Nieuwe branding en werkplek bevorderen synergie Significant Groep

09 december 2019 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Meer nieuws over

Deze zomer voerde Significant Groep een grote rebranding door. Voortaan varen alle vier de labels van de adviesgroep onder dezelfde Significant-vlag. Bovendien delen ze nu één nieuw kantoor in Utrecht. Onder het motto ‘de magie van synergie’, onderstrepen de gedeelde naam en werkruimte de kruisbestuiving tussen de praktijken voor onderzoek, advies, data analytics en inkoop. Consultancy.nl blikt met partner Patrick Tazelaar en director Rinke Meijer terug op de eerste maanden na de rebranding. 

“‘Wie zijn wij nou precies?’ Dat is de vraag die we onszelf twee jaar geleden stelden”, begint Patrick Tazelaar. “We zijn in 2003 begonnen als bureau voor onderzoek en advies in de publieke sector, dat zich ook richt op inkoopadvisering, het begeleiden van aanbestedingen en facility management. In de loop van de tijd zijn wij stap voor stap gegroeid en – zelfs in de crisisjaren – altijd blijven investeren in ontwikkeling. Groter worden was nooit een directe doelstelling, maar door interesse, drive om nieuwe vraagstukken op te pakken, focus en kwaliteit – door ons werk goed te doen – zijn we wel flink gegroeid, zowel in competenties als grootte.”

Zo groeide Significant door de jaren heen uit tot Significant Groep, compleet met vier onderliggende labels: Significant, Inkopenvoor, Significant Data Analytics en APE Public Economics. Het was deze ontwikkeling die de aanleiding vormde voor de evaluatie van de eigen identiteit. “Ons aanbod heeft zich langzamerhand verbreed, en tegelijkertijd zie je dat er veel raakvlakken blijven bestaan tussen onze expertisegebieden”, legt Tazelaar uit. “Daarom was het tijd om samen eens goed te kijken naar onze focus: wat verenigt onze groep en hoe maken we tegelijk duidelijk aan opdrachtgevers en talenten in de markt waar we van zijn?” 

“Daarbij konden we kiezen uit twee hoofdroutes”, vervolgt hij. “De ene route was dat we onze vier organisaties zien als aparte entiteiten, die worden verbonden doordat ze soms samenwerken, een gebouw delen en actief zijn in de publieke sector. De andere route benadrukt juist de onderliggende samenhang tussen de expertises waar onze verschillende praktijken zich op richten. Zo gaan digitalisering en statistiek heel goed samen met de vraagstukken die in het sociaal domein liggen, en sluiten die vraagstukken vaak weer aan op onze inkoop- en aanbestedingspraktijk in de publieke sector.”

Patrick Tazelaar en Rinke Meijer - Significant Groep

Eén familie

Het moge duidelijk zijn dat dan ook voor de tweede route is gekozen. “Het is mooi om de diepe samenhang die er is ook uit te drukken in de naam”, aldus Tazelaar. “Niet alleen voor de communicatie naar buiten maar ook intern. We merkten dat onder medewerkers ook de discussie ontstond: ‘Oké, waar hoor ik nou bij?’ En als je nieuwe mensen aantrekt wil je die ook een duidelijk verhaal kunnen vertellen. Zo zijn we tot de kern van onze rebranding gekomen: één familie van merken die elkaar versterken.” 

De samenhang tussen de praktijken komt nu tot uiting in hun gedeelde naam: het oorspronkelijke Significant is veranderd in Significant Public, de inkoopactiviteiten van Significant gaan samen met Inkopenvoor verder als Significant Synergy, Significant Data Analytics is Significant Insights geworden en APE Public Economy heeft de naam veranderd in Significant APE. 

Eén kantoor

Waar deze naamsveranderingen met name bijdragen aan het benadrukken van de onderlinge samenwerking, zorgt de verhuizing van Barneveld en Den Haag naar het nieuwe gedeelde kantoor in Utrecht dat deze samenwerking ook nog eens wordt versterkt. “We zijn in 2003 een bij toeval in Barneveld beland”, legt Rinke Meijer uit. “In de loop der jaren hebben we het vaker over verhuizen gehad. Met de overname van APE kregen we er twee jaar geleden ook een Haags kantoor bij en ging die afweging nog wat meer spelen.” 

