Leasebranche moet zich voorbereiden op de toekomst

13 juni 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Leasemaatschappijen en financiële dienstverleners in de automotivebranche moeten zich meer dan ooit voorbereiden op de toekomst. Dat zegt Ronald van Eck, managing partner bij MSR Consulting Group. Niet alleen vanwege de concurrentie in de eigen sector, maar vooral ook vanwege disruptie uit onverwachte hoek.

Trends die volgens Van Eck door het automotivedomein waaien, variëren van grote technologische trends tot kleine(re) ontwikkelingen als gevolg van veranderend consumentengedrag. “Neem bijvoorbeeld de snelle omarming van elektrisch rijden”, aldus Van Eck. Volgens cijfers van RVO.nl heeft Nederland momenteel ruim 150.000 elektrische voertuigen op de Nederlandse wegen rijden. Ter vergelijking, begin 2018 lag dit nog op circa 115.000. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen volledig elektrische voertuigen (BEV’s) en hybride modellen (PHEV’s), waarbij er zowel een accu als een benzinetank in het voertuig aanwezig is.

Push richting elektrisch

Het groeitempo van de markt voor elektrische voertuigen zal zich, zo luidt de verwachting, de komende jaren blijven versnellen. Het kabinet heeft onder meer de ambitie uitgesproken dat er tegen 2030 in Nederland enkel nog elektrische auto’s verkocht worden. En zo voorspelde eind vorig jaar het financiële persagentschap Bloomberg New Energy Finance, dat er in 2040 meer elektrische voertuigen (EV’s) verkocht zullen worden dan brandstofauto’s (benzine/diesel). Dat zou neerkomen op meer dan 60 miljoen elektrische voertuigen die tegen die tijd de showrooms uitrijden, 55% van de totale verkopen van lichte voertuigen.

Twee andere belangrijke trends die het auto(motive)landschap de afgelopen jaren hebben bepaald en ook de komende jaren zullen veranderen zijn autonoom rijden
 en autodelen. Deze trends worden gestuwd door snelle technologische ontwikkelingen, zowel door autofabrikanten zelf, alsook het ecosysteem daaromheen. Van Eck: “Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rondom connectiviteit en Internet of Things (IOT), die autonoom rijden bevorderen. Of wat te denken van Big Data, dat spelers in het automotivedomein zal helpen om hun producten en services beter op de markt te brengen.”

Leasebranche moet zich voorbereiden op de toekomst

Opkomst van private lease

Voor de leasemarkt hebben de verschillende ontwikkelingen in het landschap grote gevolgen. Een belangrijke trend is bijvoorbeeld de opkomst van private lease. In plaats van het bezitten van een eigen auto, kiezen consumenten er steeds vaker voor om een auto te leasen, omdat dit vele voordelen biedt. In een private lease-contract krijgt de consument een auto ter beschikking en wordt alles door de leasepartij geregeld – te denken valt aan de aanschaf, onderhoud, wegenbelasting en soms zelfs de brandstof. Van Eck: “Er waren eind 2018 al 150.000 contracten.” De populariteit van lease neemt bovendien toe, omdat de traditionele leasecontracten steeds flexibeler worden, “zowel qua looptijd als qua invulling met andere mobiliteitsdiensten”, aldus Van Eck.

Gebruik versus bezit

Een andere zichtbare trend in de markt is de groeiende beweging naar autogebruik, in plaats van autobezit. Zo is autodelen de laatste jaren een fenomeen dat sterk in populariteit is gegroeid. Zo bleek uit de monitor Autodelen van CROW-KpVV, dat begin 2018 Nederland zo’n 41.000 deelauto’s telde, die veelal worden aangeboden via verschillende car sharing-platforms. Ter vergelijking, tien jaar eerder waren er nog maar ongeveer 1.600 deelauto’s. Van Eck ziet veel beweging in de autodeelmarkt, waarin tegenwoordig ook veel grote partijen vertegenwoordigd zijn. “Denk aan Sixt met het ONE-platform, Free2Move van PSA Groupe en Share Now van Daimler en BMW. Daarnaast zijn ook C2C-deelplatforms zoals Snappcar actief, maar ook andere partijen zijn nu intensief aan het ontwikkelen.”

Van Eck verwacht dat autobezit op de middellange termijn nog verder teruggedrongen zal worden, als gevolg van de opkomst van zelfrijdende auto’s in combinatie met de genoemde autodeelplatforms. Hij licht toe: “Kijk naar Uber. De ritkosten worden nu nog voor 80% bepaald door de aanwezigheid van een chauffeur. Als die in de toekomst overbodig is en de autonome auto wordt opgenomen in autodeelplatforms, wordt het financieel wel heel interessant om je eigen auto de deur uit te doen. “Pay as you go” zou dan het mobiliteitsmodel kunnen worden.”

De vraag is volgens de automotive-expert, “of deze dienst door B2B-, B2C- of door een hybride vorm van B2B- en B2C- platforms wordt geleverd”. Hij voegt toe: “…en welke partij dan de auto’s voor het mobiliteitsplatform financiert. Financiële dienstverleners en leasemaatschappijen moeten op deze ontwikkelingen inspelen.

Nieuwe businessmodellen

Dat de leasebranche zich voor de toekomst moet klaarmaken voor nieuwe businessmodellen staat volgens Van Eck in ieder geval vast. “Er is zoveel aan de hand, je moet bij wijze van spreken simultaan schaken op meerdere borden en de belangrijkste partij niet missen.” De managing partner besluit: “MSR Consulting Group helpt klanten in de automotivesector zich op de grote trends en ontwikkelingen voor te bereiden, bij het implementeren van verandertrajecten en het in gebruik nemen van tools en oplossingen.”