wordt een kleiner deel van de opvangkosten vergoed. In 2012 en 2013 werden de grootste verlagingen van de toeslag doorgevoerd.

Nieuws