Onderzoek: De impact van Covid-19 op het wagenparkbeleid

05 oktober 2020 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

Over de impact van de coronacrisis en de intelligente lockdown op het wagenparkbeleid van bedrijven is veel gespeculeerd. MSR Consulting Group ging voor de feiten en interviewde 400 bedrijven met een wagenpark van 50 of meer voertuigen. Directeur Ronald van Eck licht de opvallendste conclusies toe.

“Er werd en wordt veel geroepen, maar wij wilden weten: hoe zit het echt. Feiten zijn voor MSR Consulting Group altijd de basis. Vandaar dat we het besluit hebben genomen om onderzoek te doen”, vertelt Van Eck. De 400 geïnterviewde wagenparkbeheerders vertegenwoordigen circa 20% van het totaal aantal bedrijven in Nederland met een wagenpark van 50 plus.

Invloed van corona op de organisatie

“Cashflowbeheersing is voor vrijwel alle organisaties nog belangrijker geworden. Dat zie je ook terug in het bedrijfsbeleid”, aldus Van Eck. Uit het onderzoek komt naar voren dat 10 à 15% al bezig is met een forse reorganisatie, of er een voorbereidt, en dat meer dan de helft van de bedrijven verwacht dat investeringen worden uitgesteld. 

Wat is de impact van Covid-19 op het wagenparkbeleid?

Dit wordt ook zichtbaar in de uitgestelde vernieuwingen van het wagenpark. “45% van de respondenten heeft de aanschaf van nieuwe auto’s met 6 maanden of meer naar achter geschoven. Dat geldt voor personen- en bedrijfswagens”, verduidelijkt Van Eck. 

Volume grootzakelijke markt

Per direct zijn de gevolgen van de zoektocht naar een gezonde cashflow zichtbaar. De grootzakelijke wagenparken zullen dit jaar qua nieuwaanschaf zo’n 5% in volume afnemen, waarbij de personenauto’s iets meer teruggaan dan de bedrijfswagens. “Bij de grotere wagenparken zal dat iets meer zijn dan bij de kleinere. Veel hangt echter ook nog af van het feit of ondanks het uitstel de vervanging toch nog dit jaar wordt gerealiseerd of pas volgend jaar.”

Een veel toegepast instrument bij wagenparkmanagers is het verlengen van de leasetermijnen. Gemiddeld wordt in geval van verlenging bij personenwagens een jaartje langer doorgereden (in totaal 4 jaar) maar er zijn ook ondernemingen die kiezen voor een verlenging van 3 naar 5 jaar. “Minder gereden kilometers en meer thuiswerken zijn motivaties om de looptijden te verlengen.” 

Volume middellange en lange termijn

Van Eck: “De ondervraagde beslissers verwachten op de middellange termijn geen extreme veranderingen in het volume. Gemiddeld is de opvatting dat het volume slechts in beperkte mate zal afnemen.” Daarbij zijn onder de oppervlakte wel grote verschillen te zien. Van de ondervraagden verwacht 55% een stabilisering van zijn wagenpark en 25% zelfs een groei. 15% is daarentegen van mening dat een aanzienlijke krimp van het wagenpark zal plaatsvinden.

Veranderingen van beleid

De coronacrisis heeft voor organisaties ook gewerkt als katalysator om het huidige beleid tegen het licht te houden, zo heeft MSR gemerkt. “Logischerwijs is een verhoogde focus op kosten de meest gehoorde aanpassing”, stelt Van Eck. “Al is het absoluut niet zo dat er sprake is van radicaal omgooien van het roer.”

TCO (total cost of ownership) heeft voor 30% van de bedrijven meer aandacht dan voorheen. 65% blijft op de huidige koers. Eenzelfde beeld is te zien bij de ambitie om de CO2-footprint te verlagen: 35% gaat actief aan de slag om de footprint te verlagen, 50% gaat niet veel veranderen aan het huidige beleid.

Alternatieve mobiliteit

De helft van de respondenten gaat verder aan de slag met alternatieve vormen van mobiliteit. De meest genoemde opties zijn openbaar vervoer, car sharing en short rent. Van Eck: “De auto zal bovendien meer worden losgekoppeld van de persoon.” Auto’s komen dan in een poule terecht waar iedereen gebruik van kan maken. Deze benadering is vooral geopperd door en mogelijk bij bedrijven met grotere wagenparken.” 

“Van paniek is geen sprake, wel van weloverwogen zakelijkheid en verdere innovatie.” 

Elektrificatie wagenpark

Bij de beslissers op de grootzakelijke markt gaat 40% voor meer ‘electric vehicles’ en plug-in hybride in het wagenpark. “De elektrische auto is geaccepteerd als alternatief door 85 à 90% van de bedrijven. Hybrides zijn inmiddels aanwezig in 70% van de wagenparken.”

Elektrische auto’s zijn voor wagenparkbeheerders interessant bij het streven naar het verlagen van de operationele kosten. “De initiële investering is hoger, maar de operationele kosten zijn duidelijk lager, luidt de motivatie. Geen wegenbelasting, veel lagere brandstofkosten, lagere kosten voor onderhoud door minder werkplaatsuren en minder onderdelen.”

Lees verder: Crisis versnelt de transitie naar elektrisch rijden in Europa.

Elektrische auto’s en merkenbeleid

Staan wagenparkbeheerders open om extra merken toe te voegen om het percentage van elektrische auto’s en hybrides te verhogen? 50% van de respondenten is dat niet van plan, maar 30% zegt ‘ja graag’ en 18% zegt ‘ja misschien’. “Dit maakt dat 48% openstaat om nieuwe merken toe te laten, om zo de mix aan te vullen met duurzamere auto’s. Een uitkomst die kansen biedt voor merken die traditioneel minder sterk zijn in de zakelijke markt om hun positie te versterken binnen de grootzakelijke markt”, concludeert Van Eck.

“Daarbij is niet alleen het aanbod van elektrische auto’s of hybride voertuigen belangrijk, maar ook het vermogen om die voertuigen ook daadwerkelijk (op tijd) te leveren.” 

Corona duwt diesel verder naar uitgang

20% van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat diesels geen optie meer zijn in het wagenpark. Een belangrijke conclusie is dat 2021 het jaar wordt waarbij de belangstelling voor dieselauto verder zal teruglopen. De uitkomsten voorspellen een aandeel van overall circa 30% dieselauto’s bij nieuwaankoop, waarbij dit voor bedrijfswagens nog wel beduidend hoger ligt. De motivatie voor specifieke brandstofkeuzes is drieledig: restwaardeverwachting, TCO en de CO2-footprint. 

Financiering van wagenpark

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat wagenpark in eigen bezit wordt afgebouwd ten faveure van samenwerking met leasemaatschappijen. Dit gebeurt voornamelijk bij bedrijven waar eigen bezit en lease wordt ingezet. Steeds vaker is de leasemaatschappij eigenaar van het wagenpark. Werken met meerdere leasemaatschappijen blijft de voorkeur hebben vanuit de gedachte de aanbieders scherp te houden qua pricing. 

“Minder cashflow besteden aan wagenpark (voor 70% de motivatie om voor lease te kiezen), minder kosten en minder administratieve lasten, zijn de top drie redenen om het eigen bezit te verlagen”, besluit Van Eck.