Metri helpt EDSN met ontwikkeling van sourcingstrategie

11 februari 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Metri heeft EDSN – de uitvoeringsinstantie voor de facilitering van de vrije energiemarkt in Nederland – geholpen bij het vormgeven van een nieuwe IT-sourcingstrategie. “De strategie faciliteert de groei van EDSN als digitale dienstverlener door de eigen organisatie te focussen op die activiteiten met de grootste toegevoegde waarde”, aldus Raymond Linkers van Metri.

Energie Data Services Nederland (EDSN) is eigendom van landelijke en regionale netbeheerders en werkt samen met hen aan de centrale marktfacilitering voor de energiesector – een wettelijke taak voor netbeheerders. Deze marktfacilitering bestaat bijvoorbeeld uit het in balans houden van het landelijke energienet en het op orde houden van het aansluitingenregister, waarin alle administratieve gegevens van aansluitingen van het elektriciteit- en gasnet op eenduidige wijze staan geregistreerd.

Samen met de verschillende marktpartijen ontwikkelt EDSN een betrouwbare en innovatieve ICT-infrastructuur voor de energiemarkt van de toekomst, waarin duurzaamheid centraal staat. EDSN bedient alle marktrollen: de landelijke en regionale netbeheerders, energieleveranciers, programmaverantwoordelijken, meetverantwoordelijken en overige dienstenaanbieders – bij elkaar inmiddels ruim 130 verschillende marktpartijen. Vanuit deze rol als spil in de informatievoorziening binnen de Nederlandse energiemarkt bevindt EDSN zich in een continu ontwikkelende omgeving, waarin goede samenwerking met marktpartijen in de energiesector een kritische succesfactor is voor EDSN.
Metri helpt EDSN met ontwikkeling van sourcingstrategieTe midden van dit complexe en veranderlijke is een passende sourcingstrategie van groot belang. In samenwerking met IT-adviseur Metri heeft EDSN een nieuwe sourcingstrategie vormgegeven, die moet beantwoorden aan de positionering van EDSN in zijn groeipad naar digitale dienstverlener. “Binnen dit groeipad is sourcing van de applicaties en infrastructuur een van de belangrijkste domeinen om naar te kijken”, stelt Raymond Linkers, director sourcing bij Metri. “Wij hebben onze sourcingstrategie-methodiek en kennis ingebracht om in beperkte tijd in samenwerking met de klant tot bruikbare en communiceerbare resultaten te komen.”

In het bepalen van de nieuwe strategie is de huidige IT-situatie in kaart gebracht met betrekking tot onder meer leveranciers, trends, programma’s, applicaties en aflopende contracten. Daarbij werden de applicaties ondergebracht in de onderkende waardestromen, is per applicatie de positie in de applicatie-life cycle bepaald en zijn de juiste sourcingvorm, -drivers en -KPI’s vastgelegd.

Linkers legt uit welke principes leidend waren in het ontwerp van de nieuwe strategie: “De IT sourcingstrategie faciliteert de groei van EDSN als digitale dienstverlener door EDSN te focussen op die activiteiten met de grootste toegevoegde waarde. Dat zijn activiteiten met de meeste tractie met de EDSN-klanten. De meeste toegevoegde waarde geldt aan het begin van de ontwikkel-life cycle van applicaties. Daar moet de kennis en expertise van EDSN-medewerkers volop worden ingezet. De toegevoegde waarde neemt af naarmate de life cycle van applicaties vordert. Verder in de life cycle kan meer verantwoordelijkheid aan de leverancier worden gegeven.”

De nieuwe sourcingstrategie formuleert hoe voor de verschillende stadia uit de applicatie-life cycle idealiter invulling wordt gegeven in de samenwerkingsverbanden met leveranciers. De vertaling naar de werkelijkheid – oftewel de huidige leveranciers – vindt plaats in de sourcingrealisatie. Volgens Linkers plukt EDSN in deze realisatiefase de vruchten van de nieuwe strategie: “Dankzij de sourcingstrategie worden daarbij onderbouwd keuzes gemaakt en gericht de toegevoegde waarde van EDSN in de juiste mix van eigen medewerkers en externe leveranciers vertaald. Dit leidt tot een hogere klanttevredenheid van de opdrachtgevers.”