“Het idee was altijd wel om bij een verhuizing voor de regio Utrecht te kiezen”, vervolgt Meijer. “Het ligt centraal en veel van onze medewerkers wonen in die regio. Nu zijn we zowel met de auto als de trein heel goed bereikbaar. We merkten ook meteen dat klanten nu vaker naar ons toe komen.” 

Wat voor de synergie tussen de vier praktijken echter het belangrijkst is, is dat ze nu één ruimte delen. “Niet alleen zit APE nu samen met de andere praktijken in één gebouw, maar in het oude kantoor in Barneveld zaten de praktijken op verschillende verdiepingen”, vertelt Meijer. “Nu zitten we allemaal op één verdieping, waar we bewust hebben gekozen voor een hele ruimtelijke opzet: je kijkt van de ene kant van het gebouw zo naar de andere kant. De praktijken hebben ook geen eigen werkplekken, het zijn allemaal flexplekken.”

“De nieuwe ruimte zorgt voor toevallige en informele ontmoetingen. Daardoor leert iedereen elkaar nog beter en op een andere manier kennen, wat samenwerken ook leuker en makkelijker maakt.”

“Je merkt meteen hoe dit de kruisbestuiving bevordert”, geeft Tazelaar aan. “Natuurlijk is het makkelijker elkaar op te zoeken, maar de nieuwe ruimte zorgt ook voor toevallige en informele ontmoetingen. Daardoor leert iedereen elkaar nog beter en op een andere manier kennen, wat samenwerken ook leuker en makkelijker maakt. Al met al zien we in de eerste maanden in ons nieuwe kantoor al dat er veel meer een mix ontstaat op specifieke opdrachten.” 

Complementair

Deze kruisbestuiving ziet Meijer ontstaan tussen alle vier de praktijken: “Voor elke combinatie zijn er wel dingen te noemen waar de samenwerking waarde toevoegt. Zo werkt Significant Public – dat onder andere veel kennis heeft van het sociaal domein – veel samen met Significant Synergy, dat aanbestedingen begeleidt binnen het sociaal domein. Zo dekken we meteen de inhoudelijke en de aanbestedingskant af. Dan zie je hoe complementair de labels zijn. En of we nu vragen krijgen over het organiseren van de inkoopfunctie of over het inrichten van wijkteams, in beide gevallen maken we gebruik van de expertise van het team dat organisatie-expertise inbrengt en voor verschillende merken werkt“ 

“Ook trekt Significant Insights veel op met zowel Significant Public, APE als Synergy”, vult Tazelaar aan, “bijvoorbeeld op het gebied van dashboarding. Een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen Significant Insights en Synergy is de app die we hebben gebouwd voor de gemeente Hengelo. Daarmee worden gemeentemedewerkers geholpen bij het inkopen volgens de aanbestedingsregels. Dan brengt Significant Synergy zijn aanbestedingsexpertise in, en Significant Insights is in staat een app te bouwen.” 

Vooruitkijken

Terwijl Significant Groep met het nieuwe kantoor en de rebranding klaar is voor de volgende zestien jaar, heeft het bedrijf nog steeds geen expliciete groeidoelstelling. “Wel willen we ons natuurlijk blijven ontwikkelen en vooral doen wat ons interesseert en werkplezier geeft. We kunnen altijd nieuwe talenten gebruiken!”, aldus Tazelaar. “Daarbij gaat het echter vooral om het verbreden en versterken van onze competenties. We zien ook dat onze dienstverlening goed past bij een aantal nieuwe opdrachtgevers, zoals bijvoorbeeld met een marktmonitor waar commerciële bedrijven interesse in hebben. We zullen dan ook nog wel wat groeien om ook aan die vraag te voldoen.”

Dat opdrachtgevers Significant Groep steeds vaker weten te vinden, heeft volgens Meijer alles te maken met de gecombineerde sectorkennis van de vier labels. “Als het bijvoorbeeld gaat om digitalisering zijn we geen technologiebedrijf dat een oplossing komt installeren, maar slaan we een brug tussen de technologie en de inhoud. We kennen de bijzondere politieke en bestuurlijke afwegingen die spelen binnen de publieke sector én weten hoe nieuwe oplossingen kunnen worden ingezet ten behoeve van doelstellingen van de organisatie. Hiermee zijn we een stap voor op de concurrenten.”