Leasebeleid van Nederlandse bedrijfsleven wordt steeds duurzamer

20 september 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Zakelijk rijden wordt steeds groener in ons land. Naast inspanningen om reisuren te beperken – door de kwaliteit van conference calls te verbeteren en het stimuleren van thuiswerken – zijn grote bedrijven flink op weg om hun leasewagenpark te verduurzamen.

Nederland telt bijna 800.000 leasewagens, waarvan de grote meerderheid beschikbaar worden gesteld aan het bedrijfsleven. Volgens data van VNA, de branchevereniging van Nederlandse autoleasemaatschappijen, maakt de overgrote meerderheid (>90%) van de geleasede personenauto’s onderdeel uit van het wagenpark van bedrijven. Daarbovenop komen nog eens bijna 152.000 bestelwagens die onderdeel uitmaken van een leaseregeling.

Nieuw onderzoek van Willis Towers Watson toont aan dat het Nederlandse bedrijfsleven vooroploopt als het gaat om het bieden van auto’s van de zaak. Meer dan 90% van de grote bedrijven biedt zijn werknemers als onderdeel van hun mobiliteitsbeleid een auto van de zaak aan. In veel gevallen heeft tenminste een deel van de werknemers toegang tot deze regeling, waarbij de meer senior rangen, zoals bestuurders en managers, vaker in aanmerking komen voor een leasewagen. In sommige sectoren van het bedrijfsleven wordt meer gebruik gemaakt van leasewagens dan in andere sectoren, waarbij de management consultancybranche een goed voorbeeld is van een sector die leasing heeft omarmd als een van de belangrijkste mobiliteitsoplossingen. Uit recent onderzoek van Consultancy.nl blijkt dat meer dan 65% van de consultants in een leasewagen rijdt.

Organisaties die leaseauto bieden als onderdeel van mobiliteitsbeleid

Internationaal gezien scoort Nederland hoog met zijn mobiliteitsregelingen. Van alle veertien EU-landen in het onderzoek, scoort Nederland het hoogst. Andere landen waarin het aandeel bedrijven dat mobiliteitsregelingen met mogelijkheid op zakelijke (lease-)auto aanbiedt de 90% voorbijstreeft, zijn Italië en België. De meeste landen zitten tussen de 80% en 90%, terwijl de UK en Zwitserland zelfs onder de 80% uitkomen.

Nederland loopt ook voorop als het gaat om elektrisch rijden. De data toont aan dat de populariteit van hybride- en elektrische auto’s in Nederland sinds 2015 flink gestegen is. 76% van de bedrijven heeft een leaseregeling waarin werknemers ervoor kunnen kiezen om elektrisch te rijden. In 2015 bood nog slechts 56% van de bedrijven deze mogelijkheid.

In totaal telt ons land nu ruim 115.0000 elektrische auto’s – zowel plug-in hybrids als volledig elektrische auto’s. De omarming van deze manier van rijden maakt een belangrijk onderdeel uit van de duurzaamheidstransitie die de overheid wilt realiseren op de weg. Doelstelling is om tegen 2030 de CO2-uitstoot van mobiliteit in Nederland te hebben teruggebracht met 17% ten opzichte van 1990. Bovendien moeten in 2035 alle nieuwe personenauto’s zero-emissie zijn.*

Optie om LPG Biobrandstof Hybride Elektrische leaseauto te kiezen

Ook de populariteit van de meer duurzame brandstof lpg is gestegen. Een verdere indicatie van de verduurzaming van zakelijk rijden in Nederland is dat dieselauto’s, het meest vervuilende autotype, terrein aan het verliezen zijn. Het onderzoek van Willis Towers Watson laat zien dat 37% van alle bedrijven enkel dieselauto’s aanbiedt aan hun werknemers. “Dit is een opmerkelijke daling ten opzichte van vorig jaar, toen nog de helft van de bedrijven (48%) een voorkeur gaf aan dieselauto’s”, aldus Mary Cloosterman-Hughes, Head of Data Services Benelux bij Willis Towers Watson.

Cloosterman-Hughes vervolgt: “Binnen de Nederlandse leaseautomarkt zien we een voorzichtige verschuiving naar groener rijden. De populariteit van hybride en elektrische bedrijfsauto’s is binnen twee jaar tijd met twintig procent toegenomen. Daarnaast zien we dat steeds minder bedrijven enkel dieselauto’s aanbieden. We verwachten dat steeds meer bedrijven de komende jaren hun leaseautobeleid gaan herzien.”

Organisaties die hun leasebeleid willen herzien in komende twaalf maanden

De komende jaren zal deze trend naar verwachting voortduren. Bijna de helft van alle Nederlandse bedrijven (47%) die zakelijk rijden aanbiedt, geeft aan het geldende leaseautobeleid binnen de komende twaalf maanden te zullen herzien. Ruim een kwart van deze bedrijven (28%) kiest bij het herzien van het beleid voor auto’s die milieuvriendelijker zijn. Bovendien kiest meer dan de helft (56%) voor andere automerken of -modellen, waarbij de voorkeur uitgaat naar merken die duurzaamheid hoog in vaandel hebben staan.

Ook aan de kant van private lease, een groeiende markt in Nederland, wordt veel aandacht besteed aan groenere oplossingen. Private leasemaatschappijen bieden onder meer aan om huidige (eigen) auto’s te vervangen door schonere, modernere alternatieven of geven bijvoorbeeld feedback op het rijgedrag van klanten, door middel van brandstofgebruik-analyses.

* Deze doelstellingen maken onderdeel uit van het SER-energieakkoord, een energieakkoord dat in 2013 is gesloten tussen ruim veertig Nederlandse organisaties, waaronder VNG, IPO, UvW, Rijksoverheid, natuur-, milieu- en andere maatschappelijke organisaties.