Stedin maakt waarde van datakwaliteit inzichtelijk voor teams

25 oktober 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Data geldt al langere tijd als het nieuwe goud. Aan dit veelgehoorde gezegde wordt in de praktijk echter lang niet altijd gehoor gegeven. Vooral op het gebied van datamanagement ligt er bij de meeste organisaties nog een groot verbeterpotentieel voor het oprapen.

Voor Stedin – de netbeheerder voor het westelijk deel van Nederland – kan het gebruiken van data tot tal van waardevolle strategische inzichten leiden. Goed datamanagement helpt de netbeheerder beter de wensen en het gedrag van klanten te begrijpen, waarmee de sale-aanpak kan worden verbeterd.

Bovendien kan het zorgen voor een betere ‘customer journey’ en/of ‘customer service’ voor bestaande klanten.

Stedin maakt waarde van datakwaliteit inzichtelijk voor teams

Ook interne data kan tot grote voordelen leiden. Zo helpen data-inzichten de organisatie onder andere bij het optimaliseren van het beheer van activa (bijvoorbeeld de leidingen, kabels) of bij de planning van zijn kapitaalinvesteringen, doordat op basis van data beter kan worden ingeschat wat de toekomstige behoefte aan energie bedraagt. Bovendien kan door het gebruik van data de bedrijfsvoering gedigitaliseerd worden, wat tot een kostenvoordeel kan leiden.

Binnen de bedrijfsvoering maken teams van Stedin gebruik van data, maar zoals bij iedere organisatie die datagedreven werkt, lopen ook zij tegen uitdagingen aan als het gaat om de datakwaliteit. Data is dan misschien het nieuwe goud, maar een ander veelgebruikt gezegde is ‘garbage in, garbage out’. Oftewel: als de datakwaliteit niet op orde is, doe je ook geen waardevolle inzichten op.

De sleutel voor het op orde krijgen van de datakwaliteit ligt in het verantwoordelijk maken van mensen voor datakwaliteit, zowel als het gaat om data-input als het beheer van data. Ook dienen ze bewust te worden gemaakt van het belang van en beschikken over actuele en nauwkeurige data.

Tegen deze achtergrond gaf de Chief Data Office van de netbeheerder Cmotions de opdracht om een methode te ontwikkelen waarmee teams binnen Stedin in staat zijn de impact van datakwaliteit op de bedrijfsprocessen in kaart te brengen.

De adviseurs – specialisten in datagedreven werken – ontwikkelden verschillende analyses en rapportages die inzicht geven in de gegevensstromen en datakwaliteit binnen bepaalde processen, en een praktisch handboek waarmee teams de methode zelf kunnen toepassen.

De methode werd eerst getoetst binnen een pilotproject. Voor het proces ‘Aanleggen en vervangen van meter’ werd in kaart gebracht welke data momenteel wordt gebruikt, en hoe deze data van invloed is op de activiteiten en besluitvorming. De resultaten die hieruit voortkwamen gaven inzichten in de verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel), en hielpen de proceseigenaren om meer draagvlak te krijgen voor het belang van datakwaliteit binnen de business.

De methode wordt inmiddels door verschillende afdelingen van Stedin afzonderlijk en zelfstandig toegepast. De Chief Data Office bewaakt de kwaliteit van de ‘quickscan’-oplossing.