Vier nieuwe partners treden toe tot Significant Groep

08 september 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Significant Groep heeft vier nieuwe partners benoemd. “Hiermee belonen we eigenaarschap en ondernemerschap in het management van onze Public en Synergy organisaties”, vertelt Elliott Thijssen, partner bij het advies- en onderzoeksbureau.

Michiel Blom, Vicky Drost, Loudmilla Kok-Oomen en Rinke Meijer zijn gevraagd toe te treden als aandeelhouder bij Significant Groep, waarmee het partnerteam nu uit negen leden bestaat. Terwijl het kwartet zich al sinds 17 maart partner mag noemen, brengt Significant het nieuws bewust pas nu naar buiten.

Thijssen: “Net toen het partnerschap formeel werd geëffectueerd, ging Nederland in de intelligente corona-lockdown. Nu we het ‘nieuwe normaal’ met elkaar aan het vinden zijn en contacten weer aangetrokken worden, is het moment daar om de komst van de nieuwe partners te melden. Daar zijn we erg blij mee!”

De kersverse vennoten komen alle vier voort uit de eigen organisatie. “Ze passen uitstekend bij ons DNA. Dit sluit aan bij onze visie om talent intern te ontwikkelen”, zegt Thijssen.

Vier nieuwe partners treden toe tot Significant Groep

De vier zullen de komende jaren in de rol van partner bijdragen aan de toekomst van Significant Groep. “Door het vertrek van partner Ruud Plu (hij gaat naar zorg inkoopcoöperatie Intrakoop) en het feit dat één van de partners momenteel een andere rol bekleedt, ontstond behoefte aan versterking van het partnerteam”, aldus Thijssen.

Michiel Blom (44 jaar) is binnen de directie van Significant Public verantwoordelijk voor human resources, financiën en de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarnaast adviseert hij ministeries (SZW, VWS en J&V), (samenwerkingsverbanden van) gemeenten en uitvoeringsorganisaties over vraagstukken binnen het brede sociaal domein, met bijzondere interesse in beleidsvraagstukken op de domeinen werk & inkomen en inburgering & integratie.

Michiel werkt sinds 2003 voor Significant, met uitzondering van de jaren 2010 tot 2016. In die periode was hij werkzaam bij het ministerie van SZW. In 2016 werd hij director.

Vicky Drost (38 jaar) is een van de directieleden van Significant Public en verantwoordelijk voor de strategie, commerciële activiteiten en de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarnaast houdt zij zich bezig met (veranderkundige) vraagstukken in de publieke sector, bij voorkeur in de zorgsector en het justitiële domein.

Vicky werkt vanaf januari 2009 bij Significant. Ze begon als junior adviseur bij onderzoeken in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, om zich vervolgens te verbreden naar senior adviseur in de sectoren gericht op zorg en sociaal domein. Na een aantal jaar in de functie van director binnen Significant Public actief te zijn geweest, maakt ze in 2020 de stap naar partner bij  Significant Groep.

Loudmilla Kok-Oomen (35 jaar) is in maart als jongste partner toegetreden tot Significant Groep. In 2017 is zij als manager aangetrokken om het jonge label Inkopenvoor verder uit te bouwen. Enkele jaren later is dit label samengevoegd met de inkoop- en bedrijfsvoeringspraktijk van Significant onder de naam Significant Synergy. Samen met Rinke Meijer vormt Loudmilla het directieteam.

Voorheen werkzaam in de nuts en private sector, is Kok-Oomen nu verantwoordelijk voor de strategie en de financiële en dagelijkse bedrijfsvoering van Significant Synergy en houdt ze zich bezig met vraagstukken rondom opdrachtgevers en opdrachtnemersrelaties. Meer specifiek adviseert en begeleidt Loudmilla organisaties bij de inrichting en doorontwikkeling van inkoop- en contractmanagementfuncties en regionale / ketensamenwerkingen.

Rinke Meijer (43 jaar) is lid van de directie van Significant Synergy. Hij is verantwoordelijk voor de strategie, de commerciële activiteiten en dagelijkse bedrijfsvoering van de organisatie. Daarnaast houdt hij zich bezig met vraagstukken op het snijvlak van markt en overheid, waaronder Europees aanbesteden.

Meijer begon zijn loopbaan bij Significant in 2003. In de periode van 2012 tot en met 2014 heeft hij een uitstap gemaakt naar Imtech om in 2015 weer bij Significant aan de slag te gaan. In eerste instantie als consultant, maar later ook als medeverantwoordelijke voor de inkoop- en bedrijfsvoeringspraktijk.

Significant is een advies- en onderzoeksbureau gericht op de publieke sector, gespecialiseerd in thema’s zoals publiek beleid, sturing, procesmanagement en veranderkunde. Het bureau heeft ook een grote inkooppraktijk, die overheidsinstellingen ondersteunt met inkoop, aanbesteden en tijdelijke capaciteit.