Potentie van private lease groter dan gedacht volgens MSR Consulting Group

13 juli 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De potentie van Private Lease in de Nederlandse automarkt is veel groter dan gedacht, voorspelt MSR Consulting Group. Het aandeel (private) leaserijders groeit en tegelijkertijd zal het aantal autoverkopen de oude niveaus niet halen. Volgens het consultancybureau zal er in de komende maanden een gevecht ontstaan tussen de verschillende spelers in de toegevoegde waardeketen over de verdeling van de winstmarge. Diegenen die de rol van dirigent op zich nemen zullen een belangrijke rol spelen in de vorming van het private leasing landschap.

De opkomst van private lease is een relatief jonge trend in de Nederlandse automotive branche. Het leasen van auto’s, waarbij een auto eigendom blijft van de leasemaatschappij en voor een vast bedrag per maand wordt gebruikt door de bestuurder, is komen overwaaien uit de zakelijke sector. Waar de mobiliteitsoplossing eerst vooral werd ingezet door bedrijven, neemt nu ook het aantal consumenten dat zelfstandig een auto leaset hard toe. Het aantal leaserijders in Nederland werd kortgeleden nog geschat op 100.000 voor 2020, inmiddels wordt voorspeld dat dit aantal zal verdubbelen.

Potentie van private lease groter dan gedacht

De trend past volgens Ronald van Eck, directeur van MSR Consulting Group, in een bredere verschuiving in de markt van eigendom naar abonnementen (bijv. Netflix en Spotify in de entertainmentindustrie). Private leasing is in zijn ogen een abonnement waarin de mobiliteit en vrijheid van een auto losstaan van het bezitten van een auto. MSR Consulting Group houdt de ontwikkelingen in de leasemarkt nauw in de gaten en begeleidt partijen uit alle gedeeltes van de waardeketen om op de nieuwe trend in te spelen – van leasemaatschappijen en dealers tot importeurs en banken. 

Het consultancybureau uit Naarden, dat zich uitsluitend op de automotive waardeketen richt, ziet een aantal factoren die de populariteit van private leasing aanzwengelen. In lijn met de veranderende opvattingen over het belang van eigendom, vinden jongeren het bijvoorbeeld steeds minder belangrijk om in het bezit te zijn van een auto. De aanschafkosten van autobezit vormen een obstakel voor jongeren om een auto aan te schaffen, bovendien zijn zij gewend aan abonnementen. Daarnaast zullen flexibelere vormen van private leasing het ook makkelijker maken om tussentijds op te zeggen en dus minder lang gebonden te zijn aan een afgesloten contract. 

De potentie van private leasing is volgens Van Eck groter dan veel mensen denken. Exacte indicaties van de omvang die de markt zal gaan aannemen zijn echter lastig te geven, omdat dit afhangt van de ontwikkeling van het krachtenveld rondom private leasing. Volgens MSR is een van de belangrijkste kernvragen voor de komende jaren: wie wordt de dirigent in de private lease-keten? Partijen die hiervoor in aanmerking komen zijn onder meer de importeur, de traditionele autodealer, de leasemaatschappij, of misschien juist wel de bank. MSR adviseert verschillende spelers in dit landschap. Een juiste risicoverdeling en optimale winstmarge kunnen alleen gerealiseerd worden als hier goede calculaties aan vooraf gaan en iemand de rol van dirigent naar zich toetrekt, concludeert Van Eck